Anettaan lapsen olla luova

 Luovat ilmaisun menetelmät auttavat kohtamaan erilasia asioita 

Johdanto 

Luovus läsnä kaikessa sinä, miten elämme ja teemme asioita. Haluan työssäni opetta lapsille luovuttaa ja sen eri menetelmiä. Luovuttaa pidettään monesti vain taiteeseen ja taide aloihin liittyvä. Vaikka se on paljon mutkakin.  Jotkut ihmiset geneettisesti luovuuteen taipuvaisempia, kun toiset. Monissa lähteissä sanotan luovuuden vähentävään stressiä ja olevan siksi hyväksi terveydelle. 12.2.2017 tehdyt “tutkimukseen” mukana luova tekemien lisä onnellisuutta. Ei tarvitse olla mitenkään taitelista lahjakas, jotta voi tehdä luova puuhastelua. Kuten “tutkimuksessakin” sanota, että luova toiminta voi olla mm, puutöitä, neulomista, runojen kirjoittamista, musiikkia ja kodin sisustamista.  Tutkimukseen mukana luovus toimi pohjaan ihmiseen hyvinvoinnille. Sama asiasta kerrotin myös hauskalla tavalla  Alike 8 min lyhytelokuvassa. Itse löysin monia lähde mainontoja luovuuden terävyydestä mutta en löytänyt varsinaista tutkimusta aiheesta.  

 

 Haluan opetta, ettei luovuudessa ole oikeaa eikä väärää tapaa oppia.  Jonka avulla savutettane erilaisia lopputuloksia.  Oppimisessa on yleensä likaa mielestäni kielteisiä ongelmia. Luovuudessa taas nämä ongelmat voidaan kääntää myönteiset haasteeksi ja mahdollistutuksi. Tämä on helppoa, jos vain muista katsoa asia toisestakin perspektiivistä.  Meidän on seuraavat lapseen kehitystä turvallisessa ympäristössä ja puututtava lapsen tekemisin mahdollisimman vähän. Näin annamme lapsille mahdollisuuden tutkia, oppia ja kehittyä. Elämysten saaminen on tärkeä asia. Luovus myös tiedon hakemista ja sen käsittelyä.   

 

Luovuta voidaan harjoitella ja oppia 

 

Moni ei varman tulle ajatelleeksi, että luovus, on ollut oassa meitä lapsesta saakka, se on tilanne, tietoisuutta, puhetta/ilmeitä, kirjoittamista. MM. Lyriikkaa eli runoudessa tuotettaan erilaisia elämyksiä ja ne ovat sekä suuluisia että kirjallisia asioita. Draamat eli näytelmät, elokuvat ja kuvailemat ovat myös saman tapaan sanataidetta kuin lyriikkaa ja proosa. Luovien harjoitusten avulla tulle tutuksi omien tunteiden ilmaisu meidän piittä oppia tuntemaan ensin itsemme enne, kun voimme yrittää ymmärtää muita ihmisiä. Emme aina tiedä mitä me halumme moni on epävarma omasta itsestään, luovus voi auttaa meitä omimman jotain itsessämme. 

 

Kokemuksesta oppiminen ja tutkiva oppimien, kulttuurin merkitys, asenteiden merkitys. Luovat harjoitukset mm improvisointiapanottomiini tarjoavat lapsille leikin kautta oppimista vuorovaikutus taidoista ja eri tunteiden käsittelyä (Tästä aiheesta löysin tietoa opi ja ohjaa sosiaali- ja terveysalalla aiheesta itsensä ilmaiseminen s 263-264.) 

 

Lasten/nuorten luovus puhkea kukkaan paremmin, jos häntä kunnoittaan ja häntä kannustettaan oppiman. Turvallinen ympäristö on myös tärkeä. 

