Mitä asioita ottaa huomioon haravoinnissa? 

Puutarhatyökalut ovat ehdottomasti välttämättömiä apuvälineitä pihan ja puutarhan hoitamiseen. Yksi tärkeä työkalu, jota tarvitaan monissa eri töissä, on harava. Haravan avulla voi kerätä lehtiä, siistiä nurmikkoa ja jopa tasoittaa maanpintaa. Onneksi markkinoilla onkin laaja valikoima erilaisia haravia, jotka on suunniteltu sopimaan erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Tässä artikkelissa käsitellään olennaisia seikkoja joita kannattaa huomioida sopivaa haravaa valittaessa. Artikkelissa pohditaan, onko yleiskäyttöön sopiva harava paras vaihtoehto, vai olisiko jokin muu vaihtoehto parempi. Sopivan haravan valinta nimittäin riippuu siitä, minkälaiseen käyttöön harava tulee, eli millaisiin pihatöihin sitä tarvitaan. Artikkelissa käsitellään vuodenaikojen vaikutusta haravoimiseen ja lisäksi jaettuna on myös hauska haravointileikki.

Erilaiset haravatyypit 

Lehtiharava on yleiskäyttöinen työkalu, joka sopii erinomaisesti lehtien, ruohon ja muun roskan keräämiseen pihalta. Lehtiharavat ovat yleensä varustettu leveillä, hammastetuilla terillä, jotka tekevät haravoimisesta varsinkin vaivatonta.

Toinen hyödyllinen haravatyyppi on nurmikkoharava. Nurmikkoharavat ovat erityisesti suunniteltu nurmikon hoitoon. Nurmikkoharavan terät ovat yleensä hieman kapeampia, jonka ansiosta se on erinomainen työkalu kuolleen ruohon, jätteen ja sammaleen poistamiseen nurmikolta.

Kukkaharava on erityisen sopiva työkalu lehtien, rikkaruohojen ja leikatun ruohon haravointiin kukkapenkeistä. Kukkapenkkejä on tärkeää käsitellä huolellisesti, joten kukkaharava on hyvä valinta silloin, kun halutaan, että työskentely on tarkkaa ja varovaista.

Milloin kannattaa haravoida? 

Haravointi on yleinen ja tärkeä puutarhatyö, mutta usein herää kysymys, milloin on sopiva aika haravoida. Onko haravointi aina tarpeellista? Yksi keskeinen tekijä haravoinnin kannalta on vuodenaika. Syksy on yleensä se aika, jolloin haravointi on erityisen tarpeellista. Lehtien kasaaminen estää nurmikon kuivumista ja toki pitää myös pihaa siistinä, koska putoavat lehdet voivat muodostaa esteen kulkureiteille.

Toisaalta myös kevät on tärkeä aika haravoinnille. Talven jälkeen pihalla voi olla kuolleita kasvinosia, oksia ja muita roskia. Kevätharavointi auttaa maaperää hengittämään ja siten edistää kasvien kasvua.

On kuitenkin tilanteita, jolloin haravointi ei ole välttämätöntä tai voi olla jopa haitallista. Kuivina kausina haravointi voi aiheuttaa enemmän vahinkoa kuin hyötyä nurmikolle. Esimerkiksi haravoidessa kuivaa nurmikkoa saattaa irrota lisää ja haravointi voi näin ollen johtaa jopa suurempaan kuivumiseen. Tällöin on parempi odottaa sateisempia aikoja, jolloin nurmikko hyötyy haravoinnista enemmän. Lisäksi on olennaista huomioida pihan yleinen kunto ja kasvien kasvuvaihe. Lehtien jättäminen maahan voi toisinaan olla myös hyvä ajatus, sillä kasvit voivat hyötyä luonnollisesta lannoituksesta.

Koko perheen haravointileikki 

Haravointi voi olla paljon muutakin kuin vain puutarhatyö! Se voi olla myös hauskaa ja opettavaista ajanvietettä erityisesti lasten kanssa. Haravointileikillä voi yhdistää ulkoilun, leikin ja pihan hoitamisen, ja samalla lapset oppivat tärkeitä taitoja, kuten vastuullisuutta ja ympäristön hoitoa.

  1. Päättäkää leikin säännöistä. Voitte esimerkiksi asettaa tavoitteeksi kerätä mahdollisimman paljon lehtiä tai tehdä kauniita kuvioita haravoimalla.
  2. Jakakaa osallistujat tiimeihin tai kilpailijoihin ja antakaa jokaiselle osanottajalle oma alue haravoitavaksi. Voitte kilpailla vaikkapa siitä, kuka kerää eniten lehtiä tai kuka saa kauneimman haravointikuvion tehtyä.
  3. Voitte keksiä leikille myös omia sääntöjä ja tehtäviä. Voitte esimerkiksi asettaa aikarajan jossa tulee haravoida lehtiä mahdollisimman paljon tietyn ajan sisällä. Voitte myös keksiä erilaisia temppuja tai haasteita, kuten haravoida lehtiä yhdellä jalalla seisten tai tehdä lehtikasoista erilaisia muotoja.
Haravointi voi olla myös koko perheen yhteinen aktiviteetti.
koti piha-ja-puutarha diy
Kommentit (0)