Ladataan...

Tänään en ole ehtinyt lukemaan kuin aamupäivällä muutaman sivun kesken olevaa kirjaa. Mutta kirjakauppaamme tuli myyntiin Pakolaisten kuvittama aapinen ja Parempi lahja-kortteja, joten ostin nämä lukutaitokampanjan lopuksi.  INFO-kirjakaupat ovat siis myös mukana Suomen Pakolaisavun lukutaitokampanjassa.  Eilen tein lahjoituksen Kirjabloggaajat lukevat lukutaitoa-kampanjan kautta.

 

Ladataan...

Tänään on Kansainvälinen lukutaitopäivä. Kiitän Suomen peruskoulua ja opettajiani siitä, että olen saanut opetella lukemaan. Kiitän Suomen kirjastolaitosta, että olen saanut vuosien varrella lainata monenlaisia kirjoja luettavaksi. Kiitän vanhempiani, että olen saanut opiskella itselleni ammatin ja olen voinut hankkia tarvittavat oppikirjat. Kiitän työnantajiani joiden kautta niin kirjastoissa kuin kirjakaupoissa olen saanut olla tekemisissä kirjallisuuden kanssa. Kiitän kansalaisopistoja, joissa olen saanut opiskella kieliä, runonlausuntaa, ensiaputaitoja, sukututkimusta ja nyt uutena elämänkaarikirjoittamista. Kiitän Kauhavan kaupungikirjastoa lukupiiristä, jonka kautta luen sellaisia kirjoja/kirjailijoita, jotka ovat minulle vielä uusia tuttavuuksia. Kiitän Facebookia, joka mahdollistaa globaalit ryhmät ja sivustot keskustella kirjallisuudesta. Kiitän Suomen valtiota oikeudesta lukea - maassamme ilmestyy erilaisia sanomalehtiä, aikakauslehtiä, kirjoja, televisio-ohjelmia tekstitetään.

Yleiskieli

Kotimaisten kielten tutkimuskeskus määrittelee yleiskielen seuraavalla tavalla:

Yleiskieli on kieliyhteisön eri ikä- ja ammattiryhmille yhteinen kielimuoto, joka on muotoasultaan kirjakielen normien mukaista, käyttää yleisesti tunnetuksi tiedettyä sanastoa (tai ainakin selittää käyttämänsä erikoistermit) ja on virkerakenteeltaan yksikertaista.

Selkokieli

Selkokeskus määrittelee selkokielen näin:

Selkokieli on suomen kielen muoto, joka on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Se on suunnattu ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä.  

(http://papunet.net/selkokeskus/teoriaa/maaritelma.html)

Celia

Celia on valtion erikoiskirjasto, joka tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa - esim. äänikirjoina, pistekirjoina ja elektronisina kirjoina. Celian kirjoja voivat käyttää kaikki, joille tavallisen kirjan lukeminen on sairauden tai vamman vuoksi vaikeaa. Asiakkaina on mm. näkövammaisia, ikääntyneitä, luki- ja oppimisvaikeuksisia, kehitysvammaisia ja lihastautia sairastavia ihmisiä sekä heidän kanssaan toimivia laitoksia ja yhteisöjä.  (http://www.celia.fi/tietoa-celiasta)

 

Aivoliitto

Aivoliitto on kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö, joka tukee edustamiensa ryhmien arjessa selviytymistä. Näitä ryhmiä ovat aivoverenkiertohäiriön sairastaneet ja heidän läheisensä sekä perheet, joiden lapsella tai nuorella on kielellinen erityisvaikeus.

Liiton perustehtävänä on oikeuksien valvonta, viestintä ja asenteisiin vaikuttaminen, AVH:n ennaltaehkäisy sekä yhdistystoiminta ja palvelut. Liitto tuo esiin puhevammaisten asioita sekä tarjoaa sopeutumisvalmennuskursseja, kuntoutusta, terapiaa ja virkistystoimintaa. Liiton omistama Suomen Nuortentalo Oy tarjoaa nuorten itsenäistymistä tukevia asumispalveluita ja mm. neuropsykiatrista valmennusta. (http://www.aivoliitto.fi/aivoliitto_ry/liiton_toiminta)

 

Suomen Kuurosokeat

Suomen Kuurosokeat ry on vuonna 1971 perustettu kuurosokeiden ja vaikeasti kuulonäkövammaisten oma järjestö. Se valvoo heidän oikeuksiaan, tuottaa heille palveluita, toimii kuurosokeusalan asiantuntijana ja järjestää yhteistä toimintaa.

