Konkretiaa kunnan ilmasto- ja ympäristötoimiin

Liedon kunnan strategiassa 2019-2025 visioidaan Liedosta turvallisena pikkukaupunkina joka ”muodostuu viihtyisästä ja vireästä keskustasta sekä omaleimaisista kylistä” Kulut halutaan pitää kurissa ja tehdä hommat kerralla kunnolla. Puhutaan hyvinvoivasta, onnellisesta, aktiivisesta ja yhteisöllisestä asukkaasta ja yrittäjästä. Ympäristö mainitaan yhden kerran kohdassa: 3.3 Lietolainen on aktiivinen, osaava ja onnellinen: Luonnonläheinen Lieto. Kriittinen silmä havaitsee, että kunnan strategiana näyttää olevan selviytyminen entisenään vuoteen 2025. Tällainen kunnianhimon puute ei ole ihme vallitsevassa keskusteluilmapiirissä, jossa kuntasektorille on käytännössä povattu tuhoa ja pakkoliitoksia jo ainakin kymmenen vuotta. On kuitenkin niin, että ilman aktiivista ilmasto- ja ympäristötyötä, ja toisaalta entistä intensiivisempiin luonnonilmiöihin varautumista, ei edes näitä nöyrästi asetettuja tavoitteita voida saavuttaa. Ympäristö ja ilmastotavoitteet käytännössä loistavat poissaolollaan ja olisi hyvin tärkeä saada konkreettisia tavoitteita aikatauluineen seuraavaan strategiaan.

On keskusteltava siitä, mitkä ovat todella ne aivan välttämättömät esteet ilmasto- ja ympäristötoimille, ja mitkä esteet ovat sellaisia, joiden yli voidaan päätöksenteossa päästä. On ajateltava hiukan taloudellisten raamien ulkopuolelle: Miten haluaisimme toimia, millaisen kunnan haluaisimme, jos kaikki olisi mahdollista. Ajatellaan pidemmälle: Mitä kunnan resursseilla halutaan saada aikaa seuraavan 30 vuoden aikana? Minkälaisen elinympäristön haluamme tuleviksi vuosikymmeniksi? Iso visio pitää olla, vaikka tosielämässä taloudelliset raamit meitä rajoittavatkin. Myös taloudellisista raameista voidaan olla perustellusti montaa mieltä. Sellaisistakin asioista kuin velkaantuminen, veroaste ja investointien painopisteet, pitäisi voida keskustella myös ympäristö- ja ilmastonäkökulmasta. Seuraavassa joitain konkreettisia keinoja, joiden avulla Lietoa voitaisiin viedä kestävämpään suuntaan. Monet näistä toimista ovat kunnianhimoisia, mutta ainakin selvitystyötä voitaisiin aloittaa. Kaikkea ei voi yhden vaalikauden aikana saada, mutta ehkä jotakin näistä. Ja koska olen täysi keltanokka, en myöskään tiedä mistään toimista, joista kunta ei sivuillaan kerro tai muutoin viesti. Otan ilolla vastaan kaikki uutiset Liedon kunnan ilmasto- ja ympäristötoimista, joista en ole ollut tietoinen.

Metsät

 1. Joutomaiden metsittäminen tai niiden luontoarvojen kasvattaminen muulla tavalla, esimerkiksi niittyinä. Kannustetaan tähän myös yksityishenkilöitä.
 2. Kunnan metsien tulostavoitteeksi kansanterveyden edistäminen, tavoitteen toteutumista voidaan seurata käyttäjäkyselyin.
 3. Selvitetään mahdollisuuksia kunnan metsien suojeluasteen nostamiseksi lähemmäs 30 prosenttia EU:n biodiversiteettistrategian mukaisesti.

Rakentaminen

 1. Otetaan uudisrakentamisen ympäristövaikutukset ja toisaalta energiatehokkuus järjestelmällisesti huomioon, kun punnitaan uuden rakentamista tai vanhan korjaamista. Ei perstuntumaa vaan tietoa.
 2. Uudisrakentamisen sijaan etsitään ratkaisuja olemassa olevista vajaakäyttöisistä tiloista.
 3. Suositaan rakentamisessa ekologista, pitkäikäistä ja mahdollisuuksien mukaan paikallista puurakentamista. Esimerkkinä uuden keskuskoulun rakentaminen.
 4. Pidetään huolta olemassa olevasta rakennuskannasta niin, ettei laiminlyönti johda uudisrakentamisen tarpeeseen. Esimerkiksi yliskulman koulun ylläpito- ja huoltotöitä on laiminlyöty, siitä huolimatta, että huoltoon on varattu kohtuullinen budjetti.

