”Hei, sun karnismisi näkyy” – eläinperäisen ruoan tuottamisen ja syömisen kestämättömät perusteet horjuvat

Karnismi on maailmanlaajuinen uskomusjärjestelmä, joka on ehdottomasti tiedostettava ja romutettava planeetan, eläinten ja ihmisten tulevaisuuden turvaamiseksi. Ihmiset syövät lihaa, koska he ovat tajuamattaan ehdollistuneet tekemään niin, ja juuri tämä on karnismin ydin: lihansyöntiä ei kyetä kyseenalaistamaan ja lopettamaan, koska sen yksinkertaisesti uskotaan ja oletetaan olevan ”normaalia”, ”luonnollista” ja ”tarpeellista”. Tämän vastapuolena veganismin oletetaan olevan ”epänormaalia”, ”epäluonnollista” ja ”tarpeetonta”.

Laajemmassa mittakaavassa karnismi ei ole ainoastaan lihansyöntiä ylläpitävä uskomusjärjestelmä, vaan kaikkia lihansyöntiin ja eläinten hyväksikäyttöön liittyviä käytäntöjä ylläpitävä järjestelmä, jota ei ole laajasti tiedostettu eikä siksi myöskään kyseenalaistettu. Karnismi on eläinten kasvattamista ja tappamista ainoastaan sen vuoksi, että ihmisillä on tapana syödä lihaa, maitotuotteita ja yleensäkin eläinperäistä ruokaa sekä käyttää muita eläimistä valmistettuja tuotteita. Kyse on eläinten hyväksikäytöstä, jolle ei ole mitään muuta perustetta, kuin karnismi – eikä karnismilla voi todellisuudessa perustella yhtään mitään, sillä kyse on ainoastaan uskomuksista.

Karnismin loppu on kivulias mutta välttämätön

Koska karnismi on niin syvään juurtunut uskomusjärjestelmä, karnismin ja sen vaikutustapojen tiedostaminen on vaikeaa ja synnyttää ihmisissä suurta tiedollista ristiriitaa. Tämän vuoksi karnismin tiedostamista vastustetaan monin tavoin, eikä karnismin paljastumisen missään nimessä haluta antaa muuttaa omia ajattelu- ja toimintatapoja. On helpompaa jatkaa samaan tapaan, kuin ennenkin, kuin ottaa omat ajattelu- ja toimintatapansa kriittisen tarkastelun kohteeksi ja uskaltaa kyseenalaistaa ajattelunsa ja toimintansa perusteet. Esimerkiksi veganismin vähättely ja sille nauraminen ovat keinoja, joilla omia karnistisia ajattelu- ja toimintatapoja sekä karnismia uskomusjärjestelmänä pyritään suojelemaan, ylläpitämään ja vahvistamaan.

Karnismin asema on kuitenkin jo horjumassa, sillä siihen perustuvien ajattelu- ja toimintatapojen ongelmallisuus on käymässä yhä näkyvämmäksi. Karnismi on täysin kestämätöntä ihmisten terveyden ja eläinten hyvinvoinnin sekä luonnon ja koko planeetan selviytymisen näkökulmista. Taistelu karnismin puolesta on yhä voimakasta – sitä voimakkaampaa, mitä selvemmin karnismin vääristyneet kasvot alkavat näkyä ja mitä enemmän karnismin paljastuminen alkaa uhata karnismiin nojaavien tahojen taloudellisia etuja. Menneisyyteen ei kuitenkaan ole enää mahdollista palata. Minkä tahansa huomaamattomiin jääneen (ja tarkoituksella jätetyn) uskomusjärjestelmän paljastuminen johtaa väistämättä sen yhä laajempaan tiedostamiseen ja samalla myös sitä ylläpitävien ajattelu- ja toimintatapojen kritisointiin ja torjuntaan, niin myös karnismin. Karnismi ei ole enää kyseenalaistamattomasti ”normaalia”, ”luonnollista” eikä ”tarpeellista”, vaan jotain aivan muuta.

puheenaiheet vastuullisuus ruoka-ja-juoma uutiset-ja-yhteiskunta
Kommentit (0)