Muista työtodistus!

 

Joskus työsuhteen loppuessa työtodistus saattaa jäädä roikkumaan (nim. kokemusta on). Järkevää on muistaa pyytää esimieheltä työtodistus hyvissä ajoin ennen työsopparin loppumista, koska työtodistukselle saattaa olla nopeastikin tarvetta, kun hakee esimerkiksi uuteen työpaikkaan. Työtodistus on myös tarpeen, jos joutuu työttömäksi ja hakee työttömyyspäivärahaa.

Työtodistuksesta on säädetty lailla, jonka mukaan:

  • Työntekijällä on työsuhteen päättyessä aina oikeus pyytäessään saada työtodistus.
  • Työtodistuksessa on mainittava työsuhteen kestoaika ja työtehtävien laatu.
  • Työntekijän nimenomaisesta pyynnöstä työtodistuksessa on lisäksi mainittava työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä.
  • Työtodistuksesta ei saa ilmetä muuta kuin mitä sen sanamuodosta käy ilmi, "koodeja" tai muita merkintöjä ei saa tehdä.

Työtodistuksen saamisoikeutta ja antamisvelvollisuutta on rajoitettu seuraavasti:

  • Työtodistusta työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta on pyydettävä 10 vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä.
  • Työtodistusta työntekijän työtaidosta ja käytöksestä on pyydettävä 5 vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä.
  • Jos työsuhteen päättymisestä on kulunut yli 10 vuotta, työnantajalla on velvollisuus antaa työtodistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta vain, jos siitä ei aiheudu hänelle kohtuutonta hankaluutta. Samoin edellytyksin on annettava kadonneen tai turmeltuneen työtodistuksen tilalle uusi todistus.

 (Lähde: Työsuojeluhallinto)

Esimiehelle voi ja kannattaakin halutessaan esittää toiveen, mitä työtehtäviä haluaa työtodistuksessa erityisesti korostettavan, jos siitä on apua esimerkiksi seuraavia työpaikkoja hakiessa. 

Aurinkoisia työpäiviä :)

- Jaana -

Kommentoi

You must have Javascript enabled to use this form.