Ihanat, kamalat ennakko-oletukset

Viime viikot ovat olleet aikamoisia. Tai no koko vuosi on ollut, mutta keskitytään nyt hetkeksi edeltäviin viikkoihin ja niistä heränneisiin ajatuksiin.

Epäilen ettei kukaan ole voinut välttyä uutisilta rapakon toiselta puolen koskien eräitä vaaleja. Henkilökohtaisesti olen seurannut ja seurasin vaaleja mielenkiinnolla, onhan se ollut ihan virkistävää vaihtelua jatkuviin tiedätte-kyllä-minkä viruksen uutisointiin.

Mutta ennen kaikkea olen pysähtynyt pohtimaan vaalien ympärillä pyörivän keskustelun dynamiikkaa. Ja sitä, miten ainakin oman somekuplani perusteella lopputuloksen olisi pitänyt olla aivan selvä. En tule tässä postauksessa käsittelemään kyseistä poliittista aihetta sen enempää, mutta koin viime viikon polttavan uutisaiheen olevan sivuamisen arvoinen asia puhuttaessa ennakko-oletuksista.

Mielessäni ovat pyörineet kyseisen tapahtuman johdosta muun muassa seuraavat asiat:

Miten paljon helpompaa on asettua seisomaan leiriin x ja huutaa vastaan leirille y kuin konkreettisesti astua puoliväliin. Miten edes valitsemme leirimme?

Miten helppoa on ajautua ennakko-oletusten ”uhriksi”, jumiutua omaan kuplaansa ja olla huomioimatta eriäviä mielipiteitä. 

Tässä postauksessa tulen käsittelemään ennakko-oletuksia, miten kyseiset vaikuttavat maailmankatsomukseemme ja miksi meidän on niin vaikeaa välillä luopua omasta kuplastamme. Lisäksi tulen pohtimaan miten negatiivisista, eikä hyödyllisistä ennakko-oletuksista voisi ehkä päästä eroon. Postauksen ajatukset ovat omaa pohdintaani ja listaan alle edeltävän postauksen tavoin linkkejä eri artikkeleihin mikäli haluatte perehtyä aiheeseen syvemmin. 🙂 Edelleen korostan olevani aivan keittiöpsykologi, en virallinen asiantuntija. 

Mitä ovat ennakko-oletukset? Mistä ne syntyvät?

Ennakko-oletukset syntyvät yleensä aiempien kokemusten, arvojen ja ympäristön pohjalta eli ovat monen asian summa. Usein emme tiedosta kyseisiä, kuin vasta näiden osoittauduttua vääriksi ja tämän mukanaan tuoman yllätyksen myötä. Luomme oletuksia aikalailla kaikesta, joihin meillä on jonkinlaista vertailukohtaa – ihmisistä, materiasta, tapahtumista ja niin edelleen.

Huomioitavaa on, että sosiaalisen median kautta vertailukohtia on useampia. Näin keittiöpsykologina voisin heittää ennakko-oletustemme vahvistuvan oman some-kuplamme sisällä. Parhaimmassa tapauksessa maailmankatsomuksemme toki laajentuu, kun meillä on mahdollisuus laajempaan tiedonsaantiin. Mutta se onko tuo tietämys ainoastaan kohdennettua, yhtä näkökulmaa tyrkyttävää ja valintojamme ohjailevaa on oma keskustelunsa 😉

Annan nyt esimerkin ennakko-oletuksista omasta elämästäni; noin 8 vuotta sitten sen aikainen tuttuni rohkaistui kertomaan minulle, että oli ulkokuoren perusteella ajatellut minun olevan varsinainen prinsessa. Mutta sitten olin avannut suuni ja kääntänyt hänen odotuksensa päälaelleen. Sitä en tiedä oliko tämä kohteliaisuus vai ei, jokainen päättäköön asian itse – ei juututa siihen sen enempää… 😀

Ennakko-oletusten haasteet

Parhaimmillaan ennakko-oletukset siitä, mitä tulee tapahtumaan jos toimimme tietyllä tavalla, kannustavat meitä jatkamaan ja saavuttamaan haluamamme. Ennakko-oletukset muovaavat maailmankuvaamme, suojelevat meitä niin hyvässä kuin pahassa ja todennäköisesti myös vahvistavat meille tärkeitä arvoja.

Ennakko-oletukset ovat ongelmallisia, mikäli oletamme jotain tapahtuvan ilman konkreettista syytä ihan vain koska – noh uskomme niin. Heitetään kärjistetty ja todella yksinkertaistettu esimerkki – menneisyydessä punahiuksinen nainen puhui selkäsi takana sinusta pahaa ja tiedostamatta oletat kaikkien punahiuksisten naisten olevan kaksinaamaisia. Vaikka eihän hiusten väri tai sukupuoli tee kenestäkään automaattisesti samanlaista – kyseessä on siis ainoastaan oletus, joka perustuu aiempiin kokemuksiin.

