Lainrikkominen sallittu?

Kaunis utopia?

Sisäministeri Päivi Räsänen (kd) nostatti jälleen kerran myrskyn vesilasiin. Hän sanoi Kansanlähetyspäivillä pitämässään puheessa, että kristityn on mietittävä toimintaansa yhteiskunnassa ja joskus jopa toimittava vastoin lakia, mikäli se on ristiriidassa Raamatun sanan ja kristillisen arvomaailman kanssa. Mediassa tämä on tulkittu kehoituksena rikkoa lakia. 

Kehoitus rikkoa lakia tai ei, itse koen puheen ainakin Raamatun sanan ylivertaisuutta lain kirjaimen edessä korostavana kannanottona. Kannanoton kyseenalaisuutta lisää se, että lausujana on sisäministeri, eli Suomen poliisin ylin esimies.

Pöly Räsäsen "möläytyksen" ympäriltä ehti hädin tuskin laskea, kun kansanedustaja Anna Kontula (vas) lisäsi vettä myllyyn. Hän kertoi tänään 16.7.2013 piilotelleensa paperittomia ihmisiä viranomaisilta. Hän kertoi myös kokeneensa toimintansa oikeaksi vaikka se lähenteli laittomuutta, ellei jopa ollut sitä. Tekoaan hän perusteli sillä, että hänen mielestään "yleismaailmallinen lähimmäisenrakkaus" peittoaa Suomen lain.

Kaikille kansalaisille yhtäläinen oikeus rikkoa lakia?

Jos Räsäsen tai Kontulan mielestä on oikein rikkoa lakia sen sotiessa omaa arvomaailmaa vastaan, mihin raja hyväksytyn ja kielletyn laittoman toiminnan välillä sitten vedetään? Saako omaan näkemykseen vedoten sitten myös kivittää aviorikkojia hengiltä, tehdä kunniamurhia, ympärileikata tyttöjä tai pahoinpidellä kanssaihmistä nakkikioskin jonossa koska "toi alotti"?

Mielestäni Räsänen ja Kontula liikkuvat hyvin vaarallisilla vesillä puheidensa kanssa, sillä kaikki ihmiset eivät suinkaan edusta samaa arvomaailmaa heidän kanssaan. Mikäli Räsäsellä, Kontulalla ja kaikilla heidän kaltaisillaan on oikeus toimia lain vastaisesti omaan arvomaailmaansa vedoten, silloin se sama oikeus on kaikilla muillakin kansalaisilla. Kuten esimerkiksi sarjamurhaajilla.

Oikeus rikkoa lakia omaan arvomaailmaan vedoten = oikeus tehdä terrori-iskuja?

Oikeastaan. Jos oikein pitkälle tätä asiaa ajatellaan, niin Räsäsen ja Kontulan esittämän teorian mukaan myös terrori-iskut olisivat täysin ok. Terroristithan nimenomaan toimivat oman (usein uskontoon liittyvän) arvomaailmansa mukaan, tehdessään pommi-iskuja kulttuurinsa ja uskontonsa vihollisiksi katsomiaan tahoja vastaan. Jos sanotaan että lain rikkominen oman arvomaailman mukaisen toiminnan mahdollistamiseksi on hyväksyttyä, silloin ei voida tehdä eroa eri uskontojen, arvomaailmojen ja niiden edustajien välillä. 

Joko jokin asia on laitonta tai sitten se ei ole. Ei jokin asia voi olla hyväksyttyä yhdelle ihmisryhmälle ja kiellettyä muille. Se sotii demokraattisen hyvinvointivaltion tasa-arvon aatetta ja tavottetta vastaan ja asettaa ihmiset keskenään eriarvoiseen asemaan. Siksi minä en ymmärräkään tätä Räsäsen esilletuomaa ja Kontulan komppaamaa ajatusta lain joustavuudesta yksittäisen kansalaisen henkilökohtaisen arvomaailman edessä.

Jopa tähän meidän pikkiriikkiseen ja harvaanasuttuun Suomen maahamme mahtuu hyvin kirjava joukko erilaisia ja toisistaan poikkeavia arvomaailmoja ja niitä edustavia ihmisiä.

