Asioita, joita ei ole olemassa

Bluestocking

Toisinaan törmään termeihin, jotka särähtävät korvaan. Sanoilla rakennetaan maailmaa ja merkityksiä, joten sillä on väliä, miten niitä käytetään. Suositan jatkossa välttämään ainakin seuraavia:

 

Laiton pakolainen. Kansainvälisen oikeuden mukaan ei ole väliä, saapuuko turvapaikanhakija maahan paperittomana tai väärennetyllä henkilöllisyystodistuksella. Pakolaista voivat vainota myös oman maan viranomaiset, jolloin passin saaminen voi olla mahdotonta. Kukaan ei ole laiton. Ei myöskään paperittomana.

 

Sukupuolenvaihdos. Sukupuoltaan lääketieteellisesti ja juridisesti korjaava henkilö ei ‘vaihda’ sukupuoltaan. Oikea termi on sukupuolenkorjaus, millä tarkoitetaan prosessia, jonka seurauksena ihminen voi elää yhteiskunnassa omassa sukupuolessaan ja omana sukupuolenaan.

 

Biologinen sukupuoli. Sukuelimet eivät määritä sukupuolta. Kromosomiyhdistelmiä on enemmän kuin XX ja XY. Aivokuvasta ei voi päätellä ihmisen sukupuolta. Siinä, missä 1950-luvulla ajateltiin sosiaalisen sukupuolen rakentuvan oletetun biologisen perustan päälle, osoitti 1990-luvun poststrukturalismi myös biologisen sukupuolen olevan kielellinen konstruktio, sillä myöskään biologiset tekstit ja diskurssit eivät ole sosiaalisista merkityksistä vapaita tai tieteellisesti objektiivisia alueita. Biologisesta sukupuolesta puhuminen onkin useimmiten cis-seksististä ja ulossulkevaa, sillä se perustuu oletukseen kahdesta sukupuolesta. Sukupuolia on kuitenkin enemmän kuin kaksi.

 

Käänteinen rasismi. Vaikka valkoisesta ihmisestä tehtäisiin oletuksia perustuen valkoisuuteen, ei kyse ole rasismista, koska valtasuhteet ja historia.

 

Womansplainaus. Vaikka nainen puhuisi miten alentuvasti tai pitkällisesti, womansplainaus ei ole termi, koska valtasuhteet ja historia.

 

Tyttöjen Kinder-muna. Olin repiä pelihousuni kun törmäsin pääsiäisenä (huom: vuonna 2017) kyseiseen innovaatioon. Kyllä ei ole suklaalla sukupuolta. Tuotekehittäjät, skarpatkaa!

 

Bluestocking Facebookissa!

Kommentit

Naislaif
Naislaif

Kiitos huomiosta; valtasuhteet ja historia, jotka muovaavat käytettyä sanaa ja sen sisältöä. 

Kyllä kaikkiin, paitsi tuohon biologiseen sukupuoleen.

Biologinen sukupuoli (engl. sex) ei ole sosiaalinen rakenne, sosiaalinen sukupuoli/sukupuoliroolit (gender) on. Biologinen sukupuoli ei yksin määrittele tietenkään yksilön identiteettiä tai kenenkään tapaa ilmaista (tai olla ilmaisematta) sukupuoltaan, mutta biologinen sukupuoli on konkreettinen fakta jonka olemassaolon kieltäminen on postmodernistista hapatusta kummallisimmillaan - sori. Tietysti biologisen sukupuolen määrittely on hankalaa koska yksilöissä on valtavia eroja - esim mainitsemasi kromosomipoikkeamat, mutta kaiken määrittely on hankalaa (kts. empirical cluster).

Biologisen sukupuolen merkitys puolestaan on sosiaalinen konstruktio. 

Biologisen sukupuolen kieltäminen tekee myös hallaa feminismille, sillä naisten alisteinen asema kautta historian perustuu nimenomaan sille, että (biol.) naissukupuoli on nähty heikompana, likaisempana ja huonompana. Tämäkään ei poista sitä seikkaa, että biologinen sukupuoli ei vastaa aina henkilön omaa identiteettiä tai että sillä olisi mitään väliä muuta kuin ehkä lääkärissä käydessä. Naissukupuolta on aina alistettu heidän kehollisuutensa tähden - oli kyse sitten siitä, että tyttövauvoja abortoidaan, tyttölapsilta evätään samoja mahdollisuuksia, poliitikot kiistelevät siitä onko naisilla oikeus ehkäisyyn ja turvalliseen perhesuunnitteluun. 

