Asioita, joita ei ole olemassa

Ladataan...
Bluestocking

Toisinaan törmään termeihin, jotka särähtävät korvaan. Sanoilla rakennetaan maailmaa ja merkityksiä, joten sillä on väliä, miten niitä käytetään. Suositan jatkossa välttämään ainakin seuraavia:

 

Laiton pakolainen. Kansainvälisen oikeuden mukaan ei ole väliä, saapuuko turvapaikanhakija maahan paperittomana tai väärennetyllä henkilöllisyystodistuksella. Pakolaista voivat vainota myös oman maan viranomaiset, jolloin passin saaminen voi olla mahdotonta. Kukaan ei ole laiton. Ei myöskään paperittomana.

 

Sukupuolenvaihdos. Sukupuoltaan lääketieteellisesti ja juridisesti korjaava henkilö ei ‘vaihda’ sukupuoltaan. Oikea termi on sukupuolenkorjaus, millä tarkoitetaan prosessia, jonka seurauksena ihminen voi elää yhteiskunnassa omassa sukupuolessaan ja omana sukupuolenaan.

 

Biologinen sukupuoli. Sukuelimet eivät määritä sukupuolta. Kromosomiyhdistelmiä on enemmän kuin XX ja XY. Aivokuvasta ei voi päätellä ihmisen sukupuolta. Siinä, missä 1950-luvulla ajateltiin sosiaalisen sukupuolen rakentuvan oletetun biologisen perustan päälle, osoitti 1990-luvun poststrukturalismi myös biologisen sukupuolen olevan kielellinen konstruktio, sillä myöskään biologiset tekstit ja diskurssit eivät ole sosiaalisista merkityksistä vapaita tai tieteellisesti objektiivisia alueita. Biologisesta sukupuolesta puhuminen onkin useimmiten cis-seksististä ja ulossulkevaa, sillä se perustuu oletukseen kahdesta sukupuolesta. Sukupuolia on kuitenkin enemmän kuin kaksi.

 

Käänteinen rasismi. Vaikka valkoisesta ihmisestä tehtäisiin oletuksia perustuen valkoisuuteen, ei kyse ole rasismista, koska valtasuhteet ja historia.

 

Womansplainaus. Vaikka nainen puhuisi miten alentuvasti tai pitkällisesti, womansplainaus ei ole termi, koska valtasuhteet ja historia.

 

Tyttöjen Kinder-muna. Olin repiä pelihousuni kun törmäsin pääsiäisenä (huom: vuonna 2017) kyseiseen innovaatioon. Kyllä ei ole suklaalla sukupuolta. Tuotekehittäjät, skarpatkaa!

 

Bluestocking Facebookissa!

Share
Ladataan...

Kommentit

Naislaif
Naislaif

Kiitos huomiosta; valtasuhteet ja historia, jotka muovaavat käytettyä sanaa ja sen sisältöä. 

Kyllä kaikkiin, paitsi tuohon biologiseen sukupuoleen.

Biologinen sukupuoli (engl. sex) ei ole sosiaalinen rakenne, sosiaalinen sukupuoli/sukupuoliroolit (gender) on. Biologinen sukupuoli ei yksin määrittele tietenkään yksilön identiteettiä tai kenenkään tapaa ilmaista (tai olla ilmaisematta) sukupuoltaan, mutta biologinen sukupuoli on konkreettinen fakta jonka olemassaolon kieltäminen on postmodernistista hapatusta kummallisimmillaan - sori. Tietysti biologisen sukupuolen määrittely on hankalaa koska yksilöissä on valtavia eroja - esim mainitsemasi kromosomipoikkeamat, mutta kaiken määrittely on hankalaa (kts. empirical cluster).

Biologisen sukupuolen merkitys puolestaan on sosiaalinen konstruktio. 

Biologisen sukupuolen kieltäminen tekee myös hallaa feminismille, sillä naisten alisteinen asema kautta historian perustuu nimenomaan sille, että (biol.) naissukupuoli on nähty heikompana, likaisempana ja huonompana. Tämäkään ei poista sitä seikkaa, että biologinen sukupuoli ei vastaa aina henkilön omaa identiteettiä tai että sillä olisi mitään väliä muuta kuin ehkä lääkärissä käydessä. Naissukupuolta on aina alistettu heidän kehollisuutensa tähden - oli kyse sitten siitä, että tyttövauvoja abortoidaan, tyttölapsilta evätään samoja mahdollisuuksia, poliitikot kiistelevät siitä onko naisilla oikeus ehkäisyyn ja turvalliseen perhesuunnitteluun. 

