Haastavat ihmissuhteesi tekevät sinut vapaaksi

Jos ympärilläsi elää paljon ihmisiä, jotka yrittävät miellyttää sinua, niin et saa tilaisuutta harjoitella pyyteetöntä rakkautta. Ja olet vapaa vain, jos pystyt rakastamaan ilman mitään ehtoja myös sellaisia ihmisiä, jotka eivät osoita rakkautta sinua kohtaan. Eli voit olla vapaa ja onnellinen elämässäsi vain, jos et anna muiden ihmisten negatiivisten tunnetilojen laskea omaa tunnetilaasi, etkä kanna kaunaa negatiivisista kokemuksista, joita muut ihmiset ovat – sinun mielestäsi – sinulle aiheuttaneet. Arvosta siis ihan jokaista ”hankalaa” ihmistä lähelläsi – he ovat kaikkein tärkeimpiä ja arvokkaimpia opettajiasi, sillä he voivat lahjoittaa sinulle vapauden – vapauden rakastaa ilman ehtoja.

Jos siis olet kokenut elämässäsi usein, että rakkauteesi onkin vastattu vihalla, niin voit olla tyytyväinen: Sinulle on siis tarjoutunut mahdollisuus harjoitella tärkeintä taitoa, jonka voimme ihmiselämässä oppia, eli pyyteetöntä rakastamista.

Jos olet kokenut paljon haastavia ihmissuhteita, vaikka olet omasta mielestäsi kohdannut kaikki nuo ihmiset alun perin positiivisessa mielentilassa ja ennakkoluulottomasti, siis rakkautta tuntien, niin kyse on siitä, että  sinulla on hyvin voimakas mieli, tarkka ”fokus”, eli olet hyvin voimakas luoja. Olet saanut tällaisen magneettisen karisman jo syntymälahjanasi, eli olet syntynyt auttajaksi, eli opettamaan sekä itseäsi että muita rakastamaan ilman mitään ehtoja. Tällainen rooli ei kuitenkaan tarkoita uhrautumista muiden puolesta, sillä uhrautumalla et saavuta koskaan mitään hyvää, vaan voit auttaa muita vain omalla esimerkilläsi, eli toteuttamalla käytännössä rakkautta ilman mitään ehtoja.

Esimerkiksi profeetta Jeesuksen tarinan ovat negatiivisessa mielentilassa tuota tarinaa tulkinneet kääntänet täsmälleen päinvastaiseksi, kuin mikä oli profeetan itsensä sanoma, eli profeetta ei syntynyt uhrautumaan kenenkään puolesta, vaan hän oli kuin majakka, joka valaisee, ja muut ihmiset voivat hänen esimerkkiään seuraamalla oppia löytämään saman valon itsestään.

Sinun tulee siis oppia olemaan sekä miellyttämättä muita, että olemaan vaatimatta, että muut ihmiset miellyttäisivät sinua. Eli sinun on opittava olemaan tuntematta kiitollisuutta, ja vaatimatta kiitollisuutta keneltäkään, opittava arvostamaan muita, ja tuntemaan oman arvosi.

Ja koska kykysi rakastaa on poikkeuksellisen voimakas, niin olemuksesi herättää muissa ihmisissä usein myös voimakasta vihaa. Ja tämä vihan tunne johtuu siitä, että jos  he itse ovat usein erossa omasta korkeammasta minästään, niin sinun läsnolosi ikään kuin alleviivaa ja korostaa tätä negatiivista mielentilaa heissä. Sinä itse et siis ole ”syyllinen” heidän negatiivisuuteensa, vaan sinun olemuksesi on kuin valonheitin, joka paljastaa heissa itsessään sellaista, josta he itse eivät itsessään ole tyytyväisiä. Mutta jos sinä puolestasi siis  havaitset heidän negatiivisuutensa, niin havaintosi hetkellä myös oma tunnetilasi on matala, sillä aidossa rakkauden tunnetilassa et edes havaitsisi muiden ihmisten negatiivisia tunnetiloja.

Jos siis sinulla on tällainen ”magneettinen karisma”, niin ominaisuutesi  johtaa elämässäsi siihen, että sinä et yksinkertaisesti voi miellyttää ketään, etkä uhrautua kenenkään toisen ihmisen puolesta, eli laskeutua toisia ihmisiä miellyttääksesi matalampiin tunnetiloihin, vaan sinun on todella tinkimättömästi  keskityttävä harjoittelemaan vain rakkauden tunnetilassa pysymistä, eli opittava rakastamaan sekä itseäsi että muita täysin ehdottomasti. Sillä jos et tee näin, niin elämästäsi tulee todella dramaattista ”vuoristorataa”, eli koet hyvin voimakasta rakkautta, ja hyvin voimakasta vihaa, sekä itsessäsi, että muissa.

