Ladataan...

Mitä on valaistuminen? Mitä tarkoittaa se, että "pääsee taivaaseen"? Millainen on "nirvana", "paratiisi", jossa saamme levätä ja jossa ei ole murheita ja vastoinkäymisiä?

Kaikki nämä uskonnoissa kuvatut olotilat, "maallisen elämän päämäärät", tarkoittavat korkeampaa taajuutta, positiivisia tunteita, yhteyttä korkeampaan minäämme ja Lähteeseen, siis todellisen olemuksemme kokemista myös fyysisessä elämässämme.

 

Myös joka kerta kun siirrymme fyysisestä ei-fyysiseen me olemme valaistuneita, me olemme "taivaallisessa" olotilassa koko ajan, ilman kontrastia - mutta kokien samalla elämää fyysisellä tasolla olevien kautta. Aivan kuten oma korkeampi minämme joka hetki kokee elämäämme meidän kauttamme. Ero meidän kokemustemme ja korkeamman minämme kokemusten välillä on vain siinä, että korkeampi olemuksemme ei koskaan koe matalan taajuuden tunteita, siis masennusta, vihaa, pelkoa, turhautumista. Korkeampi minämme ei myöskään toivo eikä usko - korkeampi minämme TIETÄÄ että kaikki on aina hyvin, kaikki on aina täydellistä, maailmamme on aina ehjä ja kaikki on synkronissa keskenään:  Kun ongelma syntyy, samalla hetkellä syntyy myös ratkaisu ongelmaan. Se mitä emme halua luo sen, mitä haluamme - ja se mitä haluamme on välittömästi olemassa korkeamman minämme taajuudella.

 

Tunnemme "sielun kipua", siis negatiivisia tunteita siksi, että olemme kokemallamme hetkellä erossa korkeammasta minästämme, siis matalammalla taajuudella kuin perusolemuksemme, joka on puhdasta positiivista energiaa.

 

Kristinuskossa puhutaan myös "armosta", "perisynnistä" ja kuinka "synnit annetaan anteeksi". Synnin käsite on kuitenkin kuvattu matalasta taajuudesta käsin, jonakin joka on "paha", tai epätäydellistä, "jumalatonta". Kyse on kuitenkin vain fyysiseen elämään kuuluvasta kontrastista, siis siitä, että tunnemme välillä matalan taajuuden tunteita, jotka luovat elämäämme jotakin parempaa - ja  auttavat samalla universumia laajenemaan, eli toteuttavat elämän tarkoitusta. "Armo" tarkoittaa siis vain taajuutemme kohoamista. Kun Raamatussa kuvattu Jeesus Nasaretilainen siis kertoi olevansa "tie, totuus ja elämä" hän ei tarkoittanut, että hän olisi "jumalallisempi" tai pyhempi kuin yksikään meistä - vaan hän tarkoitti, että korkeassa taajuudessa me kaikki olemme "jumalia", me kaikki olemme oman elämämme Luojia.

 

Kristinuskon armotulkinnan ongelma on siinä, että armolupauksesta huolimatta uskoville korostetaan myös heidän syntisyyttään, siis syyllisyyttä. Ja syyllisyys, arvottomuuden ja epätäydellisyyden tunne on aina matalaa värähtelyä. Ja vaikka kristinuskossa kielletään "tuomitseminen", niin käytännössä Raamattuun kirjatun opin seuraaminen johtaa siihen, että Raamattuun uskovat tuomitsevat itsensä lisäksi myös muita - aina kun olettavat, että Raamatun sääntöjä rikotaan. Ja myös tuomitseminen -siis oman itsen tai kanssaihmisten näkeminen epätäydellisinä- on aina matalaa taajuutta.

 

Korkeampi minämme ei koskaan näe meitä "syntisinä", siis epätäydellisinä. Korkeamman minämme näkökulmasta olemme aina täydellisiä, puhdasta positiivista energiaa, puhdasta, pyyteetöntä rakkautta.

 

Jeesuksen, kuten kaikkien muidenkin korkeampaa taajuutta kanavoivien profeettojen opetus siis oli: Me olemme kaikki jumalia, me olemme kaikki jumalan kuvia, "jumalan lapsia", Luojia. Ja meidä tule rakastaa lähimmäistämme kuten itseämme, sillä me kaikki olemme yhtä, samaa rakkauden energiaa. Eli meidän tulee rakastaa ehdoitta myös vihollistamme, sillä ns. vihollisemme (ihmiset, jotka näyttävät meille mitä emme elämässä halua) ovat kanssaluojiamme - ja samalla siis suurimpia ja tärkeimpiä auttajiamme omassa luomistyössämme, ikuisella matkallamme kohti unelmiamme.

Share
Ladataan...

Ladataan...

Mikä on elämän tarkoitus? Luomisen ilo, laajentumisen ilo. Mitään suurempaa tai "pyhempää" päämäärää ei ole.

 

Jos onnistuisimme aina heti inspiraation saatuamme täydellisesti kaikessa mitä teemme, elämän mielekkyys katoaisi, innostus häviäisi, luomisesta puuttuisi haasteet - siis luomisen ilo. Meidän on siis aina laajennuttava kontrastin, vastoinkäymisten ja ei-toivotun kautta, koska vain ilmaisemalla, mitä emme halua voimme saada juuri sen, mitä haluamme. Ja mitä suuremman inspiraation vallassa olemme tehneet luomistyötämme, mitä tarkemmin olemme elämämme taideteosta viimeistelleet, niin sitä upeampi on lopputulos ja mielihyvä saavutuksemme johdosta.

