Kun vanhemmalta viedään oikeus suojella omaa lastaan

Kirsikan lifestyle on hyvänmielen blogi, ja sellaisena se pääsääntöisesti tuleekin jatkamaan. Tänä sunnuntaina mennään kuitenkin astetta syvempiin vesiin, sillä tämä aihe ansaitsee oman paikkansa myös täällä.

Isänpäivä. Miten paljon tunteita tuohon päivään sisältyykään. Onnea sinulle, joka sait tätä päivää juhlia lastesi ympäröimänä. Tänään ajatukseni ovat erityisesti sinun luonasi isä, joka syystä tai toisesta et saa olla mukana lastesi elämässä.  Miten raastavaa sen täytyy olla. Toivotan sinulle voimia tuleviin vuosiin. Tällä postauksella haluan tuoda esiin isän roolia eron jälkeen. On eroja, jotka sujuvat hyvässä hengessä, ja sitten on se toinen ääripää, jonka tässä kohtaa haluan ottaa esille.

Ihannetapauksessa lapsi saa vanhempien eron jälkeen tavata molempia vanhempiaan yhtä paljon. On kuitenkin tapauksia, joissa se toinen vanhempi tekee kaikkensa hankaloittaakseen tai jopa estääkseen tapaamiset toisen vanhemman kanssa. Tässä yhteydessä haluan ottaa esille ilmiön nimeltä vieraannuttaminen, jota hyvin yleisesti esiintyy vaikeiden avioerojen yhteydessä.

Vieraannuttamisella tarkoitetaan vanhemman käyttäytymistä erotilanteessa siten, että lapsen ja toisen vanhemman vuorovaikutussuhde olennaisesti vaikeutuu ja joissakin tapauksissa katkeaa kokonaan. Prosessi tapahtuu tilanteissa, jossa eroa on edeltänyt vieraannutetun vanhemman ja lapsen normaali ja tunnesävyltään myönteinen suhde eikä mikään viittaa esimerkiksi siihen, että vanhempi olisi lapselle vahingoksi. Taustalla on useimmiten katkeruus ja viha eron toista osapuolta kohtaan.

Lapsen vieraannuttaminen toisesta vanhemmasta on sitä, että toinen vanhempi tietoisesti estää tai yrittää estää lapsen ja lapsen toisen vanhemman kiintymyssuhteen syntymistä, kehittymistä ja jatkumista. Tämä voi tapahtua niin henkisesti kuin konkreettisesti ja yleensä se sisältää molemmat keinot. Toimintatavoissa on tunnistettavissa kaikki väkivallan, kiusaamisen ja pahoinpitelyn tunnusmerkit. Sen seurauksena lapselle aiheutuu tavalla tai toisella loppuelämäkseen henkisiä vaurioita. Lapsen vieraannuttaminen toisesta vanhemmastaan on siis lapseen kohdistuvaa väkivaltaa ja siten rikollista toimintaa. Sen tulisi olla rikoksena rangaistava teko.

Alla olevasta linkistä pääset tarkemmin  tutustumaan tähän ilmiöön.

http://www.mansnerus.com/artikkelit/huoltajuus_kiistat.html

Käytännössä vieraannuttaja vie osan lapsen identiteettiä estämällä tai hankaloittamalla lapsen yhteyttä toiseen vanhempaan.  Kaiken keskiössä pitäisi olla lapsen, joka jää yksin omien ajatustensa kanssa. Lapsen ei koskaan tulisi joutua valitsemaan vanhempien välillä, vaan lapsella on oikeus molempiin vanhempiin

Niin karulta kuin tämä kuulostaakin niin, ei ole olemassa mitään tahoa, joka oikeasti suojelisi lasta tai toimisi lapsen edun mukaisesti.  Ei ole myöskään mitään rajaa sille, miten paljon vieraannuttaja vanhempi voi halutessaan hankaloittaa toisen vanhemman elämää. Tämä kaikki tapahtuu viranomaisten hyväksynnällä. Mikä on lastensuojelun ja viranomaisen rooli tässä? Viranomaisilla on valtaa, mutta ei riittävästi rohkeutta puuttua tilanteeseen.  Pelätään sen oman aseman puolesta niin paljon, että ainoa keino on vaan levitellä käsiä. Sen sijaan lähdetään mukaan isän kiusaamiseen ja nöyryyttämiseen. Todellisuudessa viranomaiset näin toimimalla mahdollistavat äidin harjoittaman kiusan teon, joka äärimmilleen vietynä on  lapsen vieraannuttamista toisesta vanhemmasta ja tämän puolen suvusta.

Pieni vinkki, sinulle, joka olet taustalla ja kuulet mitä värikkäämpiä tarinoita siitä toisesta osapuolesta. Kyseenalaista se, mitä kuulet. Se, joka eniten pitää meteliä, usein näin tehden peittelee omaa toimintaansa.

Tämä postaus ei ole julkinen kannanotto mihinkään yksittäistapaukseen, vaan haluan tällä postauksella lisätä ihmisten tietoisuutta ilmiöstä nimeltä vieraannuttaminen. Suomessa  vieraannutetaaan vuosittain 900 lasta toisesta vanhemmastaan.

Tämä päivä on juuri sinun isä. Onnea omalle isälleni ja lasteni isälle. Onnea myös niille, jotka eivät syystä tai toisesta saa olla mukana lastensa elämässä, vaikka haluaisivatkin sitä palavasti. Ajatuksissani olet myös sinä, joka toivoisit kokevasi tämän päivän. Tänä päivänä sytytän kynttilän teille kaikille. 

Kirsikka

perhe vanhemmuus
Kommentit (0)