Presidentti Niinistön tasa-arvofaktojen tarkistus

Bluestocking

New Yorkissa järjestettiin tiistaina 20.9. UN Womenin HeForShe -kampanjan 2-vuotisjuhlat. Yhtenä pääpuhujana oli Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Niinistö oli kutsuttu puhujaksi kertomaan sukupuolten tasa-arvosta Suomessa. Puheessaan presidentti muun muassa korosti, että HeForShe -kampanjan kaltaisille liikkeille ei pitäisi enää 2000-luvulla olla tarvetta. “Täällä me kuitenkin olemme. Muutos on selvästi edelleen tarpeen”, totesi Niinistö. Tästä olemme samaa mieltä. Sen jälkeen tasa-arvofaktat olisi ehkä kuitenkin kannattanut tuplatsekata.

“Kansallisen lapsi- ja perhepolitiikan ansiosta vanhemmat ovat pystyneet sovittamaan yhteen työ- ja perhe-elämänsä”, totesi Niinistö. Näin siitä huolimatta, että tällä hallituskaudella on leikattu kaikilta koulutusasteilta, myös varhaiskasvatuksesta. Asiantuntijat ovat huomauttaneet, että päiväkotien leikkaamisesta koituva vanhempien huoli näkyy todennäköisesti äitien kotiinjäämisenä. Hallitus rajasi myös subjektiivista päivahoito-oikeutta, mikä vaikeuttaa rajauksen toteuttavissa kunnissa äitien töissäkäymistä ja lisää äitien taakkaa kotona. Kotihoidontuen käyttäjistä 97% on äitejä, ja vaikka vanhempainvapaa voitaisiin jakaa vanhempien kesken, käyttää sen vain 1-3% isistä. Tilastokeskuksen sivuilla todetaan, että osuus ei ole muuttunut lainkaan välillä 1995-2014. Lisäksi 6+6+6 -malli tuntuu feministijärjestöjen lobbaamisesta huolimatta olevan edelleen liian radikaali malli suomalaisille päätöksentekijöille, vaikka sen tasa-arvovaikutukset edistäisivät yhdenvertaisuutta. Kansallinen lapsi- ja perhepolitiikka siis itse asiassa ohjaa suomalaista yhteiskuntaa suuntaan, jossa työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen vaikeutuu entisestään, mikä tulee koskemaan pääasiassa suomalaisia äitejä.

“Selkeää jakoa miesten ja naisten töihin ei enää ole”, jatkaa Niinistö sivuuttamalla täysin, että vielä viime vuonna Suomi oli EU:n neljänneksi huonoimmalla sijalla, kun tarkasteltiin ammattien sukupuolittuneisuutta. Ainoastaan Virossa, Slovakiassa ja Latviassa segregaatio oli voimakkaampaa kuin Suomessa. Tilastot kertovat myös, että vuonna 2014  terveys- ja sosiaalipalveluiden työntekijöistä 86,7% oli naisia, kun taas rakennusalalla oli miehiä yli 92% työntekijöistä. Koulutuksen toimialalla naisia oli 67,8% ja kuljetuksen ja varastoinnin alalla 77,5%. Tätä taustaa vasten tarkasteltuna Niinistön väite ei ole ainoastaan eriskummallinen, vaan jopa valheellinen. Niinistö totesi myös, että mieheti osallistuvat Suomessa kotitöihin. Se on totta, mutta vain 10% enemmän kuin 80-luvulla. Naiset tekevät edelleen suuremman osa kotitöistä ja ovat tutkimusten mukaan edelleen tyytymättömiä kotitöiden jakautumiseen.

Toki Niinistö huomautti myös, että tasa-arvon eteen on tehtävä vielä paljon töitä: “Samapalkkaisuus on vielä saavuttamatta, ja johtaviin asemiin on saatava enemmän naisia. Myös perheväkivallan on loputtava.” Olen täsmälleen samaa mieltä. Siksi olenkin kritisoinut hallituksen leikkauspolitiikkaa, jossa leikkaukset kohdistetaan laajasti ja moninkertaisesti julkisen sektorin naisvaltaisiin aloihin ja jonka seurauksena sukupuolten palkkakuilu syvenee. Lisäksi olen kritisoinut turvakotien määrän riittämättömyyttä, jota ei tässä(kään) budjettiriihessä nostettu tasolle, jota Istanbulin laaja-alainen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan poistamiseen tähtäävä sopimus vaatisi, vaikka Suomikin on sopimuksen allekirjoittanut.