 

Miten tunnista eri-ikäisten luovus 

 

Ensin meidän piittä teittä mitä sen luovus oikeasti on, luovuttaa voidaan pitää kykyä löytää uusia asioita, ja sitä että pärjäämme odotteettomissa tilanteissa, joihin löydämme ratkaisuja. Ei matkita vanhaa mitä useampia ja erilaisia tapoja löydämme tehdä asioita, sitä suuremmalla todennäkösydellä sitä synty jotain uutta ja ainutlatuista. Luovus rikastuttaa elämämme, mutta se vatti myös paljon aikaa ja harjoittelua. Monet luovat ihmiset eivät halua tehdä asioita, jotka ovat heidän mielitän pitkäveteisiä tai asioita mihin he eivät uskoa. Koska sehän olisi nyt ihan ajan tuhlausta. Esimerkiksi miksi minä siivosin, jos ei ole pakko, kun voin käyttää ajan paremmin johonkin muuhun. Kuten piirtämisen.

 

Meidän olisi hyvä oppia kuntoiltaman kaikkia ihmisiä myös lapsia. Luotta lasten omin kykyihin.  

Välttää turhia sääntöjen asentamista. Sen sijaan me voimme omalla esimerkillä näyttä mikä on oikein ja mitä väärin JIM SOLATIE luova lapsi kirjassa kerrotan luovasta ajattelusta.  Kirja käsiteli aiheita

  1. Mikä on, luovus.
  2. Mten luovuttu voi oppia,.
  3. Miten kannusta lasta luovutte.
  4. Mten ongelmaratkaisua ratkaistaan luovan innostama menetelmä avulla,
  5. Ajatustyökalu luovat ideointitekniikat.  Luovuuden sovellusalaista. ​

 

On aika mutta maailmaa. Näiden menetelmien avulla ja Montessori pedagogiikka kasvatusmenetelmän yhdistämällä voimme kannusta ihmisiä luovuuden ihmisisen ja kehtovan maailmaan.  Molemmissa menetelmissä kasvatuksen lähtökohtana ja tavoitteena on tukea lapsen eri kehitysvaiheetta ja mielenkiinnon kohteitta. Aikuinen on enemmän taustalla sen jälkeen, kun on opettanut ja ohjannut lasta tekemän erilasia tehtäviä. Aikuinen toki auttaa tarvittaessa, mutta anettaan mahdollisuus työskennellä omaan tahtiinsa.

 

Myönteinen kannustaminen on tärkeä, jos halutan, edistä luovuttaa 

 

Mitä useammin ihmistä kannusta ja rohkaise tekemän asioita, sitä enemmän hänellä on motivaatiota tehdä ja yrittää. Hyvän itsetunnon kehittymiseen vuoksi on tärkeä, että lapsi saa näitä asioita mahoimman paljon. Joo yhdeltä ihmiseltä saatu tuki voi olla ratkaiseva. Muista että vieristä oppi, kehity ja keksi uusi ideoita. 

Muista että lapset oppivat erilaisten esimerkkejäni avulla mm kuvakorttien ja matkimalla aikuisilta

 

Ei kantaa antaa valmiita vastauksia anna mieluummin lapsen itse miettiä myös haasteiden ja ongelmien ratkaisemista. Kannusta omatoimiseen tekemisen.  Lasten maailmassa vanhempien tuella on isoa merkitys. Kantaa välttää ei -sanojen käyttöä ja miettiä muita vaihtoehtoja sanalle. MM ei jousta on parempi sanoa kävellään.  Koska lapset kohtaavat paljon erilasia negatiivisia asioita ja kuulevat varmasti monta kerta päivässä sanan ei. Kun jotain sanan kuulle likaa ja liian uusien se mettä merkityksen ja tehoonsa 

 

 Innostorm-menetelmät 

Kehittää luovuutta. Auttaa löytämään uusia ideoita. Itsetunto paranne. Laajentaa omaa ajattelua. Voi tehdä yksin tai ryhmässä.  On nopea, hauskaa. Ei tarjoa vain ratkaisua haasteisin tai ongelmin, se myös auttaa suunnittelussa ja asian totteluttamisessa. Saa yllytymmän omasta luovuudestaan. Usko omaa luovuuteen saa vahvistusta onnistumiseen myöntää.  

 

Jokaisen Innostorm- vaiheen jälkeen lapsi oppi uusia asioita. Vaiheita on yhteensä kahdeksan.

