Ladataan...
Lilies & Life

Olen lukenut muiden bloggaajien hyviä  #uraoivallus -postauksia ja mietin, osallistuisinko itsekin kampanjaan. Työelämää koskevat asiat ja muutokset ovat itselle tällä hetkellä ajankohtaisia, joten ajattelin, että mulla voisi olla jotain sanottavaa... Hyvin pian tajusin, että mä olen jo kirjoittanut oman uraoivallus-postaukseni viime elokuussa! Samat asiat pyörivät edelleen mielessä ja olen vakaasti sitä mieltä, että yksi tärkeimmistä asioista työssä ja työelämässä on työhyvinvointi, varsinkin henkinen jaksaminen. Alkuperäinen postaus on siis julkaistu 30.8.2017.

 

 

Työhyvinvointi on asia, josta puhutaan jatkuvasti enemmän, mikä on ehdottoman hyvä juttu. Henkinen hyvinvointi työssä tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että työntekijä viihtyy ja voi toteuttaa itseään. Työn tulisi vastata tekijänsä valmiuksia selvitä hommasta. Sekä työnantajalla että -tekijällä on vastuu työhyvinvoinnin ylläpitämisestä sekä edistämisestä - työntekijän tulisi tuoda ilmi selkeät epäkohdat.

Työhyvinvointi on monen tekijän summa. Siihen vaikuttavat mm. työympäristö ja -yhteisö, esimiestoiminta sekä työmäärä. Hyvinvoinnin tulee näkyä työn arjessa, sitä ei pysty parantamaan pelkillä TYKY-päivillä tai muulla vapaa-ajan toiminnalla.

 

 
Hyvinvoivassa työyhteisössä:
 • työolot on järjestetty hyvin, työssä on viihtyisää
 • vuorovaikutus työntekijän ja -antajan välillä on hyvä
 • aikaa ja henkilökuntaa on tarpeeksi työn tekemiseen, työmäärä pidetään aisoissa
 • ollaan avoimia, ongelmistakin voidaan puhua
 • innostetaan ja kannustetaan, ilmapiiri on hyvä
 • annetaan myönteistä palautetta
 • työkaverit tukevat toisiaan
 • informaatio kulkee
 • luotetaan

Hyvinvoiva työntekijä tulee mielellään töihin, on motivoitunut sekä kokee itsensä tarpeelliseksi. On tärkeää, että työntekijä pääsee hyödyntämään osaamistaan ja vahvuuksiaan sekä saa työstään palautetta. Pitäisi pyrkiä siihen, että jokainen työyhteisössä kokee kuuluvansa yhteisöön.

 

 
Miten pahoinvoiva työntekijä oireilee?

Tämän päivän työelämässä on kovat tehokkuusvaatimukset. Työmäärä saattaa olla liiallinen, eikä työ välttämättä vastaa työntekijän osaamista tai odotuksia. Työ voi alkaa rasittaa niin fyysisesti kuin henkisesti. Stressi voi aiheuttaa monenlaisia oireita; esim. unihäiriöitä, heikentynyttä keskittymiskykyä, hajamielisyyttä, ahdistusta, aloitekyvyttömyyttä, jopa masennusta. Fyysisistä oireista yleisimmät ovat pääkipu, vatsaoireet, erilaiset sydäntuntemukset, selkäsärky ja flunssa-/tulehduskierteet. Nämä ovat psykosomaattisia oireita, joiden voimakkuus ja kirjo vaihtelee hyvin yksilöllisesti. Jopa hiustenlähtö on mahdollista liiallisen kuormituksen seurauksena.

Jos tuntuu, ettei enää jaksa työssä, voi ensimmäinen askel olla keskustelu asiasta luotettavan työkaverin kanssa. Työkaverit voivat olla tukena, jollakin voi jopa mahdollisesti olla samoja tuntemuksia. Ongelmaa ei kuitenkaan voi yleensä ratkaista ottamatta sitä puheeksi työnantajan kanssa. Työnantajan ja -tekijän tulisi yhdessä keskustella miten ongelma voidaan ratkaista tai miettiä miten työstä voisi tehdä vähemmän kuormittavaa. Vaikeassa tapauksessa voi olla hyvä ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon tai aikuispsykiatrian vastaanotolle. Joskus ongelma voi olla yksityiselämässä ja se vain heijastuu työelämään - tai sitten ongelmaa on molemmissa. Tällöin voi olla paras vaihtoehto käydä asioita läpi ulkopuolisen kanssa.

