Ladataan...

Kiitos kuluneesta kuukaudesta rakkaat lilyläiset! Aivan Erityinen Diili hiljenee, kun toimituksemme PÄÄSEE kesätauolle ‒ ei jää, kuten Rönsyssä osuvasti sanottiin :)

Aivan Erityisen Diilin tekeminen on ollut todella kivaa ja vaihtelua normaaleihin työrutiineihimme. Toivottavasti myös lukijamme ovat saaneet jutuista iloa ja vinkkejä omaan työelämäänsä!

Aivan Erityisen Diilin mahdollisesta jatkokaudesta ilmoittelemme ensi syksyn aikana osoitteessa www.aivanerityinen.fi. Tällä palstalla ilmestyneet juttumme ovat toki luettavissa Lilyssä hamaan tulevaisuuteen asti. 

Aivan erityisen ihanaa kesän jatkoa!
- Jaana & Riina -

 

Ladataan...

Ladataan...

 

Se voi olla valehtelua. Se voi olla juorujen levittämistä. Mustamaalaamista. Jatkuvaa arvostelua. Pilkkaamista. Eristämistä. Uhkailua. 

Käsitys siitä, mikä on kiusaamista, on hyvin henkilökohtainen. Siksi työpaikoilla on tarpeen keskustella henkilöstön kanssa yhteisesti, mikä koetaan epäasiallisena käyttäytymisenä.

Työpaikoilla on tärkeää keskustella myös siitä, mikä ei ole epäasiallista käyttäytymistä, sillä kiusaamistilanteista saatetaan tehdä myös virhetulkintoja. Esimerkiksi esimiestä saatetaan syyttää kiusaamisesta silloin, kun hän antaa työmääräyksiä. Työmääräysten antaminen kuuluu esimiehen työnjohdollisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Epäasiallista kohtelua ei ole myöskään erilaisten erimielisyyksien ratkominen, vaikka se saattaakin tuntua ikävälle ja kiusalliselle. On hyvä muistaa, että toisen syyttäminen aiheetta kiusaajaksi on myös yksi epäasiallisen kohtelun muoto.

Se mikä pitkittyy, se mutkistuu

Jos kokee joutuneensa kiusaamisen kohteeksi, asiaa kannattaa lähteä selvittämään mahdollisimman nopeasti. Kiusaamistilanteet yleensä vain pahenevat, mitä pidempään asian vain ”antaa olla”. Miten tulisi sitten toimia?

 1. Tilanteesta kannattaa heti kertoa kiusaajalle. Kiusatun on ilmaistava, että hän ei hyväksy häiritsevää käyttäytymistä. Jos tämä ei auta, hän voi ottaa kollegan tai henkilöstön edustajan mukaan ja vaatia uudelleen epäasiallisen käyttäytymisen lopettamista. Jos häirintä tämän jälkeen jatkuu, voidaan osoittaa, että häirintä on tahallista.
 2. Kiusatun kannattaa dokumentoida tilanteet, joissa häntä häiritään ja mikä niissä on häiritsevää. Dokumentointi auttaa osoittamaan, että epäasiallinen käyttäytyminen on toistuvaa ja jatkuvaa, jolloin se on myös työturvallisuuslain vastaista toimintaa.
 3. Jos häiritsevä käyttäytyminen jatkuu, kannattaa olla yhteydessä esimieheen. Työturvallisuuslaki velvoittaa esimiestä puuttumaan terveydelle vaaralliseen tai haittaa aiheuttavaan epäasialliseen kohteluun tai häirintätilanteeseen. Jos oma esimies käyttäytyy epäasiallisesti, tulee ottaa yhteyttä ylempään esimieheen. Yhteydenotto kannattaa tehdä kirjallisesti, jotta epäasiallisesti kohdeltu voi osoittaa ottaneensa yhteyttä esimieheen.
 4. Kiusatun kannattaa tarvittaessa kysyä neuvoja myös työsuojeluvaltuutetulta, joka on työntekijöiden edustaja niin henkisen kuin fyysisenkin työsuojelun asioissa.
 5. Työterveydenhuollon tehtävänä on antaa neuvoja, auttaa jaksamisessa ja toimia pyydettäessä tilanteen selvittäjänä.
 6. Jos tilanteeseen liittyy työsuhteen ehtojen heikentymistä, kuten oleellisia työtehtävän muutoksia tai muutoksia palkkauksessa, kannattaa ottaa yhteyttä luottamusmieheen, joka puolestaan kysyy tarvittaessa neuvoja ammattiliitosta.
 7. Jos työnantaja ei työntekijän pyynnöistä huolimatta toimi tilanteen selvittämiseksi, on syytä olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle ja kysyä neuvoja. Myös työsuojeluvaltuutettu voi pyynnöstä ja tehtävänsä valtuuttamana olla yhteydessä viranomaisiin.

Reilua peliä työpaikoille!

 - Jaana -

Kirjoitus on otos artikkelista "Reilua peliä työpaikoille", joka on luettavissa kokonaisuudessaan Yhteenveto-lehdessä (5/2010, s. 18-21). Artikkelin lähteenä on käytetty Reilu Peli -aineistoa

Ladataan...

Ladataan...

 

Joskus työsuhteen loppuessa työtodistus saattaa jäädä roikkumaan (nim. kokemusta on). Järkevää on muistaa pyytää esimieheltä työtodistus hyvissä ajoin ennen työsopparin loppumista, koska työtodistukselle saattaa olla nopeastikin tarvetta, kun hakee esimerkiksi uuteen työpaikkaan. Työtodistus on myös tarpeen, jos joutuu työttömäksi ja hakee työttömyyspäivärahaa.

Työtodistuksesta on säädetty lailla, jonka mukaan:

 • Työntekijällä on työsuhteen päättyessä aina oikeus pyytäessään saada työtodistus.
 • Työtodistuksessa on mainittava työsuhteen kestoaika ja työtehtävien laatu.
 • Työntekijän nimenomaisesta pyynnöstä työtodistuksessa on lisäksi mainittava työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä.
 • Työtodistuksesta ei saa ilmetä muuta kuin mitä sen sanamuodosta käy ilmi, "koodeja" tai muita merkintöjä ei saa tehdä.

Työtodistuksen saamisoikeutta ja antamisvelvollisuutta on rajoitettu seuraavasti:

 • Työtodistusta työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta on pyydettävä 10 vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä.
 • Työtodistusta työntekijän työtaidosta ja käytöksestä on pyydettävä 5 vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä.
 • Jos työsuhteen päättymisestä on kulunut yli 10 vuotta, työnantajalla on velvollisuus antaa työtodistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta vain, jos siitä ei aiheudu hänelle kohtuutonta hankaluutta. Samoin edellytyksin on annettava kadonneen tai turmeltuneen työtodistuksen tilalle uusi todistus.

 (Lähde: Työsuojeluhallinto)

Esimiehelle voi ja kannattaakin halutessaan esittää toiveen, mitä työtehtäviä haluaa työtodistuksessa erityisesti korostettavan, jos siitä on apua esimerkiksi seuraavia työpaikkoja hakiessa. 

Aurinkoisia työpäiviä :)

- Jaana -

Ladataan...

Pages