Ongelma siinä että kaikki saisivat toteuttaa elämäänsä omien arvojensa mukaan taas on se, että arvot ovat henkilökohtaisia ja subjektiivisia. Jos siis puhutaan arvomaailmapohjaisista teoista, ne voivat tarkoittaa eri ihmisille aivan eri asioita. Toiselle se tarkoittaa paperittomien maahanmuuttajien piilottamista, toiselle taas kymmenien, satojen tai tuhansien ihmisten tappamista pommilla. Hyväksymällä julkisesti ja yleisesti arvomaailmaan pohjautuvat rikokset, hyväksymme molemmat edellämainitut.

Mikäli kaikki saisivat elää elämäänsä vain omien arvojensa mukaan, ei ristiriidoilta myöskään voitaisi välttyä. Pahimmillaan vastakkaisten arvomaailmojen edustajat järjestäytyisivät toisiaan vastustaviksi ryhmittymiksi ja ainekset sisällissotaan olisivat valmiina. Siksi tarvitaan jokin yhteinen, kaikkia maan asukkaita koskeva ja yhtenäinen normisto. Laki.

Lähteet: http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288581223977.html // http://www.kansanuutiset.fi/uutiset/kotimaa/3024727/anna-kontula-piilotellut-paperittomia-ihmisia

Kommentit

kaunisutopia
Kaunis utopia?

Kiitos kommentistasi. :)

Ei tuntuisi oikealta ei. Mutta mihin sen rajan voi sitten vetää sen suhteen, mikä on arvomaailmaan perustuen yleismaailmallisesti ja -pätevästi hyväksyttävää ja mikä taas ei? Koska arvomaailma on subjektiivinen asia, ei sitä voi käsitellä täysin objektiivisesti. Siksi meillä on laki, joka on objektiivinen ja ainakin periaatteen tasolla kaikille sama. Jos laki ei objektiivisesti ole pätevä määrittämään sitä mikä on oikein ja mikä ei, niin mikä/kuka sen sitten voi vedenpitävästi ja lakia paremmin määrittää?

Mikäli pidetään hyväksyttävänä tehdä teko X perustuen henkilön Y arvomaailmaan, niin silloin tasapuolisuuden nimissä tulee mielestäni hyväksyä myös teko Z perustuen henkilön Å arvomaailmaan. Huolimatta siitä mikä kyseinen teko on ja kuka sen on tehnyt. Riippuu täysin näkökulmasta ja henkilöstä että mitä arvomaailmaa hän edustaa ja mitä pitää sen kautta oikeana. Henkilöstä ja näkökulmasta riippuu aivan täysin myös se, millaisia muiden tekemiä asioita pitää hyvinä ja oikeina.

Jos laki ei määritä "yleistä oikeaa", ei sitä pysty määrittämään kukaan niin että kaikki muutkin kanssaeläjät olisivat asiasta samaa mieltä.

Terroristi pitää usein toimiaan oikeutettuina ja oikeina, sillä ne ovat hänen arvomaailmansa mukaisia. Aivan kuten näiden maahanmuuttajien piilottaminen on ollut Kontulan ja abortin teosta kieltäytyminen Räsäsen arvomaailman mukaisia.

Se että terrori-iskut ovat minun mielestäni väärin, ei tarkoita sitä että ne olisivat väärin sen itsemurhapommittajan tai saman arvomaailman hänen kanssaan jakavien mielestä. Jos Kontula ja Räsänen oikeuttavat tietyt tekonsa arvomaailmoillaan yli lain, miksi samaa ei sitten omaan arvomaailmaansa perustuen voisi tehdä se terroristikin?

Lisäksi mielestäni tulisi erottaa keskenään kaksi asiaa

  1. Miten kukakin yksilönä toimii missäkin tilanteessa
  2. Millaisia lainvastaisia toimia pidetään merkkihenkilöiden toimesta julkisesti hyväksyttävinä

Jos merkittävässä virassa oleva ministeri vihjaa laittomuuksien olevan hyväksyttäviä jos laki sotii omaa arvomaailmaa vastaan, jättäen puheessaan kuulijalle rutkasti tulkinnanvaraa, niin mitä muuta voi olettaa kuin sen että puheesta syntyy kohu?

On mielestäni eri asia toimia tilanteessa sen vaatimalla tavalla, kuin vihjata julkisuudessa millään tavalla että laittomuuksien teko on hyväksyttävää. Yleensä kun tuollaiset puheet saavat julkisuudessa ihan omat siivet ja ihmisten mielissä sellaisiakin merkityksiä joita puhuja itse ei sille ole tarkoittanut. Täten puhe tekojen laittomuuden hyväksymisestä voi joidenkin ihmisten mielissä antaa hyväksynnän ja rohkaista mitä erilaisimpiin tekoihin.

