Sopeutuva rauhanrakentaja

Essi's

Kuka minä olen?

Muutaman persoonallisuustestin tehneenä ajattelin avata hieman kysymystä "Kuka minä olen?" nimenomaan erään persoonallisuustestin tuloksilla.

Testissä valittiin aina yksi kolmesta kortista, joissa kussakin luki tietynlaisia luonteenpiirteitä. Osa oli haastavampia ja joutui todella miettimään mikä näistä kuvaisi eniten minua, ja osa täysin selkeitä. 

Testin mukaan olen sopeutuva rauhanrakentaja. Sopeutuvan rauhanrakentajan parhaimpia puolia ovat diplomaattius, hyväksyntä ja lempeys. Huonoimpiin puoliin kuuluvat itsepäisyys ja saamattomuus. Sopeutuva rauhanrakentaja voi myös huonoimmillaan olla poissaoleva. Motivoivina tekijöinä toimivat sopuisa yhteistyö ja rauhallinen ilmapiiri. Allekirjoitan. 

"Nautin rauhallisesta ja harmonisesta ilmapiiristä ja sopuisasta yhteistyöstä toisten kanssa. Minun on helppo ymmärtää erilaisia näkökulmia. Toisten ihmisten mielipiteiden huomioon ottaminen on minulle luonnollista ja tärkeää." Lähde

Toiseksi eniten minua kuvasi persoonallisuus luova individualisti. Luova individualisti on syvällinen, luova ja ilmaisuvoimainen. Huonoja puolia ovat ylitunteellisuus, oikuttelu ja loukkaantuminen. Motivoivina tekijöinä toimivat yksilöllisyys ja aitous. Myös tästä kategoriasta tunnistan omia piirteitäni. Tämä kategoria on itseasiassa sellainen osa minua, mikä on ollut nyt joitakin vuosia hieman kadoksissa. Ei täysin (kuten testin tuloksesta voi tässä tapauksessa karkeasti päätellä), mutta jonkin verran. Toivonkin tämän blogin osaltaan herättelevän tuota luovaa puoltani enemmän esiin. Sitä on tässä tovi kaipailtukin.

Toki tällaisia testejä ei kovin vakavasti kannata ottaa, mutta mielestäni on välillä mielenkiintoista lukea erilaisista persoonallisuuksista. Ymmärtää erilaisia ihmistyyppejä paremmin. Myös itseään. Voit käydä itsekin tekemässä testin tästä

/

I wanted to little bit open the question "Who am I?". Recently I've done couple of personality tests, and will open one of those results here to tell what kind of person is writing here. 

This specific personality test told I was adaptable peace builder (straight translation from the Finnish word, but I guess that make sense). It was told that my best features were acceptance, leniency and being diplomatic. Bad features were being stubborn, shiftless and absent. Adaptable peace builder enjoys harmounius cooperation and peaceful atmosphere. I undersign all of this. 

Doing personality tests is interesting I think. Of course you shouldn't take it too seriously, but examine yourself can be rewarding. I recommend to try!

x E

Share

Kommentoi