Voimakas persoonallisuutesi vetää puoleensa sellaisia ihmisiä, jotka hekin haluaisivat rakastaa itseään, mutta kohdatessaan sinut, he kuvittelevat, että sinä voit antaa heille tuon rakkauden ja valon. Mutta totuus on, että jokainen ihminen voi kokea rakkautta vain rakastamalla ensin täysin pyyteettömästi itseään, eikä toinen ihminen siis voi koskaan antaa kenellekään meistä tuota rakkautta, voimme rakastaa ja tuntea rakkautta aina vain itse.

Tällaista voimakasta persoonallisuutta kutsutaan myös ”karismaksi”, ja karismaattisia ihmisiä ovat usein ns. taiteilijat, eli ihmiset, joilla on voimakas tarve luoda, ja ilmentää tunnetiloja inspiroituneessa tilassa. Voimakkaan karisman omaavat ihmiset voivat myös käyttää karismaansa muiden ihmisten hallitsemiseen, eli ”hypnotisoida” muita ihmisiä valtaansa, mutta tällainen vallankäyttö on lähtöisiin aina negatiivisista tunnetiloista, ja tällainen muita valtaansa alistava ihminen vetää puoleensa pelokkaita, epävarmoja ja alistuvia ihmisiä.

Karismaattisia ihmisiä on kutsuttu myös ”noidiksi”, mutta tällaiset ihmiset voivat siis käyttää henkistä voimaansa sekä hyvään, että pahaan, eli sekä rakastaa, että vihata voimakkaasti, eli ”noita” voi olla sekä negatiivisessa, että positiivisisessa tunnetilassa. Ja kukaan ei joudu negatiivisenkaan ihmisen uhriksi sattumalta, vaan uhriksi joutuu vain sellainen, joka itse uhriutuu, eli antaa oman tunnetilansa laskea negatiivista karismaa käyttävän ihmisen läsnäollessa. Esimerkiksi haitilaisen voodoon negatiivisten ”taikojen” teho perustuu ainoastaan vastaanottajan omiin pelkoihin: Kukaan ei pysty vahingoittamaan puhtaan rakkauden tunnetilassa olevaa ihmistä.

Jos sinulla on tällaista karismaa, niin pyri välttämään kanssaihmistesi jaottelua ja leimaamista joko ”hyviksi” tai ”pahoiksi”, sillä sinun heille antamasi leima on poikkeuksellisen vahva, ja siksi ihmiset ympärilläsi myös ilmentävät heille itse antamaasi leimaa! Eli ”saat sitä, mitä heiltä itse tilaat”. Ihmiset ovat aina seurassasi juuri sellaisia, kuin millaisia uskot heidän olevan, eli jos pidät jotakin ihmistä vastustajanasi, niin hänen on PAKKO myös olla sellainen niin kauan, kun itse pidät häntä vastustajanasi.  Ihmiset ympärilläsi siis tarjoavat sinulle aina sitä, mitä itse odotat heiltä. Jos esimerkiksi vastustat jotakin poliittista tai uskonnollista suuntausta, niin vedät magneetin lailla puoleesi ihmisiä, jotka vahvistat omaa negatiivista asennettasi. Jos suhtaudut vastakkaiseen sukupuoleen negatiivisesti, niin kohtaat jatkuvasti tuon sukupuolen edustajia, jotka vahvistavat käsitystäsi tuosta sukupuolesta. Maailmankuvasi ja todellisuutesi muuttuu siis aina juuri sellaiseksi, kuin millaiseen maailmaan ja todellisuuteen itse uskot.

Jos olet vaikkapa usein ajatellut, että ”minä en tule toimeen naisten/miesten/lasten/uskovaisten/työtovereiden/viranomaisten/sukulaisten/ maahanmuuttokriittisten/ulkomaalaisten  kanssa, en ole oikeastaan  koskaan tullut”, niin tämä uskomuksesi toteutuu niin kauan, kun itse ylläpidät sitä, eli uskot siihen. Uskomuksesi ovat siis itse itseään toteuttavia, mutta voit myös milloin tahansa muuttaa uskomuksiasi, etsimällä tietoisesti positiivisia piirteitä ihmisistä, joiden kanssa et ole uskonut tulevasi toimeen .

