Ladataan...

Kiitos kuluneesta kuukaudesta rakkaat lilyläiset! Aivan Erityinen Diili hiljenee, kun toimituksemme PÄÄSEE kesätauolle ‒ ei jää, kuten Rönsyssä osuvasti sanottiin :)

Aivan Erityisen Diilin tekeminen on ollut todella kivaa ja vaihtelua normaaleihin työrutiineihimme. Toivottavasti myös lukijamme ovat saaneet jutuista iloa ja vinkkejä omaan työelämäänsä!

Aivan Erityisen Diilin mahdollisesta jatkokaudesta ilmoittelemme ensi syksyn aikana osoitteessa www.aivanerityinen.fi. Tällä palstalla ilmestyneet juttumme ovat toki luettavissa Lilyssä hamaan tulevaisuuteen asti. 

Aivan erityisen ihanaa kesän jatkoa!
- Jaana & Riina -

 

Share
Ladataan...

Ladataan...

 

Se voi olla valehtelua. Se voi olla juorujen levittämistä. Mustamaalaamista. Jatkuvaa arvostelua. Pilkkaamista. Eristämistä. Uhkailua. 

Käsitys siitä, mikä on kiusaamista, on hyvin henkilökohtainen. Siksi työpaikoilla on tarpeen keskustella henkilöstön kanssa yhteisesti, mikä koetaan epäasiallisena käyttäytymisenä.

Työpaikoilla on tärkeää keskustella myös siitä, mikä ei ole epäasiallista käyttäytymistä, sillä kiusaamistilanteista saatetaan tehdä myös virhetulkintoja. Esimerkiksi esimiestä saatetaan syyttää kiusaamisesta silloin, kun hän antaa työmääräyksiä. Työmääräysten antaminen kuuluu esimiehen työnjohdollisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Epäasiallista kohtelua ei ole myöskään erilaisten erimielisyyksien ratkominen, vaikka se saattaakin tuntua ikävälle ja kiusalliselle. On hyvä muistaa, että toisen syyttäminen aiheetta kiusaajaksi on myös yksi epäasiallisen kohtelun muoto.

Se mikä pitkittyy, se mutkistuu

Jos kokee joutuneensa kiusaamisen kohteeksi, asiaa kannattaa lähteä selvittämään mahdollisimman nopeasti. Kiusaamistilanteet yleensä vain pahenevat, mitä pidempään asian vain ”antaa olla”. Miten tulisi sitten toimia?

 1. Tilanteesta kannattaa heti kertoa kiusaajalle. Kiusatun on ilmaistava, että hän ei hyväksy häiritsevää käyttäytymistä. Jos tämä ei auta, hän voi ottaa kollegan tai henkilöstön edustajan mukaan ja vaatia uudelleen epäasiallisen käyttäytymisen lopettamista. Jos häirintä tämän jälkeen jatkuu, voidaan osoittaa, että häirintä on tahallista.
 2. Kiusatun kannattaa dokumentoida tilanteet, joissa häntä häiritään ja mikä niissä on häiritsevää. Dokumentointi auttaa osoittamaan, että epäasiallinen käyttäytyminen on toistuvaa ja jatkuvaa, jolloin se on myös työturvallisuuslain vastaista toimintaa.
 3. Jos häiritsevä käyttäytyminen jatkuu, kannattaa olla yhteydessä esimieheen. Työturvallisuuslaki velvoittaa esimiestä puuttumaan terveydelle vaaralliseen tai haittaa aiheuttavaan epäasialliseen kohteluun tai häirintätilanteeseen. Jos oma esimies käyttäytyy epäasiallisesti, tulee ottaa yhteyttä ylempään esimieheen. Yhteydenotto kannattaa tehdä kirjallisesti, jotta epäasiallisesti kohdeltu voi osoittaa ottaneensa yhteyttä esimieheen.
 4. Kiusatun kannattaa tarvittaessa kysyä neuvoja myös työsuojeluvaltuutetulta, joka on työntekijöiden edustaja niin henkisen kuin fyysisenkin työsuojelun asioissa.
 5. Työterveydenhuollon tehtävänä on antaa neuvoja, auttaa jaksamisessa ja toimia pyydettäessä tilanteen selvittäjänä.
 6. Jos tilanteeseen liittyy työsuhteen ehtojen heikentymistä, kuten oleellisia työtehtävän muutoksia tai muutoksia palkkauksessa, kannattaa ottaa yhteyttä luottamusmieheen, joka puolestaan kysyy tarvittaessa neuvoja ammattiliitosta.
 7. Jos työnantaja ei työntekijän pyynnöistä huolimatta toimi tilanteen selvittämiseksi, on syytä olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle ja kysyä neuvoja. Myös työsuojeluvaltuutettu voi pyynnöstä ja tehtävänsä valtuuttamana olla yhteydessä viranomaisiin.