Työpaikkakiusaaminen on vakava ja monesti vaiettu asia. Ristiriidat ja väärinymmärrykset työpaikalla ovat normaaleja, mutta työpaikkakiusaamisella tarkoitetaan jatkuvaa ristiriitaa tiettyjen henkilöiden välillä, (seksuaalista) häirintää, alistamista tai huonoa kohtelua. Se voi olla toisen ihmisen vähättelyä, puuttumista ulkonäköön tai naurunalaiseksi saattamista. Työntekijästä saatetaan puhua selän takana pahaa ja häntä kritisoidaan, jopa ilman syytä. Työtä voidaan jakaa liikaa tai liian vähän ja tärkeät asiat jätetään kertomatta.

Huonoa käytöstä ei saa sallia - siihen tulee puuttua välittömästi. Jos tiedät, että työkaverisi on joutunut työpaikkakiusaamisen kohteeksi, yritä puuttua tilanteeseen. Työntekijä itse ei välttämättä osaa tai uskalla puolustautua tai kertoa kenellekään miltä tuntuu. Tällainen tilanne on ahdistava ja nöyryyttävä. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa korjaamaan tilanteen saatuaan tiedon työpaikkakiusaamisesta. Se on silti monesti helpommin sanottu kuin tehty, varsinkin jos kiusaaminen tapahtuu työnantajan toimesta. Jos itse koet olevasi kiusaamisen kohteena (varsinkin esimiehen taholta), kerää rohkeutta ottaa yhteyttä esim. työsuojeluvaltuutettuun, luottamusmieheen tai ammattiliittoosi. Työterveyshuollosta löydät myös apua ja sitä kautta voi saada lähetteen esimerkiksi psykologille. Heillä on vaitiolovelvollisuus; voit keskustella luottamuksella työhösi liittyvistä ongelmista.

 

 
Jos sinulla on jatkuvasti tunne, että työ rasittaa liikaa tai homma ei vaan yksinkertaisesti suju, on liian kiire ja olet stressaantunut, etkä jaksa hoitaa muita arkisia asioita, mieti, onko kyse selkeästä ongelmasta työpaikalla tai itse työhön liittyen. Voisiko työhyvinvointia edistää tai parantaa? Oletko tauon tarpeessa? Auttaisiko asioiden selvittely jonkun ulkopuolisen kanssa? Onko työ sittenkään sopiva, haluatko jotain muuta?
 
Tämä aihe on minulle tuttu. Olen joutunut kokemaan työpaikkakiusaamista ja olen työskennellyt parissakin paikassa, joissa työhyvinvoinnille ei annettu painoarvoa. Sitä jaksaa jonkin aikaa  liian kauan ennen kuin mitta täyttyy lopullisesti. Silloin vasta tajuaa, että hitto, mulla on oikeus nostaa itseni ja terveyteni yköseksi. Haluaako joku jakaa kokemuksia tästä aiheesta?
 
 

// When we invest in well-being at work, it benefits everyone. When a working individual feels competent and satisfied in their role, they put more effort in working. A healthy employee feels motivated and important. They should be able to use their skills and strengths at work. If any work-related problems come up, they should be addressed by the employer. Bullying and harrashment of any kind are never acceptable in working environment (or anywhere else.) If you are experiencing this, I recommend contacting occupational health care or a safety representative. Remember to take care of your well-being (at work)!
 

Muista huolehtia jaksamisestasi,

-Lilies

 

Share

Ladataan...
Lilies & Life

Työhyvinvointi on asia, josta puhutaan jatkuvasti enemmän, mikä on ehdottoman hyvä juttu. Henkinen hyvinvointi työssä tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että työntekijä viihtyy ja voi toteuttaa itseään. Työn tulisi vastata tekijänsä valmiuksia selvitä hommasta. Sekä työnantajalla että -tekijällä on vastuu työhyvinvoinnin ylläpitämisestä sekä edistämisestä - työntekijän tulisi tuoda ilmi selkeät epäkohdat.

Työhyvinvointi on monen tekijän summa. Siihen vaikuttavat mm. työympäristö ja -yhteisö, esimiestoiminta sekä työmäärä. Hyvinvoinnin tulee näkyä työn arjessa, sitä ei pysty parantamaan pelkillä TYKY-päivillä tai muulla vapaa-ajan toiminnalla.