Se, että myöntää biologisen sukupuolen olevan biologinen fakta ei tarkoita etteikö biologiastaan huolimatta tai ei-binäärisestä identiteetistään huolimatta kohtaisi seksismiä ja syrjintää, jota varman väistämättäkin kohtaa jos ei esitä niitä sukupuolirooleja joita yhteiskunta olettaa sinun esittävän oletetun sukupuolesi takia. 

Minja Koskela
Bluestocking

Niin no siis merkityksestähän tässä nimenomaan olikin kyse - että myös ns. biologinen merkityksellistyy sosiaalis-kulttuurisessa todellisuudessa. Jolloin sen essenssi on myös sosiaalinen konstruktio eikä palautettavasti "puhtaasti" biologiaan. Muuten toteaisin, että semisti nihkeetä viitata "postmodernistiseen hapatukseen" kun just sillä hapatuksella on ollut suhteellisen merkittävä rooli koko feminismin ja ylipäänsä sukupuolen käsitteellistämisen näkökulmasta. Ihan ylipäänsä olen hämmentynyt siitä vimmasta, jolla biologisen sukupuolen olemassaoloa halutaan perustella, kun se kuitenkin pääsääntöisesti johtaa ainoastaan sosiaalisen binäärijärjestelmän ylläpitoon, mikä taas ei palvele ketään.

Sitten olisi hyvä mainita, että kyse on biologisen sukupuolen oleellisuuden turha korostaminen ja todellinen merkityksettömyys ihmisestä henkilönä. Jatkuvasti nimittäin kuulee ja lukee sanottavan että biologinen sukupuoli on sosiaalinen rakenne tai että kieltää biologian olemassaolon, mikä on yhtä arveluttavaa kun sanoisi maata litteäksi. 

Se, että biologisen sukupuolen olemassaolon tiedostaa ei mielestäni ole mikään yksisuuntainen tie sukupuolibinäärin vahvistamiseen. On eri asia väittää, että biologia määrittelee sukupuolesi, joka määrittelee sinut ihmisenä, kuin todeta että biologia perustuu empiirisiin faktoihin ja määrittelee yksilöissä tiettyjä ominaisuuksia, piste. Ei sivulausetta ihmisen kyvyistä, haluista tai identiteetistä.

Mikäli biologinen sukupuoli ei olisi tosiasia, ei meillä olisi tarvetta feminismille tai tasa-arvoiselle sukupuolipolitiikalle koska silloin sukupuolisyrjintääkään ei olisi. Joten siltä kannalta ymmärrän, mitä tarkoitat kun sanot ettei biol. sukupuolen olemassaolo palvele ketään, mutta olen myös sitä mieltä ettei tiettyjen tosiasioiden kieltäminen myöskään palvele ketään. Ihmisiä, eritoten naisia, syrjitään jatkuvasti nimenomaan biologian perusteella, ja koen että väittämä ettei biologista sukupuolta ole olemassa on myös tämän syrjinnän kieltämistä. 

(ja mä en vaa oo postmodernismin ystävä, mut sellasta se on.)

Minja Koskela
Bluestocking

"Mikäli biologinen sukupuoli ei olisi tosiasia, ei meillä olisi tarvetta feminismille tai tasa-arvoiselle sukupuolipolitiikalle koska silloin sukupuolisyrjintääkään ei olisi."

Tää ei musta vaan toimi. Kyse ei musta ole siitä, että biologia sinänsä määrittäisi syrjinnän, vaan siitä, että biologinen on merkityksellistynyt sosiaalisessa todellisuudessa, jolloin sille on ikään kuin annettu sukupuoli. Meillä on tarvetta feminismille muun muassa siksi, että biologisen oletuksen pohjalta on olemassa eksklusiivinen ja binäärinen sukupuolisysteemi, joka vaikeuttaa esimerkiksi transihmisten ja muunsukupuolisten elämää. Ja just tämän takia musta olisi ihan hyvä olla vähän kiinnostunut postmodernismista tai ainakin antaa arvo sille, miten se on pystynyt käsitteellistämään asioita ja toisaalta purkamaan essentialistisia oletuksia vaikkapa just siitä sukupuolesta. Kiitos anyway sun kommenteista ja keskustelusta!