Järjestö tarjoaa palveluita kaikille kuurosokeille ja vaikeasti kuulonäkövammaisille riippumatta siitä, ovatko he yhdistyksen jäseniä. Palveluiden piirissä on noin 800 kuurosokeaa. Varsinaisia jäseniä oli vuoden 2010 lopussa 296. (http://www.kuurosokeat.fi/perustietoa_jarjestosta/)

Kynnys ry

-työskentelee vammaisten henkilöiden yhdenvertaisten oikeuksien toteuttamiseksi sekä suomalaisessa yhteiskunnassa että kansaivälisellä tasolla

-tukee ja aktivoi vammaisia henkilöitä toimimaan itse omien oikeuksiensa puolesta

-vaikuttaa viranomaisiin ja muihin päättäjiin niin, että vammaisten kansalaisten tarpeet otetaan huomioon päätöksiä tehtäess

-toimii asiantuntijana vammaisuuteen liittyvissä kysymyksissä

(http://ww.kynnys.fi/kynnys.html)

Me Itse ry

Me Itse ry on kehitysvammaisten oma yhditys. Yhdistys puolustaa kehitysvammaisten ihmisoikeuksia.  Kehitysvammaiset ihmiset itse päättävät yhdistyksen tavoitteista ja toiminnasta. Toimintaa ohjaa köyhyyden ja syrjäytymisen torjunnan ohjelma Puheista tekoihin.  (http://www.kvtl.fi/fi/me-itse/etusivu/mika-on-me-itse/

Oppimateriaalikeskus Opike

 - tehtävänä on edistää osallistavaa oppimista

- Opike on perustettu vuonna 1988 kehittämään ja tuottamaan materiaaleja opetuksen, kasvatuksen ja kuntoutuksen tueksi. Tuotteet perustuvat kotimaiseen kehittämistyöhön, jota tehdään yhdessä opetuksen, kasvatuksen ja kuntouksen ammattilaisten kanssa. Oppimateriaalikeskus Opike on osa Kehitysvammaliittoa ja Raha-automaattiyhdistys tukee toimintaa (http://www.opike.fi/?mod=info&section=opike)

Lukukeskus

Lukukeskus on Suomen keskeisin lukemista edistävä järjestö ja kirjailijavierailujen välittäjä. Valtakunnallisesti toimiva Lukukeskus välittää vuosittain 850 kirjailijaesiintymistä, joista 70% on kouluihin ympäri Suomen. Lisäksi se järjestää lukukampanjoita ja toimii lukemisen ja lukutaidon asiantuntijajärjestönä. (http://www.lukukeskus.fi/toiminta/)

 

Kirjabloggaajat lukevat lukutaitoa 

Lukemalla kohti kehitystä 

Lukutaito avaa portit parempaan tulevaisuuteen - Opetusta Thaimaan pakolaisleireille 

Habari! (tervehdys swahiliksi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladataan...

Tällä viikolla kirjatilaukset ovat suurimmaksi osaksi olleet oppikirjatilauksia, erityisesti lukion oppikirjoja mutta myös muutama ns. ammattikoulun kirjakin on tilauslistalla ollut.  Innokkaimmat ovat jo kirjansa ehtineet noutaa. Täälläpäin kun lukiot ja osa ammatillisista kouluistakin alkaa keskiviikkona 10. elokuuta.

Oppikirjatilaus on myös omassa perheessä ajankohtaista kun esikoinen aloittaa opiskelun merkonomiksi asiakaspalvelu ja myyntityö-koulutusohjelmalla.  Tytär siis seuraa vanhempiensa jalan jälkiä - minä kun olen käynyt kirjastolinjan ja mieheni myyntilinjan. 

Kierrätys on hyvä asia myös oppikirjoissakin mutta silti osa opiskelijoista haluaa upouudet kirjat joissa ei varmasti ole mitään ylimääräisiä merkintöjä.  Toisinaan on pakko ostaa uusi kirja kun ei käytettyä onnistu löytämään tai käytetyt on vanhentunutta painosta. 

Itselle upouuden oppikirjan avaaminen toi lisäintoa opiskeluun - ainakin pariksi kuukaudeksi :)

Yhä vieläkin joka syksy selaa innolla kansalaisopiston esitettä,  josko sieltä löytyisi jokin kielikurssi joka sopisi omaan aikatauluun tai kirjapiiri tai vaikkapa psykologian kurssi.  Mutta rakas koiraharrastukseni kuitenkin vie vapaa-aikani etten ehdi kansalaisopiston kursseille mutta onneksi voi myös itseopiskella.  Taidanpa jatkaa jälleen itseopiskelua lukion psykologian kirjoilla.  Opiskeltuna on WSOY:n  Mielen maailma-sarjasta  ykköskirja

Voisin kyllä vielä mielenkiinnosta kerrata kuitenkin perusteita vaikkapa Otavan pyskologian oppikirjasta

 

Ladataan...