Ladataan...

– Anteeks, mutta ne oli niin mehukkaat, en voinu mittään, hän totesi tilanteen tuoksinassa.

Teko oli tyylitön, ehkä kameramiehelle epämiellyttäväkin, mutta minun on mahdotonta kuvitella, että miehet jaksaisivat nostaa asiasta sen suurempaa somekohua.

Ilmiö on kulttuurisesti ja sosiaalisesti mielenkiintoinen. Siinä missä naisiin kohdistuvat teot tulkitaan usein rakenteina, joilla on laajempi merkitys, miehiin kohdistuvat teot ovat vain yksittäisiä tekoja tai vaihtoehtoisesti harmitonta kujeilua.

Sama ilmiö näkyy mainoksissa, joissa ajoittain mollataan miehiä ihan surutta. Kulttuuriimme kuuluu oletus, että miehiä saakin mollata ja väheksyä. Huumorihommia.

 

Ladataan...

Ladataan...

Kun edellisestä nettikohusta päästiin, niin uusi näyttää olevan jo aluillaan. Nyt tuomitaan Sillanpäätä. 

Narkki mikä narkki. Se on tosiasia. Sitä en kuitenkaan ymmärrä, mitä saavutetaan asiasta kohkaamalla ja aihetta moralisoimalla. Sillanpään tai kenenkään muunkaan vakavat ongelmat eivät ratkea käytösneuvoja tuputtamalla tai moraalisia ihanteita toistamalla. Ne ovat niin syviä ja ihmisyyden syvimpään meneviä, ettei niihin ole taianomaisia ratkaisuja.

Jos ihmisellä on väkivaltaongelma, alkoholiongelma, huumeongelma, muu riippuvuus, tunteiden ymmärtämiseen tai ilmaisuun liittyvä ongelma, ympäristöä tai ihmistä itseään terrorisoiva persoonallisuushäiriö tai mielenterveyteen liittyviä hankaluuksia, niin ratkaisu ei koskaan ole yksinkertainen, eikä ratkaisua ole kaikille edes olemassa.

Tuomitsemista ja kohkaamista selittänee tieteellisen ajattelun puute. Kun ihmiselle kuvitellaan tahto ja moraali, niin sen jälkeen ruvetaan olettamaan, että ihminen voisi valita käytöksensä. Tämä on tieteellisesti kuitenkin avoin kysymys. Tahdon kokemuskaan ei kerro mitään todellisesta tahdosta. Meillä voi olla hallinnan tunne, vaikka olisimmekin vain ärsykepuurossa kahlaavia sokeita reagoijia.

Ladataan...

Ladataan...

Feminismi ja tasa-arvo eivät tarkoita samaa. Feminismillä on sisältö, mutta tasa-arvo on asenne.

Tasa-arvoon kuuluu idea, että saman pöydän ääressä istuvat ihmiset, joilla on erilaisia arvoja, ovat samanarvoisia, vaikka heidän arvonsa ovat erilaisia. Feministi ei mahdu samaan pöytään länsimaisia naisten oikeuksia vastustavan kanssa, mutta tasa-arvon kannattaja mahtuu.

Tasa-arvoinen sanomalehti antaa kertojasta itsestään lähtevän äänen tasapuolisesti sekä yksikulttuurisuutta kannattavalla nationalistille että monikulttuurisuutta kannattavalle feministille.

On harhaista kuvitella, että feministit kannattaisivat tasa-arvoa. Kaikkea muuta. Heillä on vahva pyrkimys nostaa esiin tiettyjä arvoja ja tukahduttaa toisia. He ovat esimerkiksi vähemmistöjen puolella eivätkä tahdo antaa ääntä uskonnollisille ryhmittymille, jotka ovat vähemmistöjä vastaan.

Tällainen suhtautuminen ei ole tasa-arvoa, koska tasa-arvo ei perustu subjektiiviseen kokemukseen ja omien arvojen ajamiseen vaan ristiriitojen hyväksymiseen ja erilaisuuden kuuntelemiseen.

Olisikin reilua, että feministit lopettaisivat itsensä esittämisen tasa-arvoisina, koska heillä on selvä missio, idea siitä, mitkä arvot ovat hyviä ja mitkä huonoja. Feminismi on aate, jolla on tietyt tavoitteet, mutta näiden tavoitteiden esittäminen tasa-arvoksi on valehtelua.

Jotta ihmisen voisi kohdata yksilönä hänen omasta persoonastaan, kulttuuristaan ja tilanteestaan käsin, täytyy luopua oman subjektiivisuuden käyttämisestä mittarina. Minä tai minun viiteryhmäni ei ole koskaan mittari, jolla voi määrittää tasa-arvoisen kohtaamisen.

Ladataan...

Ladataan...