 

1. Virittäytymineen: irtaudutaan arjen rajattavista tavoista ja luodaan jotain uutta. Kannustetaan luovaan ajatellun ja toteutuksen. Ei pysty luomaan uuta, jos mieli on täynnä arjen murheita ja sääntöjä.  Tässä on kaksi eri tasoa henkinen ja fyysinen. Täyttyy lyöttää paikka missä voi rauhoittua sekä fyysisellä että henkisellä tasolla.

 

2. Ongelman ymmärtäminen: Ensin mietitän mikä on ongelma, miksi tarvitaan uusia ideoita ja luovia ratkaisuja. Mikä on ongelma mikä halutaan ratkaista?

 

3. Mahdollisuuksien näkeminen: Jotta asiat voidaan nähdä uudella tavalla, pitää ensin pysty kuvitelleemman ja näkemän ne uudessa valossa.  Siksi tässä käännettään ongelma mahdollisuudeksi kehittyä. Mahdollisuuden mahdollinen ratkaisemin lisä motivaatiotta miettiä ja pohtia asia.

 

4 Toiveiden kartoittaminen: Mitä halua tehdä. Miksi haluat ratkaista ongelmasi? Mikä on tavoitteesi? Minkä vuosi haluat ratkaista aasiaan uudella tavalla?

 

5. Tosiasioiden listaaminen ja ongelman täsmentäminen; Käydään kaikki asiaan liittyvät tiedot. Mikä on asiassa olennaista, mitkä ovat tekijät? Miten ne liittyvät asian mikä askarruttaa mieltäsi?

 

6. Ideoiden luominen: käytettään erilaisiaan luovus teknoitta mitkä saava olla hassuja ja hauskoja. Mitä hauskempia ja hassumpia ne ovat sen parempi!

 

7 Ideoiden karsiminen ja valitsiminen.  Ensin ideoita piittä olla tarpeeksi, sen jälkeen niittä vähennetään ja yhdistellään. Tarkoitus on löytää idea tai ideoita, mikä auttaa ratkaiseman asian mihin tarvitaan ratkaisua.

 

8. Luovan toimintasuunnitelmaan tekemien: kun tiedän suunnitelmaa, miten toteutan asia ei tarvitsee myöhemmin miettiä ja pähkäillä miten sen tekee. Kun on joo suunnitellut asian. 

 

Vinkkejä lapsen itsetunnon vahvistamiseen 

 

Lapsen itsetunto kehity hyvin varhaisessa vaiheessa ja lapsi on todella riippuvainen muiden ihmisten kommenteista. Lapsen kehitykseen kanalta on hyvä saada mahdollisemman paljon positiivista palautetta. Jimin Solatien oli keksinyt paljon hyviä ideoita mm hyvien ominaisuksien käsi ja juliste itsestäänKäteen tulle positiivisia asioita toisetta ihmisestä, mitä piittä itse kertoa toisesta ja julisteen piittä itse miettiä omia hyviä puolia ja missä on hyvää. Hyvä mielen päiväkirja, mihin kirjoitettaan viikkoon hyvistä aasoista ja tätä voi tehdä yhdessä perheen kanssa. Jos lapsi ei oassa kirjoita antaa lapsen piirtää tai aikuinen kirjoita lapsen puolesta mitä lapsi sanoo päiväkirjan. Jiim Soilteilla oli myös paljon hyviä vinkkejä, miten lasta voi kannusta omimman kieliä ja matematiikkaa. Kantaa elottomasti tutusta haen kirjan luova lapsi oivaltaa, oppi ja pärjää.   

Opiskelu on kiinnostavampaa, jos aihe kiinnostaa; huomio kiinnostuksen kohteet ja hyödynnä niittä.  

 

Äidinkieleen apua; Pyydä lasta etsimän oma suosikki asia ja sitä kuva.  A Pyydä kertoman kuvasta asioita, mitä sinä tapahtuu, mitä se esitä, miksi valitsi juuri tämänKiinnostavasta kuvasta on helppo kirjoita, voi myös pyyttä ottaman lelun.  B Mikä lelu on? Mitä se esitä, miksi valitsi juuri tämän? 