 

 
Hyvinvoivassa työyhteisössä:
 • työolot on järjestetty hyvin, työssä on viihtyisää
 • vuorovaikutus työntekijän ja -antajan välillä on hyvä
 • aikaa ja henkilökuntaa on tarpeeksi työn tekemiseen, työmäärä pidetään aisoissa
 • ollaan avoimia, ongelmistakin voidaan puhua
 • innostetaan ja kannustetaan, ilmapiiri on hyvä
 • annetaan myönteistä palautetta
 • työkaverit tukevat toisiaan
 • informaatio kulkee
 • luotetaan

Hyvinvoiva työntekijä tulee mielellään töihin, on motivoitunut sekä kokee itsensä tarpeelliseksi. On tärkeää, että työntekijä pääsee hyödyntämään osaamistaan ja vahvuuksiaan sekä saa työstään palautetta. Pitäisi pyrkiä siihen, että jokainen työyhteisössä kokee kuuluvansa yhteisöön.

 

 
Miten pahoinvoiva työntekijä oireilee?

Tämän päivän työelämässä on kovat tehokkuusvaatimukset. Työmäärä saattaa olla liiallinen, eikä työ välttämättä vastaa työntekijän osaamista tai odotuksia. Työ voi alkaa rasittaa niin fyysisesti kuin henkisesti. Stressi voi aiheuttaa monenlaisia oireita; esim. unihäiriöitä, heikentynyttä keskittymiskykyä, hajamielisyyttä, ahdistusta, aloitekyvyttömyyttä, jopa masennusta. Fyysisistä oireista yleisimmät ovat pääkipu, vatsaoireet, erilaiset sydäntuntemukset, selkäsärky ja flunssa-/tulehduskierteet. Nämä ovat psykosomaattisia oireita, joiden voimakkuus ja kirjo vaihtelee hyvin yksilöllisesti. Jopa hiustenlähtö on mahdollista liiallisen kuormituksen seurauksena.

Jos tuntuu, ettei enää jaksa työssä, voi ensimmäinen askel olla keskustelu asiasta luotettavan työkaverin kanssa. Työkaverit voivat olla tukena, jollakin voi jopa mahdollisesti olla samoja tuntemuksia. Ongelmaa ei kuitenkaan voi yleensä ratkaista ottamatta sitä puheeksi työnantajan kanssa. Työnantajan ja -tekijän tulisi yhdessä keskustella miten ongelma voidaan ratkaista tai miettiä miten työstä voisi tehdä vähemmän kuormittavaa. Vaikeassa tapauksessa voi olla hyvä ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon tai aikuispsykiatrian vastaanotolle. Joskus ongelma voi olla yksityiselämässä ja se vain heijastuu työelämään - tai sitten ongelmaa on molemmissa. Tällöin voi olla paras vaihtoehto käydä asioita läpi ulkopuolisen kanssa.

Työpaikkakiusaaminen on vakava ja monesti vaiettu asia. Ristiriidat ja väärinymmärrykset työpaikalla ovat normaaleja, mutta työpaikkakiusaamisella tarkoitetaan jatkuvaa ristiriitaa tiettyjen henkilöiden välillä, (seksuaalista) häirintää, alistamista tai huonoa kohtelua. Se voi olla toisen ihmisen vähättelyä, puuttumista ulkonäköön tai naurunalaiseksi saattamista. Työntekijästä saatetaan puhua selän takana pahaa ja häntä kritisoidaan, jopa ilman syytä. Työtä voidaan jakaa liikaa tai liian vähän ja tärkeät asiat jätetään kertomatta.

Huonoa käytöstä ei saa sallia - siihen tulee puuttua välittömästi. Jos tiedät, että työkaverisi on joutunut työpaikkakiusaamisen kohteeksi, yritä puuttua tilanteeseen. Työntekijä itse ei välttämättä osaa tai uskalla puolustautua tai kertoa kenellekään miltä tuntuu. Tällainen tilanne on ahdistava ja nöyryyttävä. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa korjaamaan tilanteen saatuaan tiedon työpaikkakiusaamisesta. Se on silti monesti helpommin sanottu kuin tehty, varsinkin jos kiusaaminen tapahtuu työnantajan toimesta. Jos itse koet olevasi kiusaamisen kohteena (varsinkin esimiehen taholta), kerää rohkeutta ottaa yhteyttä esim. työsuojeluvaltuutettuun, luottamusmieheen tai ammattiliittoosi. Työterveyshuollosta löydät myös apua ja sitä kautta voi saada lähetteen esimerkiksi psykologille. Heillä on vaitiolovelvollisuus; voit keskustella luottamuksella työhösi liittyvistä ongelmista.