Pehmeisiin tieteenaloihin liittyy kaksi kiusallista ongelmaa.

Ensimmäinen on se, että läpinäkyviä suomalaisia käsitteitä korvataan englannista matkituilla kömpelöillä käännöksillä. Aivan kuin tieteellinen uskottavuus lisääntyisi yleiskielestä luopumalla.

Toinen ongelma on epämääräisten käsitteiden käyttö. Kun käsite on riittävän epämääräinen, sitä voidaan tuputtaa jokaiseen väliin ikään kuin selittäjänä, vaikka se ei mitään selitäkään.

Yksi tällainen käsite on toksinen maskuliinisuus. Kukaan ei varsinaisesti tiedä, keneen sillä viitataan tai mihin sillä viitataan, mutta silti sitä käytetään ongelmalliseksi koetun miesten käytöksen selittäjänä. Ja ongelmallisuuskin määritellään ideologisesti objektiivisuuteen pyrkimättä. Mies on toksisesti maskuliininen, jos hän ei käyttäydy määrittelevän ideologian ihanteiden mukaisesti. 

Jos tahdotaan yrittää vähentää miesten väkivaltaisuutta, paras tapa siihen on selvittää väkivaltaisuutta aiheuttavat muuttujat ja pyrkiä muokkaamaan niitä. Hyvin usein epärakentavan käytöksen taustalla on rikkinäinen kotitausta ja emotionaalisen, henkisen ja käytännöllisen tuen puute lapsuudessa ja nuoruudessa.

Jos väkivaltaisuuden ongelmaa lähestytään toksista maskuliinisuutta hokemalla, hokemista voidaan jatkaa loputtomiin. Se ei poista ongelmia, joita aiheuttaa vanhempien heikko elämänhallinta ja ihmisen saama puutteellinen kasvatus.

Toksisen maskuliinisuuden hokeminen on tyypillistä hyvinvoivan keskiluokan rinkirunkkaamista, jossa luodaan identiteettiä puhumalla ohi ongelmia aiheuttavan kohdeyleisön. Kohdeyleisö tuskin on koskaan toksisesta maskuliinisuudesta kuullutkaan. Sen aiheuttamia ongelmia ei ratkaista puhumalla vaan käytännön tukitoimilla.

Tällä hetkellä tukitoimia tarvitsisivat vinhaa kyytiä syrjäytyvät pojat ja miehet, mutta tuskinpa identiteettisanaleikkejään puuhastelevat jaksavat lopultakaan heihin huomiota keskittää, koska sanaleikit ovat irtautuneet jo kauan sitten käytännöstä. Niistä on tullut pullean keskiluokan henkistä mässyä, jota nieleskellään ihan vain mässyn maun tarjoaman nautinnon vuoksi.

Ladataan...

Ladataan...

Olen jo kauan ajatellut, että taide on sairasta. Siinä itseään täynnä olevat narsistiset ihmiset ihailevat ja palvovat itseään täydellisyyttä tavoittelemalla.

Nuoret eivät kuitenkaan ole yhtä pilalla kuin vanhemmat. Heissä on jäljellä vielä jonkinlaista aitoutta, hätäistä intoa itse asiaan sen sijaan että ihan kaikki pyörisi oman navan ympärillä.

En osaa saksaa kuin koulusaksan verran, enkä ymmärrä ainakaan kuultuna laulettua. Siitä kuitenkin tulee mieleen vuoripuro, heleä, kirkas. Puro, joka välillä taantuu rauhallisiksi lammikoiksi rynnätäkseen taas iloiseen juoksuun.

Ihanaa Patricia, ihanaa! Kiitos!

Ladataan...

Ladataan...

Seksi ilman suostumusta on raiskaus. Tällainen lakialoite on tehty.

Vaikka lakialoite etenisi, niin raiskaukseen liittyvä perusongelma ei poistu. Edelleenkin sana sanaa vastaan -tilanteet olisivat sana sanaa vastaan -tilanteita. Edelleenkin oikeus joutuisi punnitsemaan, onko lupa annettu vai ei.

Saako nukkuvaa aviomiestä hiplailla tämän seksuaalisen innostuksen herättämiseksi vai onko luvaton käden työntäminen puolison sukuelimiin raiskaus? Saako nukkuvaa vaimoa silittää rinnoista? Saako voimakkaasti humalainen käydä käsiksi toisen voimakkaasti humalaisen kroppaan, kun baarista on lähdetty sillä oletuksella, että seksiä harrastetaan?

Tilanne muuttuu, jos suostumisesta vaaditaan näyttö. Tällainen malli voitaisiin toteuttaa esimerkiksi älypuhelimella ja pankkitunnistautumisella. Paikka, aika, seksikumppanin nimi ja rasti ruutuun "vapaasta tahdostani". Tällöin oikeudella olisi kättä pidempää tilanteen arviointiin. Se suojaisi ihmisiä (puolisoita) myös kostotoimilta, joihin voi herätä tarve esimerkiksi katkeran eron jälkeen.