 

Matematiikkaa mainosspottiamainokset ovat monelle reissaaOttaa mainokset hyötykäyttöön opiskelussa. Ensin etsitän sopiva ja kiinnostava mainoslehti ja annetaan mainokseen liittyvä tehtävä. Keksi summa ja pyydä häntä etsimään kaikki tuotteet, mitkä maksavat alle summan. Kysy lapselta kuinka paljon rahaa hän tarvitse, jotta hän saa haluansa tuotteet? Tehtävä voi myös mukauttaa niin että, pyyttä lasta ehtimän lellun minkä haluasi ja pyyttä laskeman kuinka paljon rahaa hän tarvitse ja riitako mm 20 euroa? Jos ei riitä kysy lapselta ensin mitä piitäsi tehdä, jos ei riitä, jos hän ei keksi ratkaisua auttaa häntä vasta sen jälkeen, kun hän on ensin itse miettinyt. Ole kuitenkin lapsen tukena ja kannusta häntä. 

 

Kielen opiskelun: Monelle on tuttu halutko miljonääriksi-ohjelma. A Keksitän vierailla kielellä kysymyksin, jossa on neljä vastausvaihtoehtoa. Kysymykset ja vastukset kannattaa kirjota ylös. Kysymyksiä voi vaikeuta asteittainB Nuorempien kanssa voi piirtää kuvan ja auttaa heitä kirjoittaman sanan kuvan taakse. 

 

Ylläolevat vinkit olivat Jim Solatien ideoita, itse kirjoitit hänen kirjastaan samat ideat oman muotoon ja nuo B vaihtoehto keksin itse hänen idean pohjaltaan. (ideoita ja vinkkejä löytyy vielä paljon lisä) 

 

LÄHTEET 

 

LUOVAT MENETELMÄT VAHVISTAVAT OSALLISUTTA 

TERVYDEN JA HYVINVOINTI LAITOS Päivitetty: 10.10.2018  https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/osallisuuden-edistamisen-mallit/luovat-menetelmat-vahvistavat-osallisuutta internetti julkaisu.  Luotu 30.10. 2018 

 

Tutkimus: Luova puuhastelu lisää onnellisuutta – tässä vinkkejä 
12.2.2017 https://kohokohta.com/uutiset/luova-puuhastelu/ internetti julkaisu Luotu 30.10. 2018 

TOIMINNALLISET JA LUOVAT MENETELMÄT 

PÄIHDEKLINIKAN Julkaistu 5.12.2017 https://paihdelinkki.fi/fi/tietopankki/tietoiskut/paihdetyon-menetelmat-ja-koulutus/toiminnalliset-ja-luovat-menetelmat  internetti julkaisu. Luotu 30.10. 2018 

 

Kirja:  JIM SOLATIE LUOVA LAPSI OIVALTAA OPPI JA PÄRJÄÄ  TAMMI 2009 

Kirja; Opi ja ohjaa sosiaali- ja terveysalalla  Wosoy tekijät ANNE LAINE, OUTI RUISHALME, PIRJO SALERO; TUULA SIVEN; PÄIVI VÄLIMÄKI PAINOS 4.-6, 2007 

 

Alkie: 8 min lyhytelokuva kuvastaa kuinka lasten luovuus katoaa 

Sinä kerrotan hyvin kuinakaan yhteiskunta rajoita lapsia ja tuhoa heidän iloaan, ja luovuuden. Valmiina säännöillään ja tavoillaan tehdä asioita. Rajat ovat hyviä tiettyyn asti, mutta muodolliset tavat ja säännöt eivät saa rajoita lasten luovuttaa.  · 14.9.2017 https://mielenihmeet.fi/alike-lyhytelokuva-kuvastaa-kuinka-lasten-luovuus-katoaa/  Katsottu 30.10.208 

 

 

 

 

perhe vanhemmuus opiskelu
Kommentit (0)
Rekisteröitymällä Lilyyn kommentoit kätevämmin ja voit perustaa oman blogin. Liity yhteisöön tästä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät merkitty *