Maankäyttö

 1. Vältetään luonnontilaisten alueiden käyttöönottoa kaavoituksessa ja maankäytön suunnittelussa. Esimerkkinä Tastonmetsän asemakaava Ilmarisissa, jossa vähintään virkistysarvoiltaan merkittävän metsän päälle ollaan kaavoittamassa tietä ja asuinalue.
 2. Lisätään hallitusti hoitamattoman lähiluonnon määrää taajamissa ja jätetään rakennettujen alueiden väleihin viheralueilta toiselle johtavia viherkaistoja, jotka parantavat viihtyisyyttä ja ovat avuksi luonnon monimuotoisuudelle. Esimerkiksi leikatun nurmikkoalueen muuttamista niityksi.

Työ

 1. Mahdollistetaan etätyö kaikille niille kunnan työntekijöille, joiden työnkuvaan se sopii.
 2. Suositellaan kunnan työntekijöille työmatkaliikenteessä käytettäväksi kevyttä liikennettä ja joukkoliikennettä ja tehdään toimia tämän tukemiseksi. Selvitetään esimerkiksi mahdollisuutta laskea bussimatka työajaksi, jolloin joukkoliikenteen valitseminen ei ole kustannus työntekijälle.

Joukkoliikenne

 1. Edistetään osaltamme suurten tiehankkeiden sijaan joukkoliikenteen seudullista kehittämistä. Esimerkki 1. kutsuliikenteen kehittäminen ja ennen kaikkea siitä viestiminen. Esimerkki 2. kymppitien ja ohikulkutien ruuhkia ei voi enää ratkaista rakentamalla leveämpää tietä, vaan parantamalla julkisen liikenteen verkostoa.
 2. Viedään eteenpäin lähijunahanketta.
 3. Paikataan pyörätieverkoston aukot työ- ja koulumatkojen helpottamiseksi ja turvallisen liikkumisen edistämiseksi. Esimerkkinä Liedon asema, jossa suuri osa koulumatka- ja virkistysliikkumisesta tapahtuu edelleen kapeilla tienpientareilla Vintalantiellä ja Vanhan Tampereentien toisessa päässä ja loogisilta tienylityspaikoilta puuttuu suojateitä.

Hankinnat

 1. Uudistetaan hankintakriteereitä painottamalla paikallista ja ympäristöystävällistä.
 2. Asetetaan kilpailutukselle ekologiset minimiehdot.
 3. Tehdään ruokapalveluissa suunnitelma hiilijalanjäljen laskemiseksi. Tuodaan kunnan ateriapalveluihin vähintään yksi kasvisruokapäivä viikossa ja lisätään kotimaisen järvikalan käyttöä.

Päätöksenteko ja talous

 1. Selvitetään ilmastobudjetin käyttöönottoa. Tuodaan näkyviksi ilmastotoimet, niihin käytetyt resurssit ja saadut säästöt tai tulot. Hälvennetään näin ilmastotoimiin liittyviä epäilyksiä ja tehdään toimista palkitsevia.
 2. Ilmasto- ja ympäristötavoitteet näkyvästi kuntastrategiaan. Tavoitteet ja aikataulut esille.
 3. Viestitään ilmasto- ja ympäristötoimista kuntalaisille.

Koulutus

 1. Panostetaan ympäristökasvatukseen kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Pyritään mahdollistamaan luontoelämykset ja lähiluontoon pääsy koulu- tai päiväkotipäivän aikana.
 2. Tuodaan tarvittaessa täydennyskoulutusta ympäristö- ja ilmastoasioissa kunnan henkilöstölle.

puheenaiheet uutiset-ja-yhteiskunta vastuullisuus
Kommentit (0)
Rekisteröitymällä Lilyyn kommentoit kätevämmin ja voit perustaa oman blogin. Liity yhteisöön tästä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät merkitty *