Uskomus ei ole fakta, eikä sääntöjen noudattaminen riitä

Kun maa- ja metsätalouden negatiivisia vaikutuksia nostetaan esiin, kritiikki pyritään usein tyrmäämään seuraavanlaisella väitteellä: maanviljelijät ja metsänomistajat toimivat maan ja EU:n lakien ja sääntöjen mukaan, ja sen on riitettävä, joten kritiikille ei ole aihetta. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että yleistäminen ei koskaan perustu faktoihin, vaan korkeintaan uskomuksiin tai toiveisiin. Kukaan ei tietenkään tunne henkilökohtaisesti kaikkia maanviljelijöitä ja metsänomistajia ja heidän tapojaan, joten todellisuudessa on täysin mahdotonta tietää, toimivatko kaikki sääntöjen mukaan. Todennäköisempää on, että osa toimii, mutta eivät suinkaan kaikki, ja omatkin kokemukseni maaseudun asukkaana puoltavat tätä näkemystä; sääntöjä on, mutta kaikki eivät niistä piittaa. Yksikin uutinen esimerkiksi huonoon kuntoon päästettyjen tuotantoeläinten lopettamisesta todistaa väitteen sataprosenttisesta sääntöjen ja asetusten noudattamisesta vääräksi.

Toinen ongelma on ajatus, jonka mukaan lakien ja sääntöjen noudattamisen ”on riitettävä”. On selvää, että esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnassa sääntöjen ja sitä kautta myös toimintatapojen muutokset ovat jatkuvasti myöhässä. Muutoksia aletaan suunnitella vasta, kun ongelma on jo olemassa, ja kaikki käytännön muutokset ovat liian pinnallisia ja tapahtuvat liian hitaasti. Tämän vuoksi säntillinenkään sääntöjen noudattaminen ei todellisuudessa riitä. Konkreettisia todisteita tästä ovat tietenkin ilmastonmuutoksen eteneminen, ympäristön saastuminen, vesistöjen pilaantuminen ja jatkuvasti kiihtyvä ja paheneva luontokato.

Vaikka kaikki maanviljelijät ja metsänomistajat saataisiin toimimaan nykyisten sääntöjen mukaan, se ei riittäisi, kun kyseessä on luonnon ja planeettamme tulevaisuus. Tämän vuoksi kritiikkiä ei ole mahdollista torjua sääntöjen noudattamiseen vetoamalla. Koska ihmiset ovat täysin riippuvaisia luonnosta ja planeetasta, ”sen on riitettävä” -väite on pelkkä perusteeton uskomus tai toive myös ihmislajin näkökulmasta katsottuna.

puheenaiheet vastuullisuus uutiset-ja-yhteiskunta
Kommentit (0)