Ihmisen kromosomisto on samanlainen biologinen fakta kuin vaikkapa silmien väri. On kyseenalaista, missä määrin on mielekästä erotella ihmisiä edes tutkimusmielessä tällaisten ominaisuuksien suhteen, ja vähän niin kuin ihonvärin kanssa, pidettävä mielessä myös historialliset ja sosioekonomiset seikat. Työelämä suosii syystä tai toisesta (historia, kapitalismi, kulttuuri) maskuliinisina pidettyjä ominaisuuksia feminiinisten yli, lisäksi sosiaaliseen sukupuolirooliinsa huonosti istuvia yksilöitä oudoksutaan herkästi. Uskon kuitenkin vahvasti, että kaikilla aloilla olisi oikeasti käyttöä kaikenlaisille ihmisille, ja sellaiset käytännöt, jotka sulkevat heti kättelyssä suuren osan ihmisistä pois joko aitojen persoonallisuuspiirteiden tai pelkkien stereotypioiden vuoksi, ovat haitallisia, tästä esimerkkinä  työpaikat, jossa kaikilla on tyttökalenteri seinällä ja tauoilla kerrotaan seksistisiä ja rasistisia vitsejä. Vika on tavoissa, ei muissa kromosomistoissa. Hyvä alku olisi sukupuolierottelun purkaminen kouluista.

Oon eri mieltä monessa asiassa.

En itse sanoisi pakolainen, vaan turvapaikanhakija. On totta että passin saaminen on voinut olla mahdotonta, mutta siinä vaiheessa kun on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen, on laittomasti maassa. Eli laiton turvapaikanhakija.

Silloin kun nainen/mies vaihtaa sukupuoltaan vastakkaiseksi sukupuoleksi, mielestäni hyväksyttävä termi on sukupuolenvaihdos, koska siinä kirjaimellisesti vaihdetaan sukupuolta. Mielestäni termi sukupuolenkorjaus ei myöskään ole väärä, molemmat käy.

Sukuelimet määrittää biologisen sukupuolen. Se on fakta. Sukuelimet eivät määritä seksuaalisuutta eikä sukupuoli-identiteettiä. Kun menee lääkärille, ei siihen sukupuoli kohtaan rastiteta että olet nainen jos sulla on peni(ellet ole hermafrodiitti, jolloin raksitat molemmat).

Käänteinen rasismi. On se myös rasismia ihan yhtä lailla tehdä oletuksia valkoisesta ihmisestä perustuen valkoisuuteen.

Womansplainaus. Mielestäni sekin on ihan hyväksyttävä termi, koska mansplainauskin on. Vaikka miehet harrastavat sitä enemmän, niin kyllä naisetkin osaavat sen.

Sukuelimet eivät määritä sukupuolta! Yleisimmin toki lapsen ulkoiset sukuelimet ovat kehittyneet niin, että vastasyntyneestä voidaan tehdä sukupuolioletus, joka vastaa ns. sukupuolikromosomia, joka puolestaan ei myöhemminkään ole ristiriidassa henkilön oman kokemuksen sukupuolestaan kanssa. On kuitenkin myös mahdollista, että ulkoiset ja sisäiset sukuelimet ovat ristiriidassa keskenään, kromosomiston kanssa tai henkilön kokemuksen sukupuolestaan kanssa. Kaikki nämä ovat lääketieteellisesti tunnustettuja seikkoja. Koska kuitenkin sukupuolen määritys tapahtuu siten ja silloin kuin se tapahtuu historiallisista syistä, jopa lääketieteen käytännöt ja lainsäädäntö ovat jälkijunassa suhteessa varsinaiseen tutkimustietoon ja asiantuntijoiden suosituksiin. Ainakaan Suomessa ei ole olemassa sukupuolenvaihdosleikkauksia, vaan ainoastaan sukupuolidysforiasta kärsivien henkilöiden sukupuolen korjauksia tehdään. Pitäisi olla vielä joustavammin mahdollista korjata vain sosiaalinen ja juridinen sukupuoli ilman leikkauksia tai sterilointia. 

