Pienet lapset opetetaan sietämään negatiivisia tunteita, kuuroutumaan sisäiselle ohjaukselle

Me ihmiset olemme kaikki korkeamman todellisuuden, puhtaan rakkauden energian ulottuvuus. Kun taajuutemme on korkea, on ohjaus korkeammalta käytettävisämme joka hetki.

 

Kun synnymme tähän maailmaan kuulemme korkeamman minämme ohjauksen selkeästi, emme ole vielä unohtaneet keitä me olemme, Luojia, Kaikki Mikä On. Kontrastia koemme silti heti synnyttyämme, sillä kontrasti ja negatiiviset tunteet kuuluvat välttämättömänä osana elämäämme oman elämämme Luojina. Ilman negatiivisia tunteita emme voisi itse päättää, mitä haluamme ja mitä emme halua, emme voisi "korjata kurssia". Negatiiviset tunteet ovat siis navigaatiojärjestelmämme elämänmittaisella matkallamme.

 

Pieni lapsi saattaa kokea negatiivisen tunteen, mutta kohottaa sen jälkeen tunneskaalaansa hyvin nopeasti jälleen positiiviseksi. Hän pystyy nousemaan vihan tunteesta turhautumisen kautta toivoon ja riemuun nopeasti, koska pienellä lapsella on paljon vähemmän muistoja negatiivisista kokemuksista ja niiden mahdollisista seurauksista. Hän ei siis muistojen puuttuessa aktivoi nykyhetkessä uskomuksia siitä, mitä ehkä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa, kuten aikuiset tekevät. Uskomukset ovat vain ajatuksia joita ajattelemme toistuvasti  - siis aktivoimme ne uudelleen ja uudelleen. Uskomukset eivät siis ole todellisuutta vaan aktivoitua ajatusenergiaa. Lapsikin voi kyllä pelätä asioita, joista hänellä on pelottava kokemus, mutta hän pääsee pelostaan irti nopeammin, siis "unohtaa" pelätä. Lapsi kokee negatiiviset tunteensakin nykyhetkessä, eikä jää alempiin taajuuksiin pitkäksi aikaa - ennen kuin oppii rankaisemaan itse itseään negatiivisista tunteista jäämällä matalaan taajuuteen, antaen vetoivoiman lain tuoda hänen kokemusmaailmaansa lisää negatiivista.

 

Lapsella on vielä selkeä muisto korkeammasta minästään, eli hän tietää, että voimamme on tässä ja nyt, kaikki on mahdollista. Korkeassa taajuudessa leikkivä lapsi ei siksi usein edes kuule, mitä matalassa taajuudessa olevat turhautuneet tai vihaiset vanhemmat hänelle puhuvat, sillä korkeassa taajuudessa oleva iloinen lapsi ei resonoi vanhempien matalan taajuuden negatiivisten tunteiden kanssa. Jotkut lapset syntyvät jopa autisteina, eli lääketieteellisesti diagnosoiden heidän "hermojärjestelmänsä kuormittuu tavallista helpommin", toisin sanoen heidän kykynsä sietää ulkopuolisia ärsykkeitä on tavallista heikompi.Tällainen lapsi ikään kuin kieltäytyy sopeutumasta ympäröivään tunneilmastoon ja haluaa säilyttää tunteidensa eli taajuutensa kontrollin itsellään, sellaisena kuin se oli ennen lapsen syntymää, korkeamman minän taajuudella. 

 

Ollaksemme tietoisia luojia meidän kaikkien tulisi opetella uudelleen lapsen kyky hallita omaa taajuuttaan ympäröivästä tunneilmastosta huolimatta. Kyse ei ole siitä, että meidän tulisi opetetella tunteettomiksi muiden ihmisten tunteiden ja kokemusten keskellä, vaan meidän pitäisi opetella tuntemaan aitoa myötätuntoa, siis korkeasta värähtelytaajuudesta käsin. Empatia ja sääli eivät ole myötätuntoa. Meidän ei siis tarvitse laskea omaa taajuuttamme auttaaksemme alemmalla taajuudella olevia, esim. surevia tai pelokkaita kanssaihmisiämme. Emme koskaan voi surra tarpeeksi auttaaksemme surevia kanssaihmisiämme heidän surussaan, emme koskaan voi kärsiä tarpeeksi lievittääksemme kärsiviä läheisiämme heidän kärsimyksessään. Voimme auttaa matalalla taajuudella olevia vain säilyttämällä oman korkeamman taajuutemme.

 

Eläimillä on yleensä kyky säilyttää luonnollinen korkea värähtely, sillä eläimet ovat pienten lasten kaltaisia: eläimillä negatiiviset muistot eivät jatkuvana ajatusvirtana laske taajuutta. Jos eläin pelkää, se pelkää juuri nyt. Kun pelko on ohi eläimen taajuus taas nousee. Poikkeuksena ovat voimakkaasti ihmiseen kiinnittyneet lemmikkieläimet, jotka saattavat alkaa elää ihmisen värähtelyn mukaan, ikään kuin ilmapuntareina. Tällaisille eläimille korkeassa värähtelyssä vakaasti  olevien toisten eläinten seura on hyväksi, sillä eläinten luonnollinen olotila on korkea taajuus, eli esim. laumaeläimen taajuutta tasapainottaa lauman korkea taajuus.

Eläinten ja pienten lasten lisäksi myös kasvit tasapainottavat värähtelyä maapallolla. Korkeasta taajuudesta johtuen myös "kuolema" eli fyysisestä ruumiista poistuminen on eläimille ja kasveille täysin luonnollinen tapahtuma, kuin siirtyminen "viereiseen huoneeseen". Meillä ihmisillä matalan taajuuden tunteet kuten pelko tekee siirtymisestä toiselle tasolle joskus negatiivisen kokemuksen ennen transformaatiota. Mutta heti kun henkemme vapautuu korkealle taajuudelle, kaikki vastustus katoaa ja olemme jälleen yhtä korkeamman minämme kanssa.

Kommentit

sanneve
Sanni Eveliina

Olipa taas ihanan virkistävää ja ajatuksia herättävää tekstiä! Monia pointteja, joita monikaan ei tule elämänsä aikana ajatelleeksi.

SinäOletLuoja

Kiitos, Sanni! <3

Kommentoi

You must have Javascript enabled to use this form.