En vieläkään ymmärrä, mikä muuttuisi, jos lakialoite menisi läpi, koska lukemani perusteella suostumuksen ei edelleenkään tule olla verbaalinen. Jos mies panee kännipöhnäistä naista ja sanoo oikeudessa, että kyllä nainen ihan varmasti oli halukas ja aktiivinen, mutta nainen on eri mieltä, niin kumpaa oikeus uskoo, puolitiedottomassa tilassa ollutta naista vai miestä?

Ladataan...

Ladataan...

Tuho tulee. Tuhoa eteenpäin vievät ihmiset, jotka tahtovat materiaalista hyvää, talouskasvua ja ihmisoikeuksia.

Näitä ei voi sovittaa yhteen. Maapallon miljardien väestömäärä yhdistettynä kulutuskulttuuriin on tekemätön paikka. Mahdottomuus. Kysymys ei ole vain ilmastonmuutoksesta vaan pallon paskaantumisesta yleensä.

Nykyinen talousmalli on siirrettyä ihmisvihaa. Tuhoamme tulevien sukupolvien elinolot etukäteen. Vihaamme heitä.

Huolestuneita silti riittää. On muotia olla huolestunut.

Todellisuudessa ilmastonmuutoksesta huolehtiminen on höperehtimistä. Ihmiset tahtovat jatkossakin lomamatkansa, palkankorotuksensa, perhetukensa ja muun sosiaaliturvan.

Mikään ei muutu, vaikka huolta riittäisi. Huolehtiminen on lähes kaikille vain tapa rakentaa identiteettiä. Sisältä se on silkkoa.

Linkolan yksinkertainen malli toimii.

Väestömäärän raju karsminen yhdistettynä pienyhteisöllisyyteen ja fyysiseen työhön, jonka tuottavuus jää matalaksi.

Siinä on ratkaisu tuleviksi vuosituhansiksi, mutta kuka sitä muodikkaasti huolestuneista haluaa? 

Ladataan...

Ladataan...

Saamelaiskysymys kuuluu aiheisiin, josta monilla on vahva mielipide. Kysymys on kuitenkin kaikkea muuta kuin ongelmaton, mihin vaikuttaa ennen kaikkea se, että pohjoisen ihmiset eivät pääse yksimielisyyteen siitä, kuka on saamelainen.

Osa saamelaisiksi itsensä käsittävistä ei myöskään kunnioita Suomen oikeuslaitoksen päätöksiä, mikä hankaloittaa tilannetta entisestään.

Tässä ohjelma.

Ladataan...

Ladataan...

Humalassa ei pitäisi kirjoittaa, mutta kirjoitan silti.

Taas on tullut esille tapaus, joka viittaa siihen, että auktoriteettiasemassa ollut mies on käyttäytynyt naisia kohtaan epäkohteliaasti, jos ei suorastaan härskisti ja pyhiä psykologisia rajoja rikkoen.

Minulla ei ole todisteita puolesta tai vastaan, mutta tunteideni perusteella oletan, että mies on sika. Tunteeni perustuvat lukuisiin esille nousseisiin naisten kokemuksiin.

Sitä en kuitenkaan ymmärrä, mikä naisten kulttuurissa estää poliisin luokse menemisen. Jos mies on käyttäytynyt törkeästi ja rikkonut lakia, silloin on uskallettava mennä poliisin tykö ja selvitettävä, millaisen kohtelun uhriksi on joutunut. Jos tilanne on selvä, poliisin luo menemiseen ei pitäisi liittyä epävarmuutta tai häpeää.

Miksi te naiset ette omissa porukoissanne pysty luomaan kulttuuria, jossa pahantekijä paljastetaan silloin, kun se on ajankohtaista? Vuosien jälkeiset paljastukset ovat usein arvottomia, koska niitä on vaikea tutkia.

Annan ohjeen. Kun koette seksuaalista häirintää, menkää poliisin luo. Ei auta, että puhutte omissa porukoissanne. Ei auta, että puhutte julkisuudessa.

Jotta käyttäytymishäiriöiset seksuaaliset häiriköt saataisiin ruotuun, täytyy toimia silloin, kun tilanne on ajankohtainen. Menkää poliisin luo. Kertokaa, mitä on tapahtunut. Sen jälkeen asia rupeaa etenemään virallisia kanavia.

Onhan se nyt vallan älytöntä, että yksi häirikkö pystyy vahingoittamaan ties kuinka montaa naista vain siksi, että kukaan naisista ei mene polisiin luo.

En ymmärrä tätä. Jos kärsii vääryyttää, silloin on haettava oikeutta.