Intersukupuolisten sukupuoli on "korjattu" ennen vastasyntyneenä, eli lähinnä helppouteen perustuen määritetty ulkoapäin sukupuoli, joka ei välttämättä vastaa heidän kromosomistoaan tai tulevaa kokemusta omasta sukupuolestaan. Pitäisikö heidän siis mielestäsi ruksittaa "nainen"(helpompi "korjaus"suunta yleensä) vai molemmat (joka käsittääkseni vastaa todella harvan ihmisen kokemusta)? Vai olisiko kohtuullista, että olisi vaihtoehdot muu tai määrittämätön?

Käänteimen rasismi ei ole määritelmällisesti mahdollista. Ennakkoluulot valta-asemassa olevia kohtaan eivät ole rasismia. 

Mansplainaus ja richplainaus ovat valtarakenteisiin liittyviä termejä myös, eikä ole mielekästä kutsua mitä ikinä womansplainaukseksi halutaan kutsua tällaisella selkeästi mansplainaukseen viittavalla sisartermillä. 

Lisäksi turvapaikanhakija on laillisesti maassa, kunnes kielteinen turvapaikkapäätös saa lainvoiman (eli päätöksestä ei saa enää valittaa) tai maasta poistamispäätös tulee täytäntöönpanokelpoiseksi, jolloin henkilö myös lakkaa olemasta turvapaikanhakija. Pakolaisstatuksen saa, kun turvapaikkahakemus hyväksytään, eli pakolainen on aina laillisesti maassa (lisäksi tulee vielä ottaa huomioon mahdollisuus, että Suomi tai suomalaiset viranomaiset rikkovat kansainvälisiä sopimuksia, eivätkä myönnä pakolaisstatusta henkilöille, joille se kuuluu).

Laittomasti maassa oleskeleva tarkoittaa ulkomaalaisen maassa oleskelua ilman siihen tarvittavaa voimassaolevaa lupaa, laillisesta oleskelusta on säädetty ulkomaalaislaissa.

"On kuitenkin myös mahdollista, että ulkoiset ja sisäiset sukuelimet ovat ristiriidassa keskenään, kromosomiston kanssa tai henkilön kokemuksen sukupuolestaan kanssa".

-Mainitsemasi esimerkit kaikki liittyvät intersukupuolisuuteen, paitsi "henkilön kokemuksen sukupuolestaan". Se on sukupuoli-identiteetti, miten pään sisällä oman identiteettinsä kokee olevan. 

"Intersukupuolisten sukupuoli on "korjattu" ennen vastasyntyneenä, eli lähinnä helppouteen perustuen määritetty ulkoapäin sukupuoli, joka ei välttämättä vastaa heidän kromosomistoaan tai tulevaa kokemusta omasta sukupuolestaan. Pitäisikö heidän siis mielestäsi ruksittaa "nainen"(helpompi "korjaus"suunta yleensä) vai molemmat (joka käsittääkseni vastaa todella harvan ihmisen kokemusta)? Vai olisiko kohtuullista, että olisi vaihtoehdot muu tai määrittämätön?"

-Molemmat, tai vaihtoehtoisesti tulisi lisäksi hermafrodiitti joka kattaisi kaiken muun. Muu ja määrittämätön olisi liian  epätarkkoja, ja moni varmasti erehtyisi laittamaan niihin sosiaalisen sukupuolensa biologisen sijaan. Lääkäreiden _täytyy_ tietää mitkä elimet jne sinulla on. Se, että ruksitat olevasi nainen lääkärin lappuseen, ei tarvitse tarkoittaa sinun kokevan olevan nainen. Kunhan sinulla vaan on vagina. Eri asia jos on lääkärikäynnin kannalta oleellista tietää että olet nainen joka kokee olevansa mies, niin sitten voi kirjoittaa lisätietoja.

"Käänteimen rasismi ei ole määritelmällisesti mahdollista. Ennakkoluulot valta-asemassa olevia kohtaan eivät ole rasismia. "

-Onko se ennakkoluuloa syrjiä ihmisiä ihonvärin takia? Kyllä. Tapahtuuko sitä myös valkoisille ihmisille? Kyllä. 