Se, että myöntää biologisen sukupuolen olevan biologinen fakta ei tarkoita etteikö biologiastaan huolimatta tai ei-binäärisestä identiteetistään huolimatta kohtaisi seksismiä ja syrjintää, jota varman väistämättäkin kohtaa jos ei esitä niitä sukupuolirooleja joita yhteiskunta olettaa sinun esittävän oletetun sukupuolesi takia. 

Minja Koskela
Bluestocking

Niin no siis merkityksestähän tässä nimenomaan olikin kyse - että myös ns. biologinen merkityksellistyy sosiaalis-kulttuurisessa todellisuudessa. Jolloin sen essenssi on myös sosiaalinen konstruktio eikä palautettavasti "puhtaasti" biologiaan. Muuten toteaisin, että semisti nihkeetä viitata "postmodernistiseen hapatukseen" kun just sillä hapatuksella on ollut suhteellisen merkittävä rooli koko feminismin ja ylipäänsä sukupuolen käsitteellistämisen näkökulmasta. Ihan ylipäänsä olen hämmentynyt siitä vimmasta, jolla biologisen sukupuolen olemassaoloa halutaan perustella, kun se kuitenkin pääsääntöisesti johtaa ainoastaan sosiaalisen binäärijärjestelmän ylläpitoon, mikä taas ei palvele ketään.

Sitten olisi hyvä mainita, että kyse on biologisen sukupuolen oleellisuuden turha korostaminen ja todellinen merkityksettömyys ihmisestä henkilönä. Jatkuvasti nimittäin kuulee ja lukee sanottavan että biologinen sukupuoli on sosiaalinen rakenne tai että kieltää biologian olemassaolon, mikä on yhtä arveluttavaa kun sanoisi maata litteäksi. 

Se, että biologisen sukupuolen olemassaolon tiedostaa ei mielestäni ole mikään yksisuuntainen tie sukupuolibinäärin vahvistamiseen. On eri asia väittää, että biologia määrittelee sukupuolesi, joka määrittelee sinut ihmisenä, kuin todeta että biologia perustuu empiirisiin faktoihin ja määrittelee yksilöissä tiettyjä ominaisuuksia, piste. Ei sivulausetta ihmisen kyvyistä, haluista tai identiteetistä.

Mikäli biologinen sukupuoli ei olisi tosiasia, ei meillä olisi tarvetta feminismille tai tasa-arvoiselle sukupuolipolitiikalle koska silloin sukupuolisyrjintääkään ei olisi. Joten siltä kannalta ymmärrän, mitä tarkoitat kun sanot ettei biol. sukupuolen olemassaolo palvele ketään, mutta olen myös sitä mieltä ettei tiettyjen tosiasioiden kieltäminen myöskään palvele ketään. Ihmisiä, eritoten naisia, syrjitään jatkuvasti nimenomaan biologian perusteella, ja koen että väittämä ettei biologista sukupuolta ole olemassa on myös tämän syrjinnän kieltämistä. 

(ja mä en vaa oo postmodernismin ystävä, mut sellasta se on.)

Minja Koskela
Bluestocking

"Mikäli biologinen sukupuoli ei olisi tosiasia, ei meillä olisi tarvetta feminismille tai tasa-arvoiselle sukupuolipolitiikalle koska silloin sukupuolisyrjintääkään ei olisi."

Tää ei musta vaan toimi. Kyse ei musta ole siitä, että biologia sinänsä määrittäisi syrjinnän, vaan siitä, että biologinen on merkityksellistynyt sosiaalisessa todellisuudessa, jolloin sille on ikään kuin annettu sukupuoli. Meillä on tarvetta feminismille muun muassa siksi, että biologisen oletuksen pohjalta on olemassa eksklusiivinen ja binäärinen sukupuolisysteemi, joka vaikeuttaa esimerkiksi transihmisten ja muunsukupuolisten elämää. Ja just tämän takia musta olisi ihan hyvä olla vähän kiinnostunut postmodernismista tai ainakin antaa arvo sille, miten se on pystynyt käsitteellistämään asioita ja toisaalta purkamaan essentialistisia oletuksia vaikkapa just siitä sukupuolesta. Kiitos anyway sun kommenteista ja keskustelusta!