Elämä on siis matka, joka ei pääty koskaan, mutta joka koostuu vaihtuvista päämääristä - aina välillä voimme siis pysähtyä hetkeksi lepäämään ja ihailla uusia ja jännittäviä maisemia siellä, minne olemme milloinkin taivaltaneet. Kokea tyytyväisyyttä siitä, että matkamme ei ollut turha, kaikella kokemallamme oli sittenkin merkitys.

Mutta se, että matkallamme on haasteita ei tarkoita, että matkan tulisi olla uuvuttava. Kun oppaana matkallamme on korkeampi minämme -eli mielialamme on positiivinen ja taajuutemme korkea-  matkaamme polkua, jota on helpompi kulkea. Jos polulla on esteitä, korkeampi minämme neuvoo, miten pääsemme niiden ohi - kuin laiva, jonka kapteeni osaa väistellä karikoita. Vain matkatessamme matalassa taajuudessa eli negatiivisten tunteiden vallassa joudumme konkreettisesti ylittämään kaikki hankalimmat esteet ja kokemaan uupumusta ja epätoivoisiakin hetkiä.

 

Elämän tarkoitus on siis myös oppia nauttimaan matkasta, tulla paremmaksi "olijaksi", osata olla ja kokea elämää helpommin, nähdä elämässä ilo ja mielekkyys. 

 

Keskity siis elämässäsi positiivisiin asioihin, luota elämään, olet aina polullasi, tapahtui mitä tahansa, silloinkin kun on pimeää, etkä näe eteesi.

Sillä korkeampi minäsi on aina ja ikuisesti se valo, jota seuraamalla sinun on helpompi kulkea. Kaikki  on hyvin. Kaikki järjestyy aina. Elämä kantaa.

 

 

Share
Ladataan...

Ladataan...

Meillä kaikilla on opittuja uskomuksia, jotka värähtelevät kukin tietyssä taajuudessa. Jos sinulle on toiveita, jotka eivät ole toteutuneet ja tunnet usein toiveidesi suhteen turhautumista, niin toiveisiisi liittyy matalan taajuuden uskomuksia. Toisaalta joskus ja "jollakin tasolla" myös uskot unelmiisi, eli toiveisiisi liittyy myös korkeamman taajuuden uskomuksia.

 

Samalla tavalla kuin ollessasi eri mieltä jostakin asiasta jonkun toisen henkilön kanssa kiista yleensä vain syvenee, koska te molemmat olette varmoja, että olette tahollanne oikeassa - niin samalla tavalla mielesi ristiriitaiset uskomukset vain vahvistuvat, koska vetovoiman laki ruokkii aina sitä uskomusta, johon keskität huomiosi.

 

Tällaisesta mielen "sisäisestä taistelusta" pääset eroon hiljentämällä mielesi, pysäyttämällä ajatusvirran eli meditoimalla (parikymmentä minuuttia kerrallaan riittää). Meditaatiossa taajuutesi automaattisesti kohoaa, koska et keskitä ajatuksiasi mihinkään sellaiseen asiaan, johon sinulla liittyy valmis uskomus ja joka laskisi vetovoiman lain vaikutuksesta taajuuttasi. Voit meditoida keskittymällä vaikkapa mihin tahansa monotoniseen ääneen, esim. mekaanisen kellon raksutukseen.  Tärkeintä on, että se mihin keskityt ei saa mielessäsi aikaan mielleyhtymiä, jotka aktivoisivat ajatusvirtasi. Mielemme luonnollinen tajuus on aina korkea taajuus, matalat taajuudet ovat vain ja ainoastaan omien negatiivisten uskomuksiemme, siis negatiivisten tunteidemme aikaansaamia. Mielemme taajuus on siis kuin veden päällä kelluva ongenkoho: Jos emme itse paina kohoa veden alle, se kelluu pinnalla - ja vaikka painaisimme sen veden alle tietoisesti, niin heti kun lakkaamme painamasta, koho nousee taas pintaan.

 

Pienten lasten tunne-elämässä korkeamman minän luonnollinen korkea taajuus näkyy  "puhtaana riemuna" ja voimakkaana innostuksena, sillä pikkulapsella ei ole vielä yhtä paljon valmiita uskomuksia siitä, mikä on elämässä mahdollista ja mikä ei. Pieni lapsi luo pidäkkeettömällä mieleikuvituksellaan leikkiessään fantastisia todellisuuksia - ja ne myös ovat hänelle totta. Lapsikin kyllä ajoittain turhautuu ja pettyy eli tuntee voimakkaitakin negatiivisia tunteita (kontrasti ilon ja surun välillä on erityisen suuri, koska lapsi ei ole vielä aikuisen tapaan tottunut matalaan värähtelyyn ja hän tuntee matalan värähtelyn kehossaan voimakkaana kipuna), mutta hänen mielensä myös palautuu useimmiten hyvin nopeasti takaisin luonnolliseen, korkeaan taajuuteensa.

 

Meditoi siis säännöllisesti, salli taajuutesi kohota ja ota vastaan korkeamman minäsi ohjaus. Korkeammassa taajuudessa kuulet siis korkeamman minäsi ohjauksen kaikkein selvimmin ja voit valita  polun, jota on juuri sillä hetkellä kaikkein helpointa kulkea - ja joka johtaa toiveidesi toteutumiseen.

Share
Ladataan...

Pages