Mä en ole väittänyt Räsäsen tai Kontulan suoranaisesti kehottaneen itsemurhaiskuihin. Mutta jos he ensinnäkin ovat sitä mieltä että heidän oikeiksi katsomissaan tilanteissa laittomuudet ovat ok, niin samallahan se antaa viestiä että oman arvomaailman mukaan toimiminen on ylipäätään ok, oli se arvomaailma sitten millainen tahansa.

Toisekseen mikäli Räsänen ja Kontula ovat sitä mieltä että vain heidän tavoin ajattelevilla on oikeus toimia laittomasti, silloin tulee vastaan tämä ihmisten eriarvoisuuden ja arvomaailman subjektiivisuuden aiheuttaman dilemma.

Jos esim. kristityillä on oikeus toimia oman arvomaailmansa mukaisesti vastoin Suomen lakia, eikä samaa oikeutta olla valmiita suomaan muille, on kyseessä ihmisiä eriarvoistava tilanne. Mikäli kaikille suodaan yhtäläinen oikeus oman arvomaailmansa mukaan toimimiseen, hyväksytään muunmuassa ne terrori-iskut. En nyt siis puhu yksittäisen yksityishenkilön yksittäisistä teoista, vaan siitä mitä julkisesti pidetään hyväksyttävänä.

Eli mielestäni on olemassa tasan kaksi vaihtoehtoa. Joko hyväksytään julkisesti kaikki arvomaailmaan perustuvat laittomuudet tai sitten ei hyväksytä yhtäkään.

//

Kyllä, minua inspiroi tähän blogikirjoitukseen viimeaikaiset poliitikkojen antamat lausunnot aiheesta. Heidän lausuntonsa saivat minut pohtimaan asiaa myös heidän varsinaisten sanomisiensa ulkopuolelta.

En siis varsinaisesti oleta mitään Räsäsen tai Kontulan sanomisien todellisista tarkoitusperistä. Pohdin ennemminkin sitä, millaista signaalia nuo lausunnot voivat ulos antaa ja mitä tästä signaalista saattaa seurata.

Minun pohdintani on vain yksi pohdinta ja yksi näkemys muiden joukossa. Yhtä oikea ja yhtä oikeutettu kuin Räsäsen tai Kontulankin.

En osaa sanoa miten itse toimisin kuvailemasi kaltaisessa tilanteessa. En ole mikään pyhimys itsekään, vaan ihminen. Mielestäni etenkin Räsäsen tapauksessa huomioitavaa kuitenkin on se, että hän on sisäministeri.

Jos hän sanoo julkisesti mitään mikä voidaan käsittää laittomuuksiin kehottamisena, on se mielestäni hyvin huolestuttavaa. Jos poliisin ylin esimies antaa hyväksyntänsä "tietynlaiselle" laittomuudelle, sisältyy siihen eittämättä voimakas ekstralatauksensa verrattuna jonkun "perusjantterin" vastaavaan.

Saamani käsityksen mukaan Räsänen ei alkuperäisessä puheessaan täsmentänyt ollenkaan, millaisia tilanteita hän tarkoittaa puhuessaan tilanteista joissa arvomaailma syrjäyttää lain. Tämä on mielestäni myös osaltaan lisännyt puheen tulkinnanvaraisuutta ja sen myötä vahvistanut käsitystä laittomuuksiin kehottamisesta.

Hienoa että tämä kirjoitukseni herättää ajatuksia ja keskustelua. :) Jatketaan siis samaan malliin. :)
kaunisutopia
Kaunis utopia?

Lyhyesti sanottuna tarkoitan siis sitä, että mielestäni paha juttu eivät ole niinkään ne teot jotka Kontula ja Räsänen ovat puheessaan ottaneet esimerkeiksi, vaan se mihin kannustaminen ylipäätään toimimaan "arvomaailman mukaan yli lain" voi erilaisilla arvomaailmoilla varustettuja ihmisiä rohkaista.

Kaikki kun eivät jaa samaa arvomaailmaa Räsäsen ja Kontulan kanssa.

Kommentoi