TAIDE- JA KIRJAVINKKI: Maija Tammen Sick Photography

Vinkkipankki

Tällä kertaa kirjavinkissä tarkastelussa Maija Tammen Sick Phography, joka on Tammen tohtori-väitöstyö Aalto yliopistoon. Maija Tammi on tunnettu tutkijana, sekä erityisesti valokuvaajana ja kuvajournalistina. Tammi on kerännyt valokuvaajana meriittiä muunmuassa 2011 Fotofinlandiassa voittamalla pääpalkinnon kuvasarjallaan "Bingo". Mielenkiintoinen seikka hänen taustassaan on yhteiskuntatieteiden opinnot maisteritasolle asti, josta hän jatkoi valokuvan tohtoriopintoihin. Ei ole se perinteisin tie valokuvataitelijalle, mutta hyvin perusteltu ja ymmärrettävä, kun katsoo Tammen töitä. 

Maija Tammi on käsitellyt monissa teoksissaan tieteen ilmiöitä ja tieteen estetiikkaa. Sick Photography -kirjassa on kirjallisen tutkimuksen lisäksi kokonaisuudessaan teossarjat Leftover (2014), sekä White Rabbit Fever (2016), jotka ovat taiteelliset osat hänen väitöstyötään. White Rabbit Fever:ssä kuvasarjassa kulkevat rinnan kuvat kuolleesta kanista, sekä syöpäsoluista, jotka voivat johtaa ihmisen kuolemaan. On mielenkiintoinen kontrasti, kun näkemämme lähikuvat soluista eivät kohauta samalla lailla kuin kuvat kuolleesta eläimestä vaikka itse kuolema on niissä yhtälailla läsnä ja vielä ihmislajin edustajan uhkana. Tieteiskuvasto tuntuu meille etäiseltä, emmekä ole tottuneet puhumaan kuolemasta tällaisen estetiikan rinnalla. Toisaalta nämä "tieteiskuvat" ovatkin Maija Tammen kuvaamia ja tarkoitettu osaksi hänen valokuvataiteellista kuvasarjaansa, eivätkä tieteen käyttöön. Mikä ero tässä sitten on?

Sick Photography kirjassa Tammi onkin tutkinut minkälaista kuvastoa taiteessa on tuotu sairauksia kuvattaessa esille. Hän keskittyy taide-valokuvaan ja erityisesti kuviin, jotka on luotu taideteosta varten. Tätä aihepiiriä käsitältäessä onkin hyvä tiedostaa, että kuvastoa työstettäessä usein käytetään myös tieteen käyttöön alunperin luotua visuaalista materiaalia, mutta siihen tässä kirjassa ei mennä. Tammi myös avaa tapoja miten sairautta kuvastavaan taiteeseen on suhtauduttu ja miten tehdä valokuvataidetta, joka keskustelee tieteen ja tieteen käyttöön tehdyn kuvaston kanssa. Miksi toinen kuva tuntuu epämiellyttävämmältä kuin toinen? Miksi jokin menee yli? 

Kirja on laaja paketti aihepiirin historiaa ja pohdintaa Maija Tammen omien taiteilijan työprosessien kuin valokuvateoriankin kautta. Kirja on mielenkiintoista luettavaa ja herättää kysymyksen myös taiteen ja tieteen tutkimusten lähtökohdista? Miten samoja aiheita voidaan tutkia niin erilailla ja mitä samoja metodeita kenties käytetään. Maija Tammen kuvat ovat kyös hyvin esillä ja kirja selkeä kokonaisuus spesiaalista aiheesta.

Maijan tammen töistä lisää hänen nettisivuillaan: http://www.maijatammi.com/#

Kustantaja: Aalto University

Kuvat: Maija Tammi

(Ylhäältä alas: Kuva sarjasta Leftover, Sick Photography -kansi/suunnittelu: Jesper Vuori, kaksi kuvaa sarjasta White Rabbit Fever )

 

Kommentoi

You must have Javascript enabled to use this form.