 

 

Jos sinulla on jatkuvasti tunne, että työ rasittaa liikaa tai homma ei vaan yksinkertaisesti suju, on liian kiire ja olet stressaantunut, etkä jaksa hoitaa muita arkisia asioita, mieti, onko kyse selkeästä ongelmasta työpaikalla tai itse työhön liittyen. Voisiko työhyvinvointia edistää tai parantaa? Oletko tauon tarpeessa? Auttaisiko asioiden selvittely jonkun ulkopuolisen kanssa? Onko työ sittenkään sopiva, haluatko jotain muuta?

Tämä aihe on minulle tuttu. Olen joutunut kokemaan työpaikkakiusaamista ja olen työskennellyt parissakin paikassa, joissa työhyvinvoinnille ei annettu painoarvoa. Sitä jaksaa jonkin aikaa  liian kauan ennen kuin mitta täyttyy lopullisesti. Silloin vasta tajuaa, että hitto, mulla on oikeus nostaa itseni ja terveyteni ykköseksi. Haluaako joku jakaa kokemuksia tästä aiheesta?

 

// When we invest in well-being at work, it benefits everyone. When a working individual feels competent and satisfied in their role, they put more effort in working. A healthy employee feels motivated and important. They should be able to use their skills and strengths at work. If any work-related problems come up, they should be addressed by the employer. Bullying and harrashment of any kind are never acceptable in working environment (or anywhere else.) If you are experiencing this, I recommend contacting occupational health care or a safety representative. Remember to take care of your well-being!

 

Muista huolehtia jaksamisestasi,

-Lilies

 

P.S. Postauksen kuvat on otettu aiemmin kesällä (poikaystävästä on kuoriutunut todellinen blogikuvaaja :D) Halusin laittaa asiapostaukseen iloisia, kesäisiä kuvia keventämään (jos joku ihmettelee miten kuvat liittyy tähän)

Share

Ladataan...
Lilies & Life

Kokki tekee joka ilta kunnon ruokaa kotona, siivoojan oma koti on aina siisti, kampaajan omat hiukset on aina laitettu, Siwan kassan myyjä on varmaan opiskelija joka ei oo päässyt oman alan hommiin, kosmetologit on viimisen päälle huoliteltuja ja ehkä vähän pinnallisia, liikunnan opettaja on itse hyvässä kunnossa ja lapset harrastaa vähintään jalkapalloa tai jääkiekkoa, rekkakuski vetää grilliruokaa öisin, psykiatri analysoi itsekseen tai ääneen lähipiirinsä jäseniä...

 

Myönnän heti, tulee itsekin sorruttua ennakkoluuloiseen ajatteluun, mutta pyrin tietoisesti opettelemaan siitä pois. (Kaikki edellä luetellut eivät ole henkilökohtaisia ennakkokäsityksiäni, vaan yleisiä oletuksia ja muilta ihmisiltä kuulemaani.) Idea blogipostaukseen syntyi minuun kohdistuneista ennakkoluuloista.

Olen hyvinvointineuvoja hyvinvoinnin erikoisliikkeessä, jossa imago on tärkeä. Hyvin suuri osa terveysalan tuotteista ja palveluista yhdistyy mielikuviin - mielikuvilla myydään. Tiedostan, että asiakkaat liittävät minuun tietynlaisia oletuksia ja mielikuvia ja helposti tulee itsekin niitä täytettyä. On trendikästä olla töissä luontaistuoteliikkeessä, nyt kun hyvinvointiala on kovassa nosteessa.

Hyvinvointialalla työskentelevän oletetaan: olevan nuori / nuorekas, hoikka / urheilullinen, syövän terveellisesti (gluteenittomasti & maidottomasti tietysti), käyttävän joka tuoteryhmän luontaistuotteita itse, aloittavan aamun tuorepuurolla ja rasvakahvilla, harrastavan liikuntaa päivittäin, kieltäytyvän lääkkeistä ja käyttävän mikron sijaan vesihaudetta ruuan sulattamiseen. Hieman kärjistettyä (ei kyllä oikestaan), mutta pointti tuli selväksi. Haluan jakaa muutaman lähiaikoina sattuneen tilaneen, joista käy ilmi ihmisten oletukset.

 

Tilanne 1.

