Lily

Bloggaaja, näin merkitset kaupalliset yhteistyöt

Bloggaaja, näin merkitset kaupalliset yhteistyöt
Lukijan on voitava tunnistaa mainonta ensisilmäyksellä. Katso kolme neuvoa yhteistöiden merkitsemiseen.
Teksti

13.12.2018

Blogeissa tehtävät mainoskampanjat ja erilaiset kaupalliset yhteistyöt lisääntyvät jatkuvasti. Yhteistyöstä kertomisen tavat lukijoille ovat olleet melko kirjavia siksi, että yhteisiä käytäntöjä ei ole vielä ehditty luoda. Bloggaajat ovat tahoillaan ratkoneet asiaa monilla hyvillä tavoilla, mutta koko alan yhteinen linja on ollut päättämättä.

Käytännöt kuitenkin tarkentuvat koko ajan esimerkiksi bloggaajien työtä valvovien Kilpailu- ja kuluttajaviraston sekä Mainonnan eettisen neuvoston lausuntojen ansiosta. Lilyn toimitus kannattaa tätä lämpimästi, sillä blogiyhteistyöstä ja blogeissa esiintyvistä kaupallisista kampanjoista kertominen avoimesti edistää koko alan läpinäkyvyyttä, luotettavuutta ja uskottavuutta. Siksi kokosimme tähän juttuun asiaa koskevia ohjeita.

Tämä on yleinen ohjeistus yhteistöiden merkitsemisestä blogeissa. Mainostajan tulee kuitenkin aina yhteistyöstä sovittaessa kertoa sinulle, miten yhteistyö merkitään asianmukaisesti.

Miksi yhteistyöt pitää merkitä?

Lukijan on voitava tunnistaa mainos tai kaupallinen yhteistyö mainokseksi ensisilmäyksellä. Kuluttajansuojan toteutumiseksi markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi yhteistyön kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinointia toteutetaan. Kun yhteistyöt on merkitty asianmukaisesti, lukijat eivät koe tulleensa huijatuiksi. Tutkimusten mukaan postausten tai videoiden kaupallisuudella ei ole negatiivista merkitystä, mikäli sisältö sopii kanavaan ja lukija kokee vaikuttajan olevan aidosti kiinnostunut tuotteesta.

Kaupallisen yhteistyön merkitseminen blogissa

Kaupallisista yhteistöistä tulee kertoa heti sisällön alussa selkeästi, tässä muodossa:

Kaupallinen yhteistyö: Mainostaja ja/tai tuotemerkki

Merkintä tulee olla heti otsikon jälkeen ennen ensimmäistä kuvaa ja leipätekstin alkua. Merkinnän tulee erottua muusta tekstistä esimerkiksi koon ja muotoilun avulla.

Lilyn blogeissa on WordPress-tekstieditorissa oma kohta, johon kaupalliset yhteistyöt merkitään. Kirjoita yhteistyökumppanin nimi sille varattuun kenttään ja valitse yhteistyötä kuvaavin vaihtoehto. Näin yhteistyöstä tulee merkintä heti postauksen alkuun sekä Lilyssä oleviin erilaisiin nostopaikkoihin esimerkiksi etusivulle. Tekstiä ei siis kirjoiteta erikseen postauksen alkuun, vaan työkalu luo sen automaattisesti.

Tätä merkintää on käytettävä silloin, kun olette mainostajan kanssa sopineet tuotteen näkyvyydestä blogissasi – eli silloin, kun saat postauksesta korvaukseksi rahaa tai olet vastaanottanut tuotteen sillä ehdolla, että lupaat tuotteelle näkyvyyttä.

Huom! Pohjoismaiden kuluttajanviranomaisten linjauksen mukaan mainonnaksi voidaan lukea tapaukset, joissa sinä tai mainostaja olette pyrkineet hyötymään blogisi, tubekanavasi tai somekanaviesi näkyvyydestä ja olet vastaanottanut tuotteita tai muita etuja, joista mainitset kanavissasi. Sillä ei ole väliä, onko sopimus suullinen, kirjallinen tai niin sanotusti hiljainen, vaan yhteistyössä syntyneet sisällöt pitää aina merkitä kaupalliseksi yhteistyöksi.

Esimerkki 1: Olet ottanut hotelliin yhteyttä, kertonut pitäväsi blogia ja sopinut, että saat yöpyä hotellissa ilmaiseksi. Mikäli kirjoitat hotellista ja siellä yöpymisestä, tulee postaus merkitä kaupalliseksi yhteistyöksi.

Esimerkki 2: Asiakas ottaa yhteyttä sinuun ja tarjoaa alennusta materiaaleista, joita tarvitset kotisi remonttiin. Mikäli otat alennuksen ja tuotteet vastaan ja kirjoitat niistä myöhemmin blogissasi, tulee postaus merkitä kaupalliseksi yhteistyöksi.

Tuotenäytteet ja -lähetykset

PR-yhteistyötä on esimerkiksi tuotenäyte, jonka saat ilman oletusta näkyvyydestä blogissasi. Jos olet saanut tuotenäytteen, etkä ole sopinut näkyvyydestä, eikä kukaan ole luvannut maksaa näkyvyydestä, et ole velvoitettu tekemään postausta siitä. Voit kuitenkin halutessasi kirjoittaa tuotteesta. Tällöin riittää, että tästä mainitaan postauksen yhteydessä, esimerkiksi näin:

Tuote X saatu blogin kautta yritykseltä X

Affiliate-linkit

Selkeää mainosmerkintää on käytettävä myös silloin, kun saat korvauksen siitä, että lisäät postaukseen, videon kuvaustekstiin tai muuhun vastaavaan nostoon kaupallisen linkin, joka ohjaa esimerkiksi yrityksen verkkokauppaan tai saat muutoin rahallista hyötyä siitä, että ohjaat seuraajasi mainostajan sivuille tai kanavaan. Merkitse postaukseen maininta mainoslinkeistä heti sisällön alkuun otsikon jälkeen näin:

Sisältää mainoslinkkejä*

Lilyn blogeissa mainoslinkeistä (kuten muistakin kaupallisista yhteistöistä) kerrotaan WordPressistä löytyvällä työkalulla. Kirjoita yhteistyökumppanin nimi sille varattuun kenttään (ks. kuva yllä) ja valitse Sisältää mainoslinkkejä -vaihtoehto.

Jokaisen mainoslinkin yhteyteen tulee laittaa merkintä (*) mainoslinkin tunnistamiseksi.

Lue lisää

Kommentoi »