"Rasismia ovat sellaiset uskomukset ja toiminnot, jotka pohjautuvat ajatukseen ihmisryhmien perustavanlaatuisesta kulttuurisesta ja/tai biologisesta erilaisuudesta, ja jotka oikeuttavat ihmisryhmien negatiivisen kohtelun tällä perusteella".

Rasismiksi voidaan luonnehtia valta- ja alistussuhteita tuottavia ajattelu-, puhe-, ja toimintatapoja, joissa jonkun yksilön tai ryhmän (oletettu tai väitetty) ominaisuus, olipa se biologinen tai kulttuurinen, esitetään olemukselliseksi ja muuttumattomaksi.

"Mansplainaus ja richplainaus ovat valtarakenteisiin liittyviä termejä myös, eikä ole mielekästä kutsua mitä ikinä womansplainaukseksi halutaan kutsua tällaisella selkeästi mansplainaukseen viittavalla sisartermillä. "

- No ei ketään alkaisi mitä tahansa kutsumaan womansplainaukseksi, vain asioita jotka olisivat naisten harjoittamaa splainausta. Keksitkö itse  paremman vastaavan sanan naisille mansplainauksesta? Miksei voi vain käyttää womansplainaus?

"Pakolaisstatuksen saa, kun turvapaikkahakemus hyväksytään, eli pakolainen on aina laillisesti maassa".

-Tästä myönnän olleeni väärässä. En tiennyt, että täytyy olla myönnetty turvapaikka, ennenkuin voidaan sanoa pakolaiseksi. Väitän kuitenkin, että todella moni puhuu pakolaisista kun puhutaan henkilöstä, joka on paennut vieraaseen maahan peläten vainoa syntyperän, uskonnon, mielipiteiden tms. vuoksi. Terminä siis väärin sanoa "laiton pakolainen", mutta olen varma että jokainen ymmärtää mitä sillä haetaan takaa, ja tuskin ketään kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut ottaa hirveästi itseensä kun häntä kutsutaan laittomaksi pakolaiseksi.

Lääkärille tulee toki kertoa kaikki terveydentilaan liittyvät tiedot, sekä esim suvussa liikkuvat sairaudet. Intersukupuolisuus ja transsukupuolisuus ovat seikkoja, jotka luultavasti kannattaa aina kertoa lääkärille. Sukupuolen merkitys lääketieteellisesti liittyy kromosomistoon sekä hormonitoimintaan liittyviin sairauksiin. Toki on lääketieteellisesti merkittävää, onko henkilöllä kohtu, munasarjat tai eturauhanen vai ei, mutta se ruudun raksiminenhan ei suoraan kerro tätä. Ihminenhän ei välttämättä tiedä omaa kromosomistoaan ja kohduttomuuskin tai vastasyntyneenä tehty sukupuolen "korjaus" voi paljastua potilaalle vasta hedelmättömyyden syitä selviteltäessä. Myös sukupuoli-identiteetti on lääketieteellisesti merkittävä asia, josta on lääkärille hyvä kertoa, niin kuin meneillään olevat tai tehdyt sukupuolenkorjaushoidot ja -toimenpiteet. Lääkäri voi kuitenkin hoitaa monia vaivoja menestyksekkäästi ilman varmaa tietoa potilaan kromosomistosta, ja kyllä se anatomia tarvittaessa selviää viimeistään kuvantaessa tai hoitovaiheessa. Meillä voi olla vaikka mitä lääketieteellisesti merkittäviä anatomisia poikkeamia, jotka paljastuvat kenellekään vasta jossain magneettikuvassa. Joten en nyt tiedä kuinka tärkeä se vaginan olemassaolo on muulloin kuin gynekologisten tautien yhteydessä. 

Sukupuoliruutu pitää ruksia kuitenkin aika monessa muussakin paikassa kuin lääkärissä, eikä tälle ole mitään asiallista perustetta.

Kuten tuossa laittamassasi lainauksessakin sanottiin, rasismi määritelmällisesti tuottaa valta- ja alistussuhteita, joten valta- ja alistussuhteita tuottamaton henkilön tai ryhmän ominaisuuden esittäminen olemukselliseksi ja muuttumattomaksi ei ole rasismia (edes käänteistä).