Ihmisen kromosomisto on samanlainen biologinen fakta kuin vaikkapa silmien väri. On kyseenalaista, missä määrin on mielekästä erotella ihmisiä edes tutkimusmielessä tällaisten ominaisuuksien suhteen, ja vähän niin kuin ihonvärin kanssa, pidettävä mielessä myös historialliset ja sosioekonomiset seikat. Työelämä suosii syystä tai toisesta (historia, kapitalismi, kulttuuri) maskuliinisina pidettyjä ominaisuuksia feminiinisten yli, lisäksi sosiaaliseen sukupuolirooliinsa huonosti istuvia yksilöitä oudoksutaan herkästi. Uskon kuitenkin vahvasti, että kaikilla aloilla olisi oikeasti käyttöä kaikenlaisille ihmisille, ja sellaiset käytännöt, jotka sulkevat heti kättelyssä suuren osan ihmisistä pois joko aitojen persoonallisuuspiirteiden tai pelkkien stereotypioiden vuoksi, ovat haitallisia, tästä esimerkkinä  työpaikat, jossa kaikilla on tyttökalenteri seinällä ja tauoilla kerrotaan seksistisiä ja rasistisia vitsejä. Vika on tavoissa, ei muissa kromosomistoissa. Hyvä alku olisi sukupuolierottelun purkaminen kouluista.

Minusta on ongelmallista ajatella, että historia antaisi jollekin ihmisryhmälle suojan käyttäytyä eri säännöillä, tai ”maksaa takaisin”. Kansallisella tasolla mietin esimerkiksi Israelia ja Palestiinaa, miten kostoa ja väkivaltaa perustellaan omalla alistetulla historialla. Kuka sitten määrittelee, milloin tilit ovat tasan, ja millä perusteella?

Ja vaikka ei naisen jaarittelu womansplainausta olisikaan, on se ihan yhtä huonoa käytöstä kuin mansplainaus. Ellei väitä, että historia ja valtasuhteet antaisivat naisille oikeuden käyttäytyä muita kohtaan välinpitämättömämmin kuin mies.

 

Siitä varmaan ollaan samaa mieltä, että yhteisymmärrykseen ihmisten välillä tarvitaan dialogia. Ja sitä voi käydä vain samoilla pelisäännöillä, kohdellen kaikkia yhdenvertaisesti. Siis kaikkia.

Ei tietenkään historia anna mittään oikeutusta kostoon, mutta maissa, joissa on rotuerotteluhistoriaa, on aihetta esim kiintiöin tapahtuvaan syrjityn kansanosan yhdenvertaisuuden varmistamiseen,

Tuntuu vähän typerältä vääntää rautalangasta käsitteitä, joiden merkityksen itse kukin voisi tarkistaa vaikkapa aluksi Wikipediasta ennen kuin lähtee kommentoimaan niistä toisen blogitekstiin. Mutta: mansplainaus tarkoittaa sitä, kun mies selittää naiselle alentuvaan sävyyn jotakin huolimatta siitä, että kyseinen nainen saattaa tietää asiasta miestä enemmän, perustuen seksistiseen oletukseen, että mies tietää lähtökohtaisesti automaattisesti naista enemmän. Jos nainen selittää jotain miehelle  (tai naiselle) alentuvasti, kyse on alentuvuudesta ilman seksististä ulottuvuutta. Myös mies voi olla alentuva. Mutta vain naisiin voi suhtautua seksistisesti koska VALTARAKENTEET.

Minja Koskela
Bluestocking

Olen poistanut nimimerkki Pookyn kommentit. Tämä on feministinen blogi, jonka on oltava turvallinen tila myös niille ihmisille, jotka kuuluvat esimerkiksi sukupuolivähemmistöihin tai ovat rodullistettuja. Tästä syystä tässä blogissa ei käydä keskustelua siitä, onko sukupuolenvaihdos terminä validi (ei ole) ja onko käänteistä rasismia olemassa (ei ole). Haluan, että tätä blogia voi jokainen lukea triggeröitymättä.

 

Kommentoi

Commenting is closed.