Reilua peliä työpaikoille!

 - Jaana -

Kirjoitus on otos artikkelista "Reilua peliä työpaikoille", joka on luettavissa kokonaisuudessaan Yhteenveto-lehdessä (5/2010, s. 18-21). Artikkelin lähteenä on käytetty Reilu Peli -aineistoa

Share
Ladataan...

Ladataan...

 

Joskus työsuhteen loppuessa työtodistus saattaa jäädä roikkumaan (nim. kokemusta on). Järkevää on muistaa pyytää esimieheltä työtodistus hyvissä ajoin ennen työsopparin loppumista, koska työtodistukselle saattaa olla nopeastikin tarvetta, kun hakee esimerkiksi uuteen työpaikkaan. Työtodistus on myös tarpeen, jos joutuu työttömäksi ja hakee työttömyyspäivärahaa.

Työtodistuksesta on säädetty lailla, jonka mukaan:

 • Työntekijällä on työsuhteen päättyessä aina oikeus pyytäessään saada työtodistus.
 • Työtodistuksessa on mainittava työsuhteen kestoaika ja työtehtävien laatu.
 • Työntekijän nimenomaisesta pyynnöstä työtodistuksessa on lisäksi mainittava työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä.
 • Työtodistuksesta ei saa ilmetä muuta kuin mitä sen sanamuodosta käy ilmi, "koodeja" tai muita merkintöjä ei saa tehdä.

Työtodistuksen saamisoikeutta ja antamisvelvollisuutta on rajoitettu seuraavasti:

 • Työtodistusta työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta on pyydettävä 10 vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä.
 • Työtodistusta työntekijän työtaidosta ja käytöksestä on pyydettävä 5 vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä.
 • Jos työsuhteen päättymisestä on kulunut yli 10 vuotta, työnantajalla on velvollisuus antaa työtodistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta vain, jos siitä ei aiheudu hänelle kohtuutonta hankaluutta. Samoin edellytyksin on annettava kadonneen tai turmeltuneen työtodistuksen tilalle uusi todistus.

 (Lähde: Työsuojeluhallinto)

Esimiehelle voi ja kannattaakin halutessaan esittää toiveen, mitä työtehtäviä haluaa työtodistuksessa erityisesti korostettavan, jos siitä on apua esimerkiksi seuraavia työpaikkoja hakiessa. 

Aurinkoisia työpäiviä :)

- Jaana -

Share
Ladataan...

Ladataan...

Näin kesällä on tilaisuus katsoa taaksepäin menneeseen talveen ja yön pimeisiin tunteihin. Kuinka monena yönä valvoin tenttikirjan tai gradun kanssa? Kun muu ympäristö hiljenee, jaksan edes yrittää keskittyä kaikkeen siihen, mikä pitäisi sisäistää ja suoltaa paperille. Aamusta pitäisi jaksaa jatkaa. Opiskelijan työtunteja ei valvota.

 

Opiskelukyky ennustaa tulevaa työkykyä. Jatkuvaa opiskelun, työssäkäynnin, juhlimisen ja levon tasapainottelua koko homma. Kyky-projekti kertoo, että hyvällä opiskelukyvyllä varustetulla opiskelijalla on tuntuma omaan jaksamiseen ja ymmärrystä hyvinvoinnin merkityksestä sekä hyvät opiskelutaidot ja työelämävalmiudet. Työelämävalmiuksien ja työelämään siirtymisen edistäminen kuuluu opintoihin. Projektin raportin mukaan käsitys esimerkiksi siitä, miten tutkinnolla sijoitutaan työelämään ja töitä haetaan pitäisi tulla selviksi jo tutkinnon suorittamisen aikana. Jaksamisen kannalta on oleellista tuntea omat oikeudet työelämässä - jo silloin kun tekee töitä opintojen aikana.

 

Näin se menee. Otan selvää työllisyysmahdollisuuksista, palkkasuosituksista ja erilaisista nimikkeistä, joilla voin tulevaisuudessa työskennellä. Luen reilun työn pelisäännöistä ja kysyn lainopillista apua jo ennen työsopimuksen allekirjoittamista. Vannon, että suunnittelen paremmin lukuaikataulut, ettei enää tarvitse lukea yöllä. Joskus se pitää aloittaa, burn out avoidance.

 

-Riina-

 

Share

Ladataan...

 

Jo aamuseitsemältä mittari näyttää + 20 ja duuniin on mentävä. Tuskanhiki valuu. Mitä töihin päälle?