On tietenkin hienoa, että istuva presidentti on kiinnostunut tasa-arvosta. Mutta ei voi mitään - on myös semisti falskia fiilistellä sillä, että Suomessa naiset saivat ensimmäisenä maailmassa äänioikeuden, kun samaan aikaan palkkakehitys polkee, palkkakuilu syvenee ja hallitus tekee toistuvasti tasa-arvoa kaventavia, täysin tietoisia päätöksiä. Sauli Niinistö lähti mukaan HeForShe -kampanjaan marraskuussa 2014. Sen jälkeen en ole kuullut hänen kritisoineen kertaakaan hallituksen naisia rokottavia leikkauksia, turvakotien vähäistä määrää, työelämän segregaatiota, varhaiskasvatukseen tehtäviä heikennyksiä tai olleen huolissaan työikäisten naisten jäämisestä työmarkkinoiden ulkopuolelle.

Mutta kuka tietää, ehkäpä Niinistö seuraavaksi siirtyy sanoista tekoihin.

Jään odottamaan.

 

Seuraa Bluestockingia Facebookissa täältä

 

Kommentointi ainoastaan etu- ja sukunimellä. Vain Lilyn rekisteröityneet käyttäjät voivat kommentoida nimimerkillä.

Kommentit

Foorumilakko

“Selkeää jakoa miesten ja naisten töihin ei enää ole”

Ei ole sikäli, etteikö nainen voisi hakeutua perinteisille miesten aloille tai mies perinteisille naisten aloille. Se, ettei näin tapahdu, johtuu vain siitä, että eri sukupuolia keskimäärin kiinnostavat eri asiat. Asian huomaa tarkastelemalla yliopiston eri alojen hakijoiden sukupuolijakaumaa. Humanistiset alat valloittavat naiset ja tekniset alat miehet. 

Mitä tulee palkkoihin, niin suurempi ongelma on miesten nopea syrjäytyminen ja miesten korkeampi työttömyys. Tulevaisuudessa miesten työttömyys suhteessa naisiin vain pahenee, koska naisten valloittamien palvelualojen osuus työllistäjänä kasvaa.

Ainoa tapa parantaa miesten työllisyyttä on puuttua rakenteisiin ja syrjäyttää nyt palvelualoilla olevista naisista osa pois miesten tieltä. On otettava käyttöön sukupuolikiintiöt naisten voimakkaasti hallitsemille palvelu- ja hoitoaloille samoin kuin yliopistokoulutukseen. Yhteisekunnassamme olevat sosiaaliset ja kulttuuriset rakenteet, jotka heikentävät miesten työllisyyttä, on murrettava. Tasa-arvokehityksen ylläpitämiseksi ratkaisut on tehtävä tilastollisin perustein. Tilastoissa heikoimmin sijoittuvia on tuettava

Jos miesten huononevaan asemaan ei puututa, naisten asema heikkenee, koska syrjäytyneistä miehistä kasvaa epärakentavasti käyttäytyviä yhteiskunnan jäseniä. Asiaan olisi puututtava viimeistään nyt. Sortavat rakenteet syrjäyttävät poikia jo koulussa. Käyttöön olisikin otettava miehiä suosiva positiivinen syrjintä, jolla on autettu mm. maahanmuuttajia leivänsyrjään kiinni. Hoito- ja palvelualoilla ja koulutuksessa pitäisi suosia miehiä silloinkin, kun he olisivat jonkin verran naishakijoita heikompia.

Pahoin kuitenkin pelkään, että näin ei tulla tekemään, mikä näkyy tulevina vuosikymmeninä paitsi suurena miesten syrjäytymisenä niin miesten naisiin kohdistamana väkivaltana ja vihapuheena. Väkivaltaa voi vastustaa vain miehiä tukemalla käytännön teoin. Ontot julistukset väkivaltaa vastaan eivät auta.

Minja Koskela
Bluestocking

Tyypillistä. Vaadit tilastossa heikosti sijoittuville tukea, mutta ignooraat linkkaamaani tilastot. Lisäksi sivuutat täysin yhteiskunnalliset rakenteet ja kaiken siihen liittyvän datan.

Tätä MRA-vänkäämistä on nähty tässä blogissa ihan tarpeeksi. Vaikka kuinka olisit rekisteröitynyt käyttäjä, poistan tulevat kommenttisi, mikäli et kommentoi jatkossa etu- ja sukunimellä.

Mahdoton Nainen

Kiitos tästä koonnista. Otti päähän lukea artikkelia Niinistön puheesta kun siinä oli niin moni asia täysin pielessä. 

Minja Koskela
Bluestocking

Kiitos! :)

ReettaM
Harharetkiä

Ihan mahtavaa, että näät paljon vaivaa tällaiseen faktantarkistukseen ja poliittisen puheen purkamiseen! KIITOS! :)

Minja Koskela
Bluestocking

Vau, kiitos ihanasta palautteesta! <3

Kommentoi

Commenting is closed.