Ladataan...

Ladataan...

Taas ammutaan.

Suomalaiset miehet eivät osaa edelleenkään käyttäytyä, sitä vähemmän kommunikoida. Heidän seksuaalisuutensa keskittyy itse sukupuoliyhteyden himoamiseen, ei sen ympärille tarvittavaan ihanuuteen ja toisen kunnioittamiseen.
 
Toisilleen miehet eivät puhu seksistä mitään. Jos he havaitsevat seksuaalista toimintaa muilta miehiltä, siitäkin ollaan hiljaa, tai siitä korkeintaan hymyillään kuin salaliittolaiset keskenään.

Tosiasiassa huonoon käytökseen kuitenkin syyllistyy vain pieni osa miehistä samalla tavalla kuin siihen syyllistyy vain pieni osa naisista.
 
Kulttuurissamme on kuitenkin sellainen piirre, että miesten tapauksessa voi yleistää, mutta naisia tulee käsitellä yksilöinä ja ymmärtää kokonaisuudessa.
 
On kummallista, kuinka kerta toisensa jälkeen tasa-arvoa ajavat ihmiset syyllistyvät rasistiseen ajatteluun ja keskittävät katseensa ryhmiin eivätkä yksilöihin. Ihmisiä tuomitaan ryhmään kuulumisen perusteella ja heille annetaan oikeuksia ryhmään kuulumisen perusteella.
 
Se on kaikkea muuta kuin tasa-arvoa. 

Ladataan...

Ladataan...

Kaikilla lienee herkät kohtansa. Omani olen löytänyt, kun jotkut ovat irvailleet savolaisuudesta(ni). Se on minulle omaa, tärkeää. Sille ilkkuminen humoristisestikin herättää minussa joskus kielteisiä tunteita. Onneksi ei aina.

Mutta onko se vihapuhetta? Se kohdistuu tiettyyn kansanryhmään ja loukkaa joitakuita kansanryhmän jäseniä. Mutta että vihapuhetta...

Olen ruvennut ajattelemaan, että asiaan ei kannata suhtautua pohtien, mikä on vihapuhetta ja mikä ei tai mikä loukkaa ja mikä ei. Minusta on viisaampaa opetella hyväksymään puhetta, jonka kokee vihapuheeksi tai loukkaavaksi.

Miksikö? No, siksi, että jos Ilari Johanssonin hyvä tai huono huumori (näkökulmasta riippuen) kitketään maailmasta korrektiuteen vedoten, niin lopulta kitketään vähän kaikki.

Elämä yksinkertaisesti kulkee niin, että joskus saa turpiinsa ja joskus antaa. Näistä tilanteista on mentävä eteenpäin jäämättä piehtaroimaan filosofisiin oikeudenmukaisuuden teemoihin tai omiin tunteisiin. Sillä tavalla maailma lutviutuu eteenpäin.

Maailma, jossa täytyy varoa jokaista sanaansa, ei ole kenenkään oma. Sellaisessa maailmassa jokainen ihminen on vanki.

Ladataan...

Ladataan...

Mango loi sukupuolineutraalin lasten vaatemalliston. Jos oletetaan, että aikuisille kehitetään samanlaisia mallistoja, niin ruvetaanko silloin neutraaliksi nimittämään vaatetusta, jonka perusmallina käytetään miesten vaatteita?

Minun on vaikea kuvitella, että pukeutuisin mekkoon. Se tuntuisi epäkäytännölliseltä. En ostaisi mekkoa, koska käytännöllisyys on minulle monta kertaa tärkeämpää kuin ulkonäkö.

Minun on myös vaikea kuvitella, että pukeutuisin yhtä tiukasti ja paljastavasti kuin (nuoret) naiset pukeutuvat. En tahdo vartaloni ja alkavan elintasokumpuni muotoja esiin, saati rintakarvojani. Se olisi minusta huonotapaista, kohteliaisuuden normeja rikkovaa. Tahdon olla vaatteissani piilossa enkä esitellä.

Naisten kannattama tasa-arvo näyttää usein tarkoittavan, että naiset kopioivat miesten ihanteet ja rupeavat pyrkimään niitä kohti. Nuori itsenäinen ja koulutettu nainen on usein arvomaailmaltaan samankaltainen kuin on ollut perinteinen mies.

Lankeavatkohan naiset pukeutumisessakin siihen, että he nostavat taas yhden miesten normin yleiseksi normiksi ja samalla luopuvat omasta erityislaatuisuudestaan?

Minusta olisi kiva asua maailmassa, jossa naisilla ja miehillä olisi omat juttunsa, joita arvostettaisiin tasavertaisesti. On yksitoikkoista ja epäviehättävää, jos kaikista tulee miehiä.

Ladataan...

Pages