Tutkielma aiheesta: Tunnetko Kärnän?

JOHDANTO

Väitämme, että jokaisella meistä on lähipiirissään vähintään yksi aito Kärnä. Helpoiten Kärnän voi tavata työelämässä, erityisesti teknisellä alalla tai kunnallissektorilla, usein myös opetuksen parissa. Kärnä voi yhtä lailla kuulua lähi- tai perhepiiriisi, toimia taloyhtiössäsi tai esimerkiksi asiakaspalvelijanasi eri aloilla. On lisäksi mahdollista, että oletkin itse Kärnä tai pystyt tutkielmamme avulla tunnistamaan itsestäsi kärnämäisiä piirteitä – onhan kärnyys lopulta enemmän kuin tietty ominaisuus, jopa kokonainen lifestyle, tapa olla maailmassa.

Seuraavassa olemme eritelleet Kärnän tyyppillisimmät tunnusmerkit, joiden avulla sinäkin, hyvä lukijamme, pääset lähemmäs Kärnän sielunmaisemaa ja opit ymmärtämään hänen ydinolemustaan.

1 KÄRNÄN KOMMUNIKOINTI

1.1.Kärnän puhetyyli

Kärnä on intohimoinen puhuja. Kärnän puhetyylistä käytetään yleisesti nimitystä ’jollotus’. Jokaisella Kärnällä on oma intohimopuheenaiheensa, esim. autotekniikka, raviurheilu, halkojen hakkuu tai muut puutyöt, vähäpätöiset epäkohdat omassa asuinympäristössä, kuten hiekoitushiekan koostumus tai taloyhtiön porraskäytävän liukuesteiden epätarkoituksenmukaisuus. Kärnän kommunikointityylille on erityisen leimallista aiheeseen takertuminen.  Kärnä onkin usein nk. yhden asian ihminen, joka ei pelkää nostaa omaa asiaansa esiin keskustelusta tai asiayhteydestä toiseen.

1.2 Kärnän vuorovaikutustyyli

Kärnä suosii viestinnässään monologeja; hän ei oikeastaan koskaan pyri dialogisuuteen, sillä sosiaalinen vuorovaikutus ja toisen kuunteleminen on Kärnälle toisarvoista. Kun suurempi joukko Kärniä kokoontuu, näyttäytyy se sivustakatsojalle kaoottisena päällekkäinpuhumisten sarjana, kakofoniana, jossa ei ole päätä eikä häntää. Kärnälle itselleen tämä taas on luontevin seurustelun tapa. Kärnä jatkaa omaa asiaansa niin kauan kuin sitä riittää, muiden puheenvuoroista piittaamatta. Edes seuran puuttuminen tai katoaminen paikalta ei pysäytä Kärnää, hän kun voi huoletta jatkaa juttunsa loppuun myös yksinpuheluna. Kärnän viestinnälle on lisäksi erityisen tyypillistä, että hän nauraa porukassakin vain omille vitseilleen, vieläpä erittäin kovaäänisesti. Kärnä toistaa samat, usein härskit vitsinsä kuulijakunnasta, vuodesta ja tilanteesta toiseen.

Seuraava esimerkki Kärnän yksisuuntaisesta viestinnästä työpaikalta:

Uusi työntekijä: (jota Kärnän on tarkoitus perehdyttää): No terve Uki, voisitko vähän neuvoa mistä voisin kysyä atk-tunnuksia?

Kärnä: No kuule, se on kolmen suurkilpailun Toto75-lauantai edessä,  ja vihjaajat ovat tipsinsä antaneet. Juha Utala uskoo Camrin lyövän Köppisen, Regent Zet on Utalan toinen varma.

Uusi työntekijä: Anteeksi?

Kärnä: No kuule, se on kolmen suurkilpailun Toto75-lauantai edessä. Antti Tupamäki luottaa omaan Polaraan, Köppinen on hänen toinen varmansa. Seppo Ranta-Ruona on myös Köppisen miehiä, hänen toinen varmansa on avauskohteen Vektorin Maine..

Uusi työntekijä: Juu, no minä kysäisen tuolta toimiston puolelta…

Kärnä: No juu, kuule, se on kolmen suurkilpailun Toto75-lauantai edessä.

