Isänpäivä Radio Helsingin Ruokatunnilla

Isyyspakkaus

Hei, ketkäs ne siellä isin takana kurkkivat? Nehän ovat Meri-Tuuli Lindström, Pipsa Hurmerinta ja Serko Rantanen!

Olimme BW-ravintoloiden keittiöpäällikkö Serko Rantasen kanssa vieraana Radio Helsingin Ruokatunti-ohjelman isänpäiväviikon jaksossa. Keskustelimme Meri-Tuulin ja Pipsan kanssa mm. isyydestä, ruoasta ja isistä keittiössä.

Ohjelma lähetettiin jo tiistaina, mutta onneksi jakso on kuunneltavissa myös Radio Helsingin sivuilla podcastina: https://www.radiohelsinki.fi/podcast/36771/?Ruokatunti+vietettiin+isien+seurassa.

"Ruo­ka­tun­ti-oh­jel­man tiis­tain pu­heen­ai­hee­na oli lä­hes­ty­vän isän­päi­vän kun­niak­si isät keit­tiös­sä. Stu­dios­sa vie­rai­li kak­si isää, BW-Res­tau­rant­sin keit­tiö­pääl­lik­kö ja Isät kok­kaa –kir­jan toi­nen kir­joit­ta­ja Ser­ko Ran­ta­nen se­kä suo­sit­tua Isyys­pak­kaus-blo­gia kir­joit­ta­va Tom­mi Koi­vis­to.

Oh­jel­mas­sa kuul­tiin, min­kä­lai­sia ruo­kia mie­het kok­kaa­vat mie­lui­ten ko­ti­keit­tiös­sä. En­tä jos ei osaa teh­dä ruo­kaa, mis­tä aloit­taa? Mit­kä ovat pom­min­var­mo­ja ruo­kia, jois­sa ei voi mo­ka­ta? Mit­kä ruoat pe­las­ta­vat kii­rei­sen päi­vän ja on­ko pöy­däs­sä ti­laa ei­nek­sil­le? En­tä mi­ten kok­kaa­mi­nen las­ten kans­sa su­juu?

Tun­nin ai­ka­na kä­si­tel­tiin myös vii­me ai­koi­na ot­si­koi­hin nous­sut­ta ja tun­tei­ta kuu­men­ta­nut­ta ai­het­ta, eli lap­set ra­vin­to­las­sa. Ser­ko ja Tom­mi ker­toi­vat omat mie­li­pi­teen­sä ja ko­ke­muk­sen­sa las­ten ot­ta­mi­ses­ta mu­kaan ra­vin­to­laan.

Li­säk­si Ruo­ka­tun­nil­la vin­kat­tiin hy­viä isän­päi­vä­lah­jo­ja nol­la­bud­je­tis­ta fii­nim­piin elä­myk­siin. Pip­sa ja Me­ri-Tuu­li ker­toi­vat myös, mi­hin sun­nun­tai­na kan­nat­taa suun­na­ta isän­päi­väb­runs­sil­le!"

Jakso nauhoitettiin jo muutama viikko sitten, jolloin viimeisintä lapsiperheisiin liittyvää ravintolakohua ei ollut vielä edes nähty.

Nyt siis luurit korville ja podcasti soimaan!

Kommentoi

You must have Javascript enabled to use this form.