Onkin siis huomattava ero oletusten ja mahdollisen todellisuuden välillä. Haluan nostaa tässä kohtaa esille vetovoiman lain. Vetovoiman lain mukaan, jos haluamme, ajattelemme ja visualisoimme jotain tiettyä asiaa tarpeeksi intensiivisesti elämäämme, tulee se tapahtumaan. Tämä ajatus yksinään voi johtaa harhaan ja aiheuttaa pettymyksen. Henkilökohtaisesti uskon vetovoiman lain perustuvan vahvasti siihen, että mitä enemmän tiettyä asiaa ajattelemme ja sitä haluamme, sitä todennäköisemmin teemme töitä sen eteen ja/tai olemme avoimempia asioille. Harvoin siis mikään asia  putoaa nenämme eteen tai tapahtuu ainoastaan ajatuksemme pohjalta, sohvalla istuen. Kyseinen laki kuitenkin auttaa oikein hyödynnettynä fokusoimaan ajatukset mahdollisuuksiin, eikä siihen miten ”huonosti” asiat sillä hetkellä ovat. Eli sinällään kyseinen kyllä toimii.

On myös tärkeää huomioida ennakko-oletusten vaikutus ympärillämme oleviin ihmisiin. Uskoisin, että meillä jokaisella on jokin omakohtainen kokemus hetkestä, jolloin olemme kokeneet jonkin unelmamme tulleen vähätellyksi toisen ihmisen toimesta. Esimerkiksi pohdittaessa jatko-opintoja, saattaa nuori kuulla, ettei kannata hakea alalle x koska siellä ei ole työpaikkoja ja tulevaisuudessa työllistyminen olisi vaikeaa. Sanomiset ovat usein seurausta sanojan kokemuksista ja maailmankuvista, eivätkä automaattisesti edusta absoluuttista totuutta. En tietenkään väitä, etteikö toisten mielipiteitä kannattaisi kuunnella, niissä kun usein on pala totuutta ja auttavat parhaimmillaan meitä tekemään parempia päätöksiä. Mutta pahimmillaan ja jatkuvana negatiiviset olettamukset saattavat murentaa muun muassa itseluottamusta. Kuka ei haluaisi kokea oloaan kannustetuksi?

Haluan nostaa näin tämän kohdan loppuun esille toteamuksen, jonka on kirjoittanut psykologian ja logopedian osaston tutkijatohtori Tuomas Leisti. Hän toteaa artikkelissaan seuraavasti;

”Ongelma ei siis ole niinkään tiedostamattomissa ennakko-oletuksissa tai siinä, miten teemme johtopäätöksiä saamastamme tiedosta, vaan siinä, kuinka vinoutunut se otos maailmasta on, johon suhteutamme saamamme tiedot päätöksentekotilanteessa”

Miksi ennakko-oletuksista on vaikeaa luopua?

Henkilökohtaisesti epäilen, että ennakko-oletuksista on haastavaa luopua koska ne ovat niin syvälle juurtuneita ja tiedostamattomia. Lisäksi itsensä kyseenalaistaminen on aina hieman pelottavaa – olenko ollut väärässä? Vaikka todellisuudessa harvoista asioista on olemassa mustavalkoinen oikea ja väärä. On silti haastavaa astua askel taaksepäin ja kyseenalaistaa omat ajatuksensa. Lisäksi useissa tapauksissa ennakko-oletuksiin saattaa liittyä ulkopuolinen paine ja oman kuplan miellyttämisen tarve. On vielä pelottavampaa olla eri mieltä, jos näkee riskin joutuvansa itselleen tärkeän ryhmän ”väärälle puolelle”. Huomioitavaa on, että on myös vaikeampaa kyseenalaistaa oletuksiaan jos ympärillä olevat ihmiset ainoastaan myötäilevät samaa näkemystä.

Yllä olevasta onkin hyvä siirtyä pohtimaan miten ennakko-oletuksista voisi päästä eroon, vai tarvitseeko näistä edes luopua 🙂

Miten (huonoista) ennakko-oletuksista voisi päästä eroon?

Mielestäni ennakko-oletuksia on niin hyvässä ja pahassa, eikä kaikista kannata päästää irti. Kuten yllä mainittu, parhaimmillaan ennakko-oletukset auttavat meitä tekemään enemmän itsellemme ominaisia päätöksiä, suojelevat ja estävät meitä toistamasta vanhoja ”virheitämme” . Toki joskus on pakko testata muutaman kerran, ennen kuin hyväksyy ettei tietyllä tavalla ehkä kannata toimia 😉

Ennakko-oletukset ovat inhimillisiä ja niitä kannattaa tarkastella paitsi kriittisesti myös uteliaisuudella sekä lämmöllä – mitä voisin oppia itsestäni ja muista?