­­

1.3 Kärnän nonverbaali viestintä

Kärnän sanatonta viestintää säestävät tahattomat röyhtäykset, nenänseudun turahtelut sekä tahattomat nukahtelut kesken virallisten viestintätilaisuuksien. On erittäin tyypillistä, että Kärnä vaipuu uneen esimerkiksi kokouksissa, koulutuksissa ja muissa työelämän tilanteissa, joissa ei itse pääse ääneen. Kun Kärnä herätetään, hänen ajan- ja paikantajunsa on usein huomattavasti heikentynyt, mikä johtaa usein kovaääniseen kurkun selvittelyyn ja unen aikana erittyneen liman irrotteluun ylenmääräisten voimasanojen säestämänä. Tavattomia näissä tilanteissa eivät myöskään ole kontrolloimattomat kaasunpurkaukset takaliston seudulta.

1.4 Kärnän televiestintä

   1.4.1 Kärnän puhelinkäyttäytyminen

Kärnä suosii aina vanhempia mobiilimalleja. Soittoäänenä Kärnillä kuullaan lähes poikkeuksetta alkuperäinen Nokia Tune. Kärnä on säätänyt äänenvoimakkuuden korkeimmalle mahdolliselle tasolle, eikä puhelimen hankittuaan koske asetuksiin uudelleen. Näin ollen Kärnän puhelin pärähtää toistuvasti soimaan myös tilanteissa, joissa puhelimen käyttö ei ole toivottavaa (kokoukset, elokuvat, teatteriesitykset yms).

Koska Kärnän pukeutumiselle on ominaista taskujen runsas lukumäärä, vaikeuttaa se puhelimen löytämistä laitteen soidessa. Kun Kärnä lopulta tarttuu luuriin, hän usein epäonnistuu osumasta Vastaa -näppäimeen esimerkiksi hienomotoriikan puutteiden tai sormien suhteellisen suuren koon takia. Usein tämä puhelinviestinnän kannalta oleellinen seikka jää Kärnältä kenties kuulonaleneman tai yleisen piittaamattomuuden vuoksi kokonaan huomaamatta, jolloin Kärnä aloittaa kovaäänisen puhumisen suoraan soittoäänen päälle, painaen samalla yhä soivaa luuria tiukasti korvalleen. Ja Hyvä Lukija, voitte olla varma, että Kärnä jatkaa juttunsa loppuun, olipa linja auki tahi ei.

   1.4.2 Kärnän atk-taidot

Mikäli Kärnä joskus työlämässä onnistutaan pakottamaan kirjautumaan sisälle johonkin esim. web-pohjaiseen palveluun, kuten sähköpostiin, valitsee Kärnä salasanansa poikkeusetta seuraavan kaavan mukaan:

Kärnän nimi: Erkki Puimala –  Kärnän salasana: Purkki Eimala

Kärnän nimi: Sirkka Tokonen –  Kärnän salasana: Torkka Sikonen

(Hyvä lukija, ethän kuitenkaan riko viestintäsalaisuutta, vaikka tällä keinoin saisitkin urkittua kollegasi tai muun lähi-Kärnäsi tunnustiedot)

 

2 KÄRNÄ TYÖELÄMÄSSÄ

2.1 Kärnä asiakaspalvelijana

Kärnän asiakaspalveluotetta voisi kuvailla parhaiten vastarintaiseksi ja usein myös vallanhaluiseksi. Seuraava tapahtuma tosielämästä (kuten muutkin tutkielman esimerkit), eräältä keskisuomalaiselta autokorjaamolta: Asiakaspalvelijana toimiva Kärnä kärsi usein krapulasta työaikanaan. Asiakkaan nähdessään hänellä oli tapana työtehtäviin joutumisen pelossa paeta takaovesta juosten lähimetsikköön. Mikäli asiakas onnistui asiakaspalvelijan pakoyrityksestä huolimatta tavoittamaan Kärnän, tämän perusvastaus kuului: ”Painu sinä siitä helevettiin!”

Koska kyseisen Kärnän autonkorjauspalveluita tuottava yritys oli ainoa laatuaan lähiseudulla, oli asiakkaan tässä tilanteessa suorastaan pakotettava Kärnä töihin, mitä Kärnä itse ponnekkaasti vastusti, mm. heittämällä hatusta liian korkeita hintoja rutiinitöille. Huomautettakoon vielä, että kyseinen kärnä oli yrittäjä itse, ei palkollinen.

Tyypillisiä asiakaspalvelurepliikkejä Kärnältä ovat mm: ”Ihmetellään” (kun asiakas pyytää minkä tahansa työn suorittamista tai haluaa varmistua aikatauluista),  ”Älä nyt leikistä suutu” (vastauksena usein aiheellisen reklamaatioon) sekä ”Asia vilpitön” (Kun Kärnä ei selvästi ole ymmärtänyt mistä on kyse tai mitä ylipäänsä on sovittu).