 

Olen lisäksi sitä mieltä, että raksi ruutuun-sukupuoli pitäisi jättää lääketieteellisen tutkimuksen ulkopuolelle vähitellen. Eli jos halutaan tutkia kromosomiston vaikutusta sairastuvuuteen, tutkitaan sitten sitä, jos hormonien, niin tutkitaan sitä, jos sosiaalisen sukupuolen, niin tutkitaan sitä. Nythän nämä asiat menevät tuloksissa helposti sekaisin, jos tutkittujen henkilöiden kromosomisto ei edes ole selvillä.  Myöskään lääketieteellinen tutkimus ei (aina) ole sosiaalisten konstruktioiden ulkopuolella.

Menee jo sanat sekaisin,  piti kirjoittaa "Onko se RASISMIA syrjiä ihmisiä ihonvärin takia? KylläTapahtuuko sitä myös valkoisille ihmisille? Kyllä. "

On ja ei, ainakaan Suomessa. Muuallakin valkoihoisten "syrjinnässä" on yleensä kyse toimista muita syrjivien rakenteiden purkamiseksi.

Minusta on ongelmallista ajatella, että historia antaisi jollekin ihmisryhmälle suojan käyttäytyä eri säännöillä, tai ”maksaa takaisin”. Kansallisella tasolla mietin esimerkiksi Israelia ja Palestiinaa, miten kostoa ja väkivaltaa perustellaan omalla alistetulla historialla. Kuka sitten määrittelee, milloin tilit ovat tasan, ja millä perusteella?

Ja vaikka ei naisen jaarittelu womansplainausta olisikaan, on se ihan yhtä huonoa käytöstä kuin mansplainaus. Ellei väitä, että historia ja valtasuhteet antaisivat naisille oikeuden käyttäytyä muita kohtaan välinpitämättömämmin kuin mies.

 

Siitä varmaan ollaan samaa mieltä, että yhteisymmärrykseen ihmisten välillä tarvitaan dialogia. Ja sitä voi käydä vain samoilla pelisäännöillä, kohdellen kaikkia yhdenvertaisesti. Siis kaikkia.

Ei tietenkään historia anna mittään oikeutusta kostoon, mutta maissa, joissa on rotuerotteluhistoriaa, on aihetta esim kiintiöin tapahtuvaan syrjityn kansanosan yhdenvertaisuuden varmistamiseen,

Tuntuu vähän typerältä vääntää rautalangasta käsitteitä, joiden merkityksen itse kukin voisi tarkistaa vaikkapa aluksi Wikipediasta ennen kuin lähtee kommentoimaan niistä toisen blogitekstiin. Mutta: mansplainaus tarkoittaa sitä, kun mies selittää naiselle alentuvaan sävyyn jotakin huolimatta siitä, että kyseinen nainen saattaa tietää asiasta miestä enemmän, perustuen seksistiseen oletukseen, että mies tietää lähtökohtaisesti automaattisesti naista enemmän. Jos nainen selittää jotain miehelle  (tai naiselle) alentuvasti, kyse on alentuvuudesta ilman seksististä ulottuvuutta. Myös mies voi olla alentuva. Mutta vain naisiin voi suhtautua seksistisesti koska VALTARAKENTEET.

"On ja ei, ainakaan Suomessa. Muuallakin valkoihoisten "syrjinnässä" on yleensä kyse toimista muita syrjivien rakenteiden purkamiseksi."

- Kyllä ainakin itse olen todistanut rasismia valkoihoisia kohtaan myös Suomessa.

Ja vaikka ei naisen jaarittelu womansplainausta olisikaan, on se ihan yhtä huonoa käytöstä kuin mansplainaus. 

-Splainaus on kylläerittäin typerää käytöstä, tuli se sitten kenen tahansa suusta!

Suomessa ei ole mahdollista olla rasistinen valkoihoista kohtaan, edelleenkään ihonväriin perustuvat ennakkoluulot eivät ole rasismia, jolleivät ne liity alisteiseen asemaan. Suomessa valkoihoiset eivät ole tummaihoisiin nähden millään tavalla alisteisessa asemassa.

Nainen voi olla alentuva siinä missä mieskin, mutta ei seksistinen miestä kohtaan. Alentuva käytös ja puhe on varmasti ollut rasittavaa jo ennen mansplaining-termiä ja on sitä sen jälkeenkin.

Kommentoi

Ladataan...

Kommentointi on sallittu vain kirjautuneille käyttäjille.