Hellepukeutumisesta puhutaan nyt joka paikassa. Töihin pukeutumista hankaloittaa vielä se, että jokaisella työpaikalla on omat, usein kirjoittamattomat pukeutumiskoodinsa. Uuteen duuniin mennessä kannattaakin ottaa selvää, mitä pidetään soveliaana ja mitä ei. Asiaa voi myös kysyä suoraan.

Eilisessä Aamu-TV:ssä vaatetusalan opettaja Outi Kankaanpää antoi vinkkejä hellepukeutumiseen. Töihin menijöille Outi tarjosi hyvän neuvon: Kumarra ja pyllistä aamuisin reilusti omalle peilikuvallesi, jotta näet, ovatko vaatteiden mitat sopivat. (Asia, jonka haluaisin muistaa jo vaatetta ostaessani.)

Tenttasin eilen työkavereiltani, miten he kokevat hellesään pukeutumisen. Pikagallupin tulos ei ollut shokkiyllätys: naisille hellesää tarjoaa enemmän valinnanvaraa kuin miehille. Polvihousut ja hihaton paita eivät useimmille toimistotyötä tekeville miehille tule kyseeseen (toki poikkeuksiakin on), kun taas naiset pystyvät keventämään vaatetusta hyvinkin paljon hihan, housun ja helman pituutta lyhentämällä.

Työpaikan pukeutumiskoodit antavat tiettyjä reunaehtoja omalle pukeutumiselle, mutta kukaan ei kiellä oman persoonan esille tuomista – päinvastoin. Aikoinaan omassa ensimmäisessä työpaikassani minulle kerrottiin, että kesätyöntekijät olivat myös pukeutumisensa puolesta aina odotettu piristys ja väriläiskä muuten niin harmaassa virastotalossa. Kekseliäs vaatteiden yhdisteleminen, ajatuksella valitut asusteet ja hymy huulilla jäävät varmasti mieleen.

Kuumia kesäpäiviä!

-Jaana-

Ps. Kesän juhlien pukukoodi on myös hyvä aina tarkistaa etukäteen.

Share
Ladataan...

Ladataan...

Mitä pitää huomioida kun lähtee töihin ulkomaille? Jaa vinkkejä ja kokemuksia!

Monella on haaveena toteuttaa lyhyempi tai pidempi työskentelyjakso ulkomailla ainakin kerran elämässä. Lähtö vaatii rohkeutta hypätä tuntemattomaan, mutta toisaalta myös huolellista taustayötä. Miten saada reissusta onnistunut?

 

 

Itse huomioisin ainakin seuraavat asiat:

Ulkomailla sovelletaan lähtökohtaisesti työntekomaan lainsäädäntöä ja mahdolliset ristiriidat sekä omat oikeudet määritellään tämän järjestelmän mukaisesti. Kulttuurit eroavat myös siinä, miten kirjoitettua lainsäädäntöä sovelletaan käytännössä.

[x]Selvitä maan tavat - terveydenhuoltokäytänteet, perhekäsitys, asuinolot yms.

[x] Selvitä sovellettava lainsäädäntö ja työehtosopimukset (suomalaiset työehtosopimukset eivät pääsääntöisesti ole voimassa ulkomailla)

[x] Sovi asioista kirjallisesti: ainakin palkanmaksussa käytettävä valuutta, työnteon sijaintipaikka, työaika ja sairauslomakäytänteet ovat oleellisia

[x] Hoida vakuutusasiat kuntoon. Erityisen tärkeitä ovat oikeus- ja vastuuturvavakuutusten voimassaolo ulkomailla sekä erilaiset sairausvakuutukset ja niiden kattavuus

[x] Jo ennen lähtöä on hyvä selvittää, kuinka kotivaltion ja tulevan työskentelyvaltion verotus vaikuttaa nettopalkkaan (työsopimuksessa kannattaa sopia myös, kuka perii ja tilittää verot sekä eläke- ja sosiaaliturvamaksut palkasta)

[x] Passi, viisumi, oleskelulupa, työlupa, rokotukset - check!

 

Monissa maissa on tavanomaista tehdä esimerkiksi kuusipäiväistä viikkoa. Aasiassa vapaapäiviä saattaa olla vain kaksi kuussa. Eriävä työrytmi ja paikallisten vapaapäivien juhliminen voi olla hauskaa, mutta on hyvä tietää millaisella diilillä omaa aikaansa myy. On hyvä varautua myös erilaisiin rekrytointiprosesseihin. Toisinaan työnantaja velvoittaa jo työnhakuvaiheessa sitoutumaan joihinkin sopimuksiin kotimaasta poikkeavalla tavalla.

 

Mikä teki sinun kokemuksestasi erityisen onnistuneen? Mitä tekisit toisin? Onko maakohtaisia vinkkejä?

-Riina-

Share

Pages