2.2 Kärnän toilettikäyttäytyminen työpaikalla

Kärnä jättää toistuvasti käymälän oven auki tarpeilla käydessään ja jatkaa jutusteluaan työtovereille tai jopa asiakkaille toimituksensa ajan. Kärnä ei vaivaa itseään sellaisilla asioilla kuin hygienia ja intimiteetti edes vessassa asioidesssaan. Kärnän WC-vierailun jälkeen seuraavan asioitsijan onkin syytä suorittaa tilojen perusteellinen ”sanitointi”, sillä Kärnällä ei ole tapana osoittaa huomaavaisuutta yleisten wc-tilojen muita käyttäjiä kohtaan, vaan hän jättää paikat siihen tilaan mihin ne nyt kulloinkin sattuvat jäämään.

2.3 Kärnän muut työelämätaidot

Mikäli Kärnä on pakotettu pitämään esitystä jostakin aiheesta, hän ei takuulla käytä aikaansa sen valmisteluun. Kärnä vieroksuu voimakkaasti uutta esitysgrafiikkaa. Ainoana havainnollistamiskeinonaan Kärnä saattaa turvautua piirtoheitinkalvoon, ja valitsee ensimmäisen käsilläolevan, riippumatta sen aiheesta. Esimerkiksi eräässä toisen asteen oppilaitoksessa oppilaanohjaajana toimineen Kärnän vanhempainiltaesitykseen sattui erään kerran valikoitumaan historianopettajan luolaihmisen kehitysvaiheita kuvaava kalvo, johon Kärnä esityksensä aikana välinpitämättömästi tahri alleviivauksia punakynällä tehostaakseen sanomaansa.

Kärnälle on myös hyvin ominaista unohtaa aika-ajoin oma roolinsa työelämässä, vaikka olisi toiminut tehtävässä jo vuosikymmenten ajan. ”Oonks MÄ v****u vai opo?” kuultiin edellä kuvaillun henkilön kysyvän kollegaltaan ennen edellä kuvaillun vanhempainillan alkua.

3 MUUTA HUOMIOITAVAA

Kärnä ja yhteislaulutilaisuudet: mikäli Kärnän saataville on jaettu laulun sanat, on hänelle leimallista aloittaa yhteislaulu jo kappaleen otsikosta. Tällöin Kärnän kantavan kuuluva baritoni laahaa noin lauseen verran jäljessä muita laulajia, mikä saattaa aiheuttaa kiusallisia tilanteita esimerkiksi koulujen päätösjuhlissa ja kirkonmenoissa.

Ulkoinen habitus: Runsaana ulostyöntyvä karvoitus korva- ja sierainaukoista, vyölaukun käyttö, työpaikan henkilökortin kiristäminen suoraan kurkun kohdalle.

Ajotyyli: Kärnän ajotyyli on arvaamaton, nykivä ja joustamaton, mikä metaforanomaisesti rinnastuu Kärnän persoonallisuuden ydinpiirteisiin.

4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA DISKUSSIO

Olemme havainneet, että Kärnyys ei ole vain yksittäisiä piirteitä, vaan kokonainen way-of-life: Arjen anarkiaa, joka pakenee suoritusyhteiskunnan vaatimuksia ja jatkuvan kehittymisen pakkoa; väkevän väkivallatonta vastarintaa, joka haistattaa pitkät dynaamisuuden ja uusiutumiskyvyn pakkopullalle. Kärnyyteen kuuluu jääräpäinen pitäytyminen yhdessä asiassa, mikä rohkeasti hylkää vaatimuksen monitaitoisuudesta ja osaamisen jatkuvasta päivittämisestä. Kärnyys on vankkumatonta uskollisuutta vain omalle sanomalle verkostoitumisen ja viestintäkanavien viidakossa; tervehenkistä taantumusta, joka muistuttaa pysähtymisen tärkeydestä ylisuoriutumisen aikakaudella.

Hyvä lukija, mikäli tämän tutkielman perusteella tunnistat itsessäsi alkavia tai jo voimallisempia Kärnän piirteitä, kannustamme toivottamaan ne avosylin tervetulleiksi rikastuttamaan persoonaasi. Pohjimmiltaan kärnyys on lahja, joka nykyisin suodaan vain harvoille.

pa246870.jpgKuvitus, Terttu K: Grafiikkavedos vuodelta 1998, prototyyppi, ”Kärnä” middle-aged male.

Kommentit (0)
Rekisteröitymällä Lilyyn kommentoit kätevämmin ja voit perustaa oman blogin. Liity yhteisöön tästä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät merkitty *