Lukemani perusteella voisin todeta seuraavien kohtien olevan hyödyllisiä, jos haluaa ennakko-oletuksiin uutta perspektiiviä;

x Ota askel henkisesti taaksepäin.
Tarkastele asiaa niin sanotusti ulkopuolisin silmin. Jos esimerkiksi ennakko-oletuksesi kohdistuu ihmiseen, jonka olet tavannut vain kerran, kannattaa kysyä itseltään mistä tunne johtuu. Vastaako hän jotain toista menneisyytesi ihmistä?

x Keskustele.
Jos oletuksesi kohdistuu ihmiseen ja pystyt sanomaan kyseisen positiivisessa/lempeässä sävyssä, puhu siitä vaikka ihan kyseisen henkilön kanssa. Hieman kuin minulle sanottiin 8 vuotta sitten, että ulkokuoreni johdatti harhaan. Tämä on haastavaa ja sanat toki kannattaa asetella niin, ettei löydä itseään keskeltä sotarintamaa (ellei siis sitä juuri halua, itse en juuri kyseisestä nauti).

x Hahmota, nouseeko ennakko-oletuksesi sosiaalisista normeista.
Ajatukset kuten ”nainen tekee kotityöt ja hoitaa lapset”, ”mies korjaa auton ja on heikko jos itkee” ja ”ylityöt kertovat ahkeruudesta” ovat usein sidottuina eri aikakausien kulttuuriin, eikä tämä tarkoita että olettamukset olisivat relevantteja enää tänä päivänä.

x Ymmärrä, että ainoa kenen tekemiseen voit vaikuttaa, olet sinä itse.
Ihmiset eivät ole robotteja, jotka voi ohjelmoida toimimaan oman mielen mukaan – näin ollen emme koskaan voi tietää 100% miten toinen tulee reagoimaan tai toimimaan.

x Ole armollinen.
Itsellesi ja muille. Anna itsellesi lupa olla väärässä.

**************************************

Loppuun sovitusti artikkeleita, joita suosittelen vilkuilemaan:
The Psychology Today – The Psychology Of Expectations
Forbes – 8 Unrealistic expectations that will ruin you 
Elä Paremmin – Vetovoiman laki ja miksi siihen ei kannata luottaa
Mielen Ihmeet – Liian korkeissa odotuksissa piilee vaara
Huffpost – The problem with expectations

**************************************

Näihin ajatuksiin, näihin tunnelmiin – lempeää viikkoa kaikille! Itse suuntaan herra aviomiehen kanssa nyt omista ennakko-oletuksistani huolimatta Motonetiin… hakemaan jotain, mitä en edes itse tiedä. 😀

xx Krista

Nyt soi: Ben Platt – Grow as we go

Lue myös:
Tunteista kauhein on… kateus?
Hyvä, paha ja some

Hyvä, paha ja some osa 2

hyvinvointi mieli syvallista ajattelin-tanaan
Kommentit (2)
 1. vilhelmiina hellstén
  10.11.2020, 19:15

  ”noin 8 vuotta sitten sen aikainen tuttuni rohkaistui kertomaan minulle, että oli ulkokuoren perusteella ajatellut minun olevan varsinainen prinsessa.”

  Voi Krista. Minustakin luultiin samaa aina lukioon saakka kunnes todistin olevani aivan jotain muuta. Luultiin ehkä siksi, koska blondi, koska tykkään kikatella ja nauraa, koska pidin pukeutumisesta ja vaatteiden stailaamisesta ja vaatteilla leikittelystä. Pidän edelleen, mutta en voi mitenkään mieltää itseäni prinsessaksi saatika hienohelmaksi! Pidän yhtä paljon mudassa möyrimisestä kuin laittautumisesta aina kun sen aika on. Ymmärrät varmaan mitä haen takaa, noh, anyways! 😄 Kuka edes määrittää, mikä tai ketkä ovat niitä ja noita. Ihminen on sekä että, ei mielestäni joko tai – me ollaan monipuolisia ja muuttuvia olentoja.

  Hyvä kirjoitus❤️

  Hah toi Motonet! Ihan miesten paratiisi (olen nähnyt ja kuullut sen olevan sellainen), paitsi mitä nyt itsekin olen löytänyt sieltä itseni muutamaan otteeseen…..😄

  1. Ihana Vilhelmiina <3 Ollaankohan me eletty sama elämä eri ihmisenä, mua ihan naurattaa (ja hyvällä tavalla puistattaa) miten samanlaisia kokemuksia meillä on ollut! Ihan mahtavaa 🙂

   Ennakko-oletuksien osalta parasta on, kun joku osoittaa ne positiviisella tavalla aivan vääräksi. Helposti sitä itsekin hairahtuu laatikkomaiseen ajatteluun, tosin mitä vanhemmaksi tulee sitä harvemmin tätä tapahtuu. Todellisuudessa meistä kukaan ei ole ”yhden laatikon tyyppi” niin kuin sanot, ihmiset muuttuu. Mutta toki luokittelu on täysin ymmärrettävää – on jotenkin helpompi hahmottaa niinkin isoa kokonaisuutta kuin universumi, kun on joitain olettamuksia joihin voi nojata.

   No johan meni filosofiseksi! Mutta Motonetistä vielä, että se kyllä kummasti vetää herra aviomiestä puoleensa. Toki sieltä itsellekin aina jotain ihmeteltävää löytyy 😀

   Aurinkoa marraskuuhun <3

Rekisteröitymällä Lilyyn kommentoit kätevämmin ja voit perustaa oman blogin. Liity yhteisöön tästä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät merkitty *