Olin jutellut asiakkaan kanssa pitkään ruokavalion vaikutuksesta suolistoon ja terveyteen, sekä kertonut, että kokeilen itse viljatonta ja maidotonta, koska haluan nähdä vaikutukset minulla. Parin viikon päästä asiakas tuli uudestaan ja osti gluteenittomia jauhoja ja maidotonta suklaata. Hän kysyi minulta; "Kai sä olet kans vielä sillä viljattomalla ja maidottomalla?" Vastasin, että itse asiassa en täysin, olen ottanut tiettyjä viljoja takaisin ja syön hapanmaitotuotteita. Asiakas oli pöyristynyt; "Siis et oo enää? Eks sun pitäs kuitenkin tietää paremmin? Sano nyt vielä et tissuttelet viikonloppusin." Tässä kohtaa olin itse helvetin vihainen  pöyristynyt. Vaati kaiken energiani, että sain vastattua suht koht asiallisesti. Halusin vain hoitaa kassatilanteen nopeasti ja päästä koko tilanteesta pois.

 

Tilanne 2.  

Olin kerran yökerhossa tanssilattialla toisessa kädessä siiideri ja toisessa shotti. Tuttu asiakas kyttäsi minua muutaman metrin päässä huuli pyöreänä ja kuiskasi kaverilleen jotain.

 

Tilanne 3. 

Olimme kahdestaan töissä ja työkaverini kysyi voisiko käydä tauolla nopeasti ostamassa hiuslakan Sokkarilta, sanoin että tottakai, mee vaan. Tultuaan takaisin Osiksen lakan kanssa hän alkoi selittelemään; "siis yleensä käytän kyllä luontasia hiussuihkeita, viimeksi mulla oli just tuo logonan suihke..." - vaikken siis kommentoinut millään tavalla.

 

Tilanne 4. 

En voi koulutuksissa, alan tapahtumissa tai edes tiettyjen työkavereiden nähden juoda limsaa, ottaa buranaa selkäsärkyyn tai avaavaa allergialääkettä tukkoisuuteen ilman saarnoja tai halveksuvia katseita.

 

Tilanne 5. 

Keski-ikäinen rouva ei ylettynyt itse ottamaan tuotetta ylähyllyltä, joten ojensin sen tietysti hänelle. Mulla oli päällä t-paita. Rouva näytti järkyttyneeltä, hän oli nähnyt tatuointini. Jatkoin tilannetta normaalisti, mutta nainen ei puhunut mulle enää mitään; ei edes sanonut ostamisen jälkeen kiitos tai hei.

Näitä esimerkkejä olisi enemmänkin ja joka viikko tulee lisää. Kun aloitin työssäni kolme vuotta sitten, otin kaikki tuollaiset kommentit ja tilanteet itseeni ja olin itse ihan yhtä ehdoton tietyissä asioissa. En enää. Ehdottomuus ja ääriajattelu eivät yleensä toimi. Olen tajunnut, että kukaan asiakas tai työkaveri ei voi minua tuomita syömisteni tai juomisteni perusteella, saati vaatteiden tai tatuointien (herranjumala eletään vuotta 2017!). Se, mitä lääkkeitä käytän, kuuluu tasan minulle. Vapaa-ajallani voin myös tehdä mitä huvittaa, se ei vaikuta työhöni tai ammattitaitooni. Mulle on ihan yhdentekevää suihkiiko työkaveri päähänsä luontaista vai kemiallista lakkaa. Kyllä, hyvinvointi kuuluu vahvasti elämääni, mutta se ei ole elämäni. 

Muista, että sinä et ole = työsi. Pelkästään työsi ei määritä sinua ihmisenä, vaikka suuri osa elämää onkin. Sinulla ei ole velvollisuutta muuttaa itseäsi/persoonaasi työn takia eikä asiakkailla tai työkavereilla ole oikeutta tuomita sinua vapaa-aikasi tekemisistä.

Juuri joku päivä hain töiden jälkeen Hese-mätön ja vielä työvaatteet päällä! Maistui muuten hyvältä kiireisen iltavuoron päätteeksi.

Laitoin tänään aamujugurttiin vaahtokarkkeja päälle, oli parempaa kuin agavesiirapin kanssa :D

Lomamatkoilla menee alas drinkkejä sen verran, että olisin jonkin taulukon mukaan varmaan alkoholisti : DD

Voin hyvin syödä yksin jättisuklaamarengin kahvitauolla, paljonkohan siinäkin on sokeria? No en tiedä, enkä aina välitä.

 

 

Kerro, minkälaisia ennakkoluuloja/oletuksia sinun ammattiisi (ja samalla sinuun) liitetään?

 

-Lilies

 

FOLLOW:   FACEBOOK   INSTAGRAM   BLOGLOVIN   BLOGILISTA   PINTEREST

Share