Jos uskot läheistesi olevan vihaisia, ärtyneitä, tyhmiä, katkeria tai kyvyttömiä, niin näet heissä juuri nuo puolet. Jos olet itse rakkauden tunnetilassa, ja läheisesi on hyvin vihainen, niin hän ei voi olla lähelläsi, vaan hänen on kohdistettava vihansa muihin ihmisiin. Negatiivisessa tunnetilassa ollessasi, eli silloin, kun et rakasta itseäsi ehdoitta,   vedät puoleesi ihmisiä, jotka eivät itse rakasta itseään, ja silloin heillä ei ole sinulle mitään annettavaa, eikä myöskään sinulla ole heille mitään annettavaa. Kyse ei siis ole siitä, että sinä et olisi rakastamisen arvoinen, vaan siitä, että he eivät siis voi matalassa tunnetilassaan antaa sinulle rakkautta, koska sinä et voi myöskään vastaanottaa sitä. Et ole rakkauden tunnetilassa silloinkaan, jos olet pettynyt muihin ihmisiin tai säälit heitä. Sääliä tuntiessasi ikään kuin halveksit toista ihmistä, koska et tuossa tunnetilassa usko, että hän kykenisi auttamaan itse itseään, jolloin hän muka tarvitsee sääliäsi. Sääliä tuntiessasi et arvosta toista ihmistä täydellisenä sieluna, vaan katsot häntä ylhäältä alas päin. Myötätunto ja arvostus ovat korkeita tunnetiloja, empatia ja sääli matalia.

Ja vastaavasti: Jos pyrit tietoisesti löytämänä kanssaihmisestäsi hyviä puolia, niin kuka tahansa kanssaihmisesi ilmentää seurassasi juuri niitä ominaisuuksia. Aito rakkaus ei siis koskaan ole ”typerää idealismia”. Älä siis KOSKAAN myöskään kanna kaunaa ketään ihmistä kohtaan, täysin riippumatta siitä, mitä hän on joskus aikaisemmin tehnyt, sillä muistelemalla menneitä negatiivisia kokemuksia vain aktivoit niitä, ja myöskään tuo toinen ihminen ei saa mahdollisuutta ilmentää itsessään –  sinun seurassasi – parempia puoliaan. Ja muista, että alun perinkin tuo negatiivinen käytös on ollut myös sinun oma luomuksesi! Jokainen uhri on aina myös itse osallinen uhrin osaansa. Jokainen hylätty, petetty tai muulla tavoin väärin kohdeltu on aina aiheuttanut kohtalonsa myös itse. Tätä ajatusta on monien meistä hyvin vaikea hyväksyä, mutta se on totuus, joka perustuu vetovoiman lakiin ja tunnetaajuuksiimme.

Ymmärrät tuon totuuden, jos kykenet korkeassa tunnetilassa ollessasi tuntemaan aidosti sen, että joka ikinen maan päällä koskaan elänyt ihminen on perusolemukseltaan puhdasta rakkautta, eikä pahoja ihmisiä siis ole olemassa. Kaikki negatiiviset teot ovat mahdollisia ainoastaan siksi, että sekä tekijä, että uhri ovat teon tapahtuessa olleet negatiivisessa tunnetilassa! Pelko siis mahdollistaa esimerkiksi väkivallan, kun taas peloton ei koe väkivaltaa. Rakkaus sammuttaa aina vihan.

Universumi ja muut ihmiset antavat siis sinulle aina täsmälleen sitä, mitä itse otat vastaan, eli rakkauteen kykenevät ihmiset löytävät sinut, jos rakastat itse. Universumi ei kuule mitä sanot, vaan mitä tunnetasolla todella tunnet. Eli oli elämäntilanteesi miten vaikea tahansa, niin voit milloin tahansa keskittää ajatuksesi ja tunteesi rakkauteen, ja negatiivisten tunteiden aikaansaama sumu hälvenee, ja koet selkeyden: Näet helpoimman polun allasi, ja se polku johtaa aina kohti iloa.

Luovu siis tietoisesti negatiivisista tunteistasi ja asenteistasi, kaunastasi ja vihastasi, ja olet täydellisen vapaa rakastamaan, sekä itseäsi että kaikkia muita.

Kommentit (0)
Rekisteröitymällä Lilyyn kommentoit kätevämmin ja voit perustaa oman blogin. Liity